Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-11 Zarząd Dróg Miejskich
INBUD Centrum Techniki Drogowej, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków:

Dostawa tablic o treści "Miasto monitorowane" w liczbie 15 szt., w cenie netto 99,00 zł/1 szt.

wartość: 1826,55 PLN
2018-12-28 Zarząd Dróg Miejskich
„ARCHEON” Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o.:

Obsługa zakładowej składnicy akt Zarządu Dróg Miejskich

wartość: 82656 PLN
2018-12-27 Zarząd Dróg Miejskich
Polyfax P.H.U., ul. P. Ściegiennego 100, 60-147 Poznań:

Usługa polegająca na pełnej obsłudze technicznej urządzeń kserujących będących własnością Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

wartość: 2760,12 PLN
2018-12-27 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dafmar, ul. Nowa 32, 64-111 Lipno:

Usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

wartość: 99996,00 PLN
2018-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
Polmed SA, Os.Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański:

Świadczenie w 2019 roku usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich

wartość: 20000,00 PLN
2018-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Projektowe Forma J. Prałat, Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla branży drogowej, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego odnośnie zadania "Przebudowa ulicy Kościańskiej w Poznaniu" z podziałem na:

- ul. Kościańska na odcinku od ul. Bojanowskiej do ul. Obrzańskiej etap I  w 3 egz.

- ul. Kościańska na odcinku od ul. Obrzańskiej do ul. Rakoniewickiej etap II   w 3 egz.

wartość: 4920,00 PLN
2018-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Bankomat Sp.zo.o., Sp.K, ul. Potocka 27, 01-619 Warszawa:

Usługi serwisowe dwóch sorterów SC202 i liczarki bilonu oraz usługi na części zapasowe i naprawcze w Wydziale Parkowania

wartość: 20702,12 PLN
2018-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
Kamar:

Wymiana kanału 10 mb Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

wartość: 44280,00 PLN
2018-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
Garmond – Press S.A,, ul. Lubicz3, 31-034 Kraków:

Prenumerata 2019 - prasa codzienna i literatura fachowa

wartość: 22668,61 PLN
2018-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
WIPEN SP. z o.o.:

Wykonanie Instrukcji Współpracy Ruchowej dla stacji transformatorowej K-844 przyłączonej do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. zlokalizowanej w okolicy Ronda Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 1476,00 PLN
2018-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER” Sp.zo.o., al. Wielkopolska 36, Poznań:

Usługi polegające na działaniach interwencyjnych

wartość: 97548,00 PLN
2018-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
Redakcja i Zakład Wydawniczy INPE, ul. Czaplinecka 96, 97-400 Bełchatów:

Prenumerata na 2019 rok - INPE - wersja elektroniczna

wartość: 159,90 PLN
2018-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. ZETO S.A., Poznań:

Dostawa i montaż monitora do pomieszczenia ochrony węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 17596,38 PLN
2018-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
BIG Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe, Ługów 18, 66-200 Świebodzin:

Dostawa znaków drogowych ostrzegawczych typu A5 w ilości 60 szt., A-7 w ilości 60 szt., A-17 w ilości 10 szt. w cenie netto 68,20 zł/1 szt.

wartość: 10910,00 PLN
2018-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
GC Metal, ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo:

Dostawa słupków do znaków drogowych 3,7 mb w ilości 37 szt. w cenie netto 69,69 zł/1 szt., słupków do znaków 4,0 mb w ilości 35 sztuk, w cenie netto 74,41 zł/1 szt., słupków do znaków drogowych 4,5 mb w ilości 32 sztuki, w cenie netto 82,79 zł/1 szt.

wartość: 9615,00 PLN
2018-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
AGORA S.A ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa:

Gazeta Wyborcza - prenumerata cyfrowa na 2019 r.

wartość: 149,40 PLN
2018-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
ZKZ Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Wykonanie prac służących ochronie zieleni przyulicznej przed działaniem solanki, błota pośniegowego i aerozolu solnego - dostarczenie i montaż mat słomiano-foliowych w pasach drogowych miasta Poznania.

wartość: 130032,00 PLN
2018-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
F 20/80 Maciej Kielan, ul. Powstańcza 3-7, 61-546 Poznań:

Dostawa łańcucha gospodarczego 5,0x45,0 w ilości 3000 mb, w cenie netto 3,43 zł/1 mb

wartość: 12656,70 PLN
2018-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
CELER Zbigniew Bigus, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 35, Olsztyn:

Dostawa: - przyrządu C001 do napinania tamy uniwersalnej Bandimex, w ilości 20 szt., w cenie netto 295,68 zł/1 szt.; - taśmy C 924, do mocowania znaków o szerokości 12,7 mm, w ilości 100 szt., w cenie netto 123,07/1 szt.; - taśmy C202, do mocowania znaków o szerokości 12,7 mm, w ilości 60 szt., w cenie netto 199,10 zł/1 szt., zapinek do ww. taśm w ilości 60 opakowań (po 100 szt. w opakowaniu), w cenie netto 140 zł/1 szt.

wartość: 48000,00 PLN
2018-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
Lectum - Wydawnictwo - Poligrafia, ul. Przybyszewskiego 11/6, 60-563 Poznań:

Wykonanie teczek do podpisu w nietypowych kolorach

wartość: 3751,50 PLN
2018-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz, ul. Wawrzyniaka 5 63-020 Zaniemyśl:

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Baraniaka i Inflanckiej poprzez wymianę żarówkowych i halogenowych źródeł światła w latarniach sygnalizacji świetlnej na wykonane w technologii LED, oraz przygotowanie i pomalowaniu konstrukcji.

wartość: 37392,00 PLN
2018-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu Ford transit w zakresie naprawa rozrusznika, wymiana oleju w silniku, wymiana filtrów

wartość: 1426,00 PLN
2018-12-10 Zarząd Dróg Miejskich
Ekos:

Archiwizacja  przeglądu pięcio letniego

wartość: 3075,00 PLN
2018-12-10 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

Naprawa wylotów kanałów deszczowych: Krzepicka i Wołowska

wartość: 33210,00 PLN
2018-12-10 Zarząd Dróg Miejskich
EKOPOZ Sp. z o.o. ul.Obornicka 1, Bolechowo k/Poznania:

Sprzedaż drewna po inwestycyjnego z magazynu ZDM.

wartość: 8294,40 PLN
2018-12-07 Zarząd Dróg Miejskich
Mosty Poznań:

Awaryjna tymczasowa organizacja ruchu na potrzeby zlecenia na "Ocenę prawidłowości wykonania połączenia tzw. części miejskiej i kolejowej tunelu w ul. Czechosłowacka

wartość: 3690,00 PLN
2018-12-07 Zarząd Dróg Miejskich
MSR TRAFFIC sp. z o.o. ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie koncepcji i wdrożenie optymalizacji sterowania ruchem w sterownikach sygnalizacji świetlnej na trasie linii autobusowej 74 zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami

wartość: 157194,00 PLN
2018-12-07 Zarząd Dróg Miejskich
Mared Beata Radzanowska, os. Leśne 7c/193, 62-026 Koziegłowy:

Wykonanie infografik do Standardów ochrony, zasadzania i pielęgnacji zieleni przyulicznej

wartość: 2226,30 PLN
2018-12-07 Zarząd Dróg Miejskich
Garte Sp. z o.o. Sp. K., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Zakup i posadzenie brakującej robinii akacjowej "Bessoniana' (o parametrach: obwód 16-18 cm, wys. pnia 180-220 cm, korona 7-9 pędów szkieletowych) w donicy usytuowanej na rondzie Kaponiera przy przejściu podziemnym po północnej stronie ul. Św. Marcin.

wartość: 1566,00 PLN
2018-12-06 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

Wymiana filtrów sorbcyjnych

wartość: 16974,00 PLN
2018-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
"ROG - GEO" Usługi Geodezyjne, Szymon Rogacki, Ostrowo 21:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Bałtyckiej w Poznaniu

wartość: 500,00 PLN
2018-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
"ROG - GEO" Usługi Geodezyjne, Szymon Rogacki, Ostrowo 21:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych  na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Lutyckiej w Poznaniu

wartość: 500,00 PLN
2018-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
"ROG - GEO" Usługi Geodezyjne, Szymon Rogacki, Ostrowo 21:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Dąbrowskiego Jana Henryka  w Poznaniu

wartość: 500,00 PLN
2018-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
Tesco Polska Sp z oo, 61-696 Poznań, ul.Serbska 7:

Zakup z funduszu socjalnego bonów świątecznych dla dzieci pracowników ZDM

wartość: 11820,00 PLN
2018-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
APROVI – A. Haligowska (Serwis Elektroniki), ul. Jana Pawła II 4B/1, 80-462 Gdańsk:

Prenumerata na 2019 rok- Baza Porad Serwisowych w Internecie

wartość: 204,00 PLN
2018-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
Onex Group Jakub Kryciuk, ul. Kierbedzia 4, Warszawa:

Dostawa licencji opragramowania biurowego Microsft Office Standard 2019 MOL GOV w ilości 21 szt.

wartość: 34344.66 PLN
2018-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa F.K. Filip Kruszewski, Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Jaworowej na odcinku od ulicy Łozowej do nieruchomości o oznaczeniu: obr: 60, ark: 16, działka: 38/66 w Poznaniu wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego

wartość: 54120,00 PLN
2018-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
Onex Group Jakub Kryciuk, ul. Kierbedzia 4, Warszawa:

Dostawa opragramowania biurowego Microsoft Office Standard 2019 MOL GOV 2019 - 1 szt.

wartość: 1635,46 PLN
2018-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
INTALIO Makieła Mikołajczyk sp. j., ul. Piękna 30, Poznań:

Dostawa sprzętu komputerowego o parametrach szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia - cz. 2

wartość: 56358,60 PLN
2018-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
EL-TRAFO Zakład Usług Elektr. Z Bucher, os. Armii Krajowej 102/68, 61-381 Poznań:

Konserwacja i całoroczny serwis  stacji transformatorowej w roku 2019

wartość: 4723,20 PLN
2018-12-03 Zarząd Dróg Miejskich
mbs projekt M. Święch, Cerekwica:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap 3: od ulicy Bratumiły do ulicy Rubież"

wartość: 4305,00 PLN
2018-12-03 Zarząd Dróg Miejskich
OAZA ZIELENI J. Mrowińska, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży zieleń przy realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap 3: od ulicy Bratumiły do ulicy Rubież"

wartość: 1227,54 PLN
2018-12-03 Zarząd Dróg Miejskich
Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań:

Wywóz i niszczenie dokumentów

wartość: 141,45 PLN
2018-12-03 Zarząd Dróg Miejskich
Laboratorium Budowlane i Inżynieria Ruchu M. Szczepaniak i Inżynier Ruchu M.Krauze, 62-023 Borówiec:

Aktualizacja map dla Strefy Płatnego Parkowania

wartość: 16500,00 PLN
2018-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
Rees Adrianna Szarafińska:

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działek 1/65, 1/67 ark. 27, obr. Żegrze

wartość: 246,00 PLN
2018-11-29 Zarząd Dróg Miejskich
INTALIO Makieła Mikołajczyk sp. j., ul. Piękna 30, Poznań:

Dostawa sprzętu komputerowego o parametrach szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 1

wartość: 156941,85 PLN
2018-11-29 Zarząd Dróg Miejskich
Classic Design Marlena Wachowiak, ul. Piekary 6, Poznań:

Przygotowanie graficzne, wydruk i dostarczenie do siedziby Zleceniodawcy 400 szt. kartek świątecznych wraz z kopertami

wartość: 1722,00 PLN
2018-11-29 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL sp.z o.o, M. Cegłowski, ul. Srebrna 2, Złotniki:

Wykonanie stałej organizacji ruchu dla przebudowy pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Murawa i ul. Lechicka w Poznaniu polegającej na budowie przejazdu rowerowego wraz z przedłużeniem pasów rowerowych do skrzyżowania oraz budowie chodnika i drogi dla rowerów łączącej przejazd z pasami rowerowymi wraz z oświetleniem

wartość: 48585,00 PLN
2018-11-28 Zarząd Dróg Miejskich
BIKD Biuro inzynierskie Krzysztof Drzewiecki:

Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia  ochrony Węzła komunikacyjnego Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 18425,40 PLN
2018-11-28 Zarząd Dróg Miejskich
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A:

Naprawa wind w przejściu podziemnym Matyi

wartość: 4907,70 PLN
2018-11-28 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań:

Odsłonięcie nawierzchni chodników przy ulicach Firlika, Dąbrowskiego, Wałeckiej oraz Prusimskiej

wartość: 9720,00 PLN
2018-11-28 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 3690,00 PLN
2018-11-27 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wznowienie granic nieruchomości 3912.75/1

wartość: 615,00 PLN
2018-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
Holografia Polska s.c. ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice:

Wykonanie hologramów kwdratowych

wartość: 2706,00 PLN
2018-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
Monika Mamys, Przedsiębiorstwo PHU ABRA, Mosina:

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu okładziny lastrykowej na nowo wymurowanym murku o długości ok. 38 m pod ogrodzenie w ramach realizacji zadania "Przebudowa urządzeń sygnalizacji świetlnej w związku z budową drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Bukowskiej przed ul. Polną"

wartość: 27576,60 PLN
2018-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
Eko-Tom Turguła sp. j., Bolechowo, ul. Poligonowa 1, 62-005 Owińska:

Usunięcie dzikiego wysypiska z ul. Laurowej w Poznaniu

wartość: 1599,00 PLN
2018-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
P.W. UVOPEX, ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań:

Wykonanie pieczęci zgodnie z załączonym wykazem

wartość: 2919,41 PLN
2018-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Lublin - wymiana paska napędu rozrządu

wartość: 899,00 PLN
2018-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

Prace konserwacyjne wylotów kanałów deszczowych

wartość: 20520,00 PLN
2018-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu al. Solidarności -Rylejewa zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami.

wartość: 133578,85 PLN
2018-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
ENERGO-TECH, ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo:

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Niepodległości -Powstańców Wlkp. zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami.

wartość: 84683,67 PLN
2018-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
ENERGO-TECH, ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo:

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Niepodległości -Taylora. zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami.

wartość: 88784,75 PLN
2018-11-20 Zarząd Dróg Miejskich
AGRO-LAS Serwis Andrzej Piętowski, 60-194 Poznań, ul. Staffa 10:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Głównej I etap

wartość: 27824,13 PLN
2018-11-20 Zarząd Dróg Miejskich
M. DACHTERA ZRD, ul. Ks.I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo:

Opracowanie projektu - budowa progów spowalniających w obrębie ulicy Porzeczkowej w Poznaniu

wartość: 62985,84 PLN
2018-11-20 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c, ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w obrębie ulicy Filipińskiej  w Poznaniu

wartość: 147160,28 PLN
2018-11-20 Zarząd Dróg Miejskich
P.P.H.U. GREMAT, ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań:

Uszycie i dostarczenie flag państwowych o wymiarach 110 cm x 70 cm z tunelem na krótszym boku na drzewce o średnicy fi 18 mm, w ilości 400 szt.

wartość: 4674,00 PLN
2018-11-19 Zarząd Dróg Miejskich
Orgbud – Serwis Sp. z o.o. ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań:

Serwis Informacji Cenowych Budownictwa

wartość: 2304,84 PLN
2018-11-19 Zarząd Dróg Miejskich
Grzegorz Gołębniak:

Monitoring zabytkowego wnętrza Kaponiery Kolejowej wraz z występującymi tam nietoperzami w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 6000,00 PLN
2018-11-19 Zarząd Dróg Miejskich
DROMEL, Jarosław Grzeskowiak, ul. Brzozowa 47, 61-647 Poznań:

Wykonanie progu spowalniającego w obrębie ulicy  Stęszewskiej  w Poznaniu wraz z oznakowaniem  poziomym  (malowanie i montaż elementów odblaskowych )

wartość: 8081,10 PLN
2018-11-17 Zarząd Dróg Miejskich
Kamar:

Przełączenie KD 200 Na stoku

wartość: 34000,00 PLN
2018-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
Prolift Sp. z o.o.:

Awaryjna naprawa wind na mocie Dworcowym

wartość: 5891,70 PLN
2018-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT - Zbigniew Przybecki:

Wykonanie naprawy sufitu poprzez iniekcję ciśnieniową w przejściu podziemnym w ul. Kurpińskiego/PST w Poznaniu.

wartość: 79335,00 PLN
2018-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
JACHIMOWSKI Robert, Zakład Budowlano - Drogowy, ul. Dukielska 12, Poznań:

 Remont nawierzchni chodnika  w ul. Kobylepole w Poznaniu

wartość: 147160,28 PLN
2018-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Handlowe Kiwa, ul. Grażyńskiego 70, 43-300 Bielsko-Biała:

Dostawa separatorów czarnych z białym elemenetem odblaskowym w ilości 100 szt. w cenie netto 54,00 zł/1 szt.

wartość: 6642,00 PLN
2018-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
IREKO Sp. jawna, ul. Radzymińska 287, 03-694 Warszawa:

Dostawa farb ftalowych antykorozyjnych w ilości 30 l w cenie netto 1124,70 zł/1 l, farby ftalowej, grafitowej w ilości 40l w cenie netto 15,30/1 l, benzyny ekstrakcyjnej w ilości 30l w cenie netto 32,00/5l, rozpuszczalnika w ilości 30 l w cenie netto 22,50 zł/5 l.

wartość: 2066,40 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Zmiana klasyfikacji gruntu z "R" na "dr" dla 52.27.9/1, 13/1, 13/2

wartość: 1500,00 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

wdrożenie usprawnień dla komunikacji publicznej w Poznaniu - zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego i Arciszewskiego zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami.

wartość: 142896,54 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Montaż doświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci aktywnego oznakowania przy znakach pionowych D-6 i jezdni na przejściu dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego przy ulicy Panny Marii w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami.

wartość: 92250,00 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Opracowania projektu i montażu doświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci aktywnego oznakowania przy znakach pionowych D-6 i jezdni na przejściu dla pieszych przez ul. Główną przy ul. Blacharskiej w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami część 1. Oznakowanie aktywne część 2. Doświetlenie przejścia dla pieszych

wartość: 711495,00 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Usunięcie betonowego słupa zakopanego w pasie zieleni przy ul. Jarochowskiego oraz 8 szt. prefrabrykatów donic.

wartość: 1845,00 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
NERBUD Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, ul. Modlińska 22, 61-125 Poznań:

Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż ulic Sycowskiej w Poznaniu na odcinku Opłotki-granica miasta oraz wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Jastrowskiej

wartość: 19889,10 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań:

Usunięcie dzikich wysypisk z ul. Dąbrowskiego w Poznaniu

wartość: 10260,00 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Roboty Ziemne Grzegorz Szymoniak, ul. Jaśkowiaka 10B, 61-680 Poznań:

Demontaż stacji pogodowej na ul. Krzywoustego w Poznaniu wraz z wymianą przewodu zasilającego.

wartość: 14200,00 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Informatyczne Grzegorz Urbaniak ul. Unisława 8a/2, 60-101 Poznań:

Obsługa programu New_SOP

wartość: 64279,80 PLN
2018-11-14 Zarząd Dróg Miejskich
UNIKAD Anna Głochowiak:

Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia drzwi GEZE EC na Węźle Komunikacyjnym Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 1771,20 PLN
2018-11-13 Zarząd Dróg Miejskich
KDS Sp. zo.o.:

Utrzymanie w czystości posadzki kamiennej na terenie wydzielonego "ATRIUM" na poziomie -2 kompleksu podziemnego Rondo Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 2460,00 PLN
2018-11-13 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU AMPER-BUD Jan Nowakowski:

Usługa posadowienia 3 słupów oświetleniowych przy ulicy Dworskiej

wartość: 14309,02 PLN
2018-11-13 Zarząd Dróg Miejskich
DROGMEL Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych, ul. Starych Wierzb 17, Poznań:

 Remont nawierzchni chodnika na  ul. Sokołowskiego w Poznaniu na odcinku od strony wjazdu ulicy Wiechowicza w kierunku południowym po stronie zachodniej.

wartość: 101435,79 PLN
2018-11-12 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naparawa samochodu marki Fiat Ducato w zakresie: naprawa zawieszenia, wymiana sworznia wahacza, geometria zawieszenia

wartość: 386,00 PLN
2018-11-10 Zarząd Dróg Miejskich
INPRO - BUD:

Budowa przepustu w ul. Boreckiej na rowie Rów Polny (dz. nr 10, arkusz 6, obręb Spławie) w  Poznaniu.

wartość: 154639,91 PLN
2018-11-09 Zarząd Dróg Miejskich
Rodan Sp. z o.o. ul. Górecka 17, 60-201 Poznań:

Dostawa kalendarzy na 2019 rok

wartość: 4100,01 PLN
2018-11-09 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wznowienie granic nieruchomości 1140.35, 1141.24

wartość: 3669,00 PLN
2018-11-09 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału dla 3902.77, 3904.4/160, 3917.7/1

wartość: 1476,00 PLN
2018-11-09 Zarząd Dróg Miejskich
KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań:

Usunięcie dzikiego wysypiska z ul. Sowice w Poznaniu

wartość: 1620,00 PLN
2018-11-09 Zarząd Dróg Miejskich
TRANS-KOP sp. z o., Tarnowo Podgórne:

Usunięcie nośnika reklamowego znajdującego się w obrębie ulicy Kurpińskiego w Poznaniu

wartość: 24600,00 PLN
2018-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Komisja Gospodarcza SIiT Leśnictwa i Drzewnictwa, ul. H.Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań:

Ekspertyza oraz wycena drewna po inwestycyjnego zgromadzonego na placu magazynu ZDM

wartość: 3000,00 PLN
2018-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
WUPRINŻ Spółka Akcyjna::

Naprawa przepompowni wód deszczowych umieszczonych przy przejściach podziemnych-Towarowa, Pusta, Pilotów, Leśnowolska, Śródka, Głogowska  w Poznaniu.

wartość: 41151,75 PLN
2018-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Nadzór autorski w zakresie realizacji projektów nasadzeń drzew w pasie drogowym ulicy Inflanckiej - dzielnica Nowe Miasto oraz drzew i krzewów w pasie drogowym ulicy 28 Czerwca 1956 r. - dzielnica Wilda w Poznaniu

wartość: 3874,50 PLN
2018-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Landame Aneta Mikołajczyk, ul. Biegańskiego 51, 60-682 Poznań:

Kompleksowy nadzór autorski nad realizacją rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ronda Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Poznaniu wraz z wykonaniem systemu nawadniającego

wartość: 2460,00 PLN
2018-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
NORTEX Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań:

Wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Bełchatowskiej i Wieruszowskiej w Poznaniu wraz z obniżeniem krawężników oraz oznakowaniem poziomym (maty z guzami)

wartość: 36000,00 PLN