Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-08 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału działki nr 1/3 z obrębu Łazarz, arkusz mapy 25.

wartość: 1377,60 PLN
2019-07-06 Zarząd Dróg Miejskich
ROBERT BORYCKI BIURO INŻYNIERSKIE ENATEL.PL, osiedle Orła Białego 66/14, 61-251 Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży elektrycznej dla inwestycji pn. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bałtycka - wyjazd z Unilever w Poznaniu"

wartość: 4000,00 PLN
2019-07-04 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 15 sztuk etui do urządzeń rejestrujących Psion Workabout oraz 15 sztuk etui do drukarek termicznych współpracujących z urządzeniem rejestrującym Psion Workabout oraz 15 szt. etui do aparatów fotograficznych

wartość: 1549,80 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy 22/12/2/164 i 2/169

wartość: 1476,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy wartość rynkowa

wartość: 2460,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy wartość rynkowa

wartość: 984,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Operat szacunkowy 09/20/23/11

wartość: 984,00 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Rozbudowa o sygnalizatory akustyczne i modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Serbska - wyjazd z Tesco w Poznaniu

wartość: 64727,27 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Obliczenie powierzchni zajęcia pasa drogowego przez reklamy zlokalizowane na działce nr 19 z obrębu Poznań, arkusz mapy 27.

wartość: 650,00 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
Fampra Sp. z o.o.:

Wykonanie i dostawa 30 sztuk fundamentów betonowych do słupów ozdobnych

wartość: 13284,00 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Podział nieruchomości

wartość: 1377,60 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Podział nieruchomości

wartość: 1377,60 PLN
2019-06-27 Zarząd Dróg Miejskich
S.Fulczyński geodeta:

Zmiana klasyfikacji użytku 03/04/25/2

wartość: 799,50 PLN
2019-06-27 Zarząd Dróg Miejskich
S.Fulczyński geodeta:

Zrid ul. Bruzdowa

wartość: 676,50 PLN
2019-06-26 Zarząd Dróg Miejskich
WiMaKS Skwara Sławomir:

Dostawa lodówki marki BEKO model RSSA290M21W

wartość: 1040,58 PLN
2019-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
ESTIMA A.Janaszewski:

Operat szacunkowy nakłady 22/12/104/165

wartość: 799,50 PLN
2019-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro opinii technicznych i wyceny nieruchomości Husiar -Walczak Maciej Husiar:

Operat szacunkowy 09/06/2/18 - art. 98 ugn

wartość: 1845,00 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
HASKO:

Operat szacunkowy 36/37/18/6

wartość: 984,00 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
Eltel Sp. z o.o.:

Wymiana słupa oświetlenia drogowego - ul. Kobylińska

wartość: 2358,21 PLN
2019-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
ARVENS Julian Justyński, al. Armii Krajowej 10/11, 09-410 Płock:

Dostawa miernika wielofunkcyjnego do pomiarów w instalacjach elektrycznych Sonel MPI-540

wartość: 9335,70 PLN
2019-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
Anbud Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Operat szacunkowy 09/23/2/47 oraz 09/23/1/285

wartość: 1968,00 PLN
2019-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
Firma RF, ul. J.H. Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań:

Dostawa spawarki Master MIG 200PCF SYNERGY

wartość: 4784,70 PLN
2019-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 3690,00 PLN
2019-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
MARKERS, ul. Działkowa 2ab, 05-804 Pruszków:

Dostawa koszulek termokurczliwych, różne rodzaje

wartość: 3260,19 PLN
2019-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Rothlehner – podesty ruchome Sp. z o.o., ul. Energetyków 4, 32-050 Skawina:

Wykonanie przeglądu gwarancyjnego podnośnika GSR B180TE

wartość: 947,10 PLN
2019-06-13 Zarząd Dróg Miejskich
Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań:

Odkopanie nawierzchni chodników na ul. Swoboda w Poznaniu

wartość: 4320,00 PLN
2019-06-13 Zarząd Dróg Miejskich
TRAX Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków:

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja urządzeń Systemu Pogodowej Informacji Drogowej miasta Poznania

wartość: 42552,93 PLN
2019-06-13 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów K. Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Renault Trafic w zakresie: usuniecie wycieku oleju z silnika od strony napędu wałka rozrządu

wartość: 1990,00 PLN
2019-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
ENEA Operator Sp z o.o. Rejon Dystrybucji Poznań, ul. Marii Panny 2, 61-108 Poznań:

Badanie rezystancji izolacji kosza roboczego na podnośniku Bizzocchi typ B-Lift 162A+HS

wartość: 1845,00 PLN
2019-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
Perfect Electro Sp z o.o., 62-025 Kostrzyn, ul. Mickiewicza 28C:

Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Ogrodowa -Ratajczaka, Powstańców Wlkp. -Kościuszki, Kościuszki -Niezłomnych, Mostowa -Wierzbowa, Garbary -Wielka  na terenie miasta Poznania

wartość: 95966,27 PLN
2019-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Projekt podziału dz. nr 145/2 z obr. Kobylepole, arkusz mapy 26

wartość: 1120,00 PLN
2019-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Wyniesienie podz. w teren i wykonanie wyciągu z wykazu zmian ewidencyjnych dla 2040.3/67

wartość: 2170,00 PLN
2019-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Projekt podziału 6014.1/1

wartość: 1377,60 PLN
2019-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c. Pólko 50, 62-817 Żelazków:

Dostawa agregatu prądotwórczego HONDA 6000

wartość: 4551,00 PLN
2019-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
VACO Sp.z.o. ul. Dąbrowskego 44, 50-457 Wrocław:

Wykonanie deratyzacji w terenach zieleni w pasie drogowym ul. Głogowskiej w Poznaniu, na odc. od ul. Hallera do nr 252 (zachodnie pobocze drogi za chodnikiem).

wartość: 4464,90 PLN
2019-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wstępny projekt podziału dz. nr 45/1 z obr. Jeżyce, arkusz mapy 2.

wartość: 553,50 PLN
2019-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Projekt podziału dz. nr 7/3 z obr. Łazarz, arkusz mapy 25.

wartość: 1120,00 PLN
2019-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Wstępny projekt podziału dz. nr 124 oraz 127/1 z obr. Poznań, arkusz mapy 17.

wartość: 600,00 PLN
2019-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Wstępny projekt dz. nr 751/41 oraz 751/61 z obr. Kiekrz, arkusz mapy 3.

wartość: 1350,00 PLN
2019-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wyciąg i wyniesienie ul. Sobotecka

wartość: 2829,00 PLN
2019-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań:

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w Rejonie IV Nowe Miasto Południe

wartość: 127116,86 PLN
2019-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. Fala, ul. Drzymały 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice:

Szkolenie z nadzoru eksploatacyjnego nad fontannami na ul. Św. Marcin

wartość: 2214,00 PLN
2019-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Określenie wartości rynkowej nieruchomości 36/10 dz. 26/39, 25/13, 25/14

wartość: 984,00 PLN
2019-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
Niblo Paweł Sawicki, ul.Hulewiczów 4D/3, Poznań:

montaż solarnych sygnalizacji (przejść aktywnych) na przejściach dla pieszych w lokalizacjach:

- Droga Dębińska przy ul. Bielniki - 2 zestawy

- Grunwaldzka przy Marszałkowskiej - 2 zestawy

- ul. Gnieźnieńska przy przystanku autobusowym Urwista - 1 zestaw

- ul. Browarna przy parkingu leśnym - 1 zestaw

wartość: 143910,00 PLN
2019-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz, ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl:

Budowa sygnalizacji akustycznej i modernizacja sygnalizacji na skrzyżowaniu Kościuszki -Libelta

wartość: 180740,53 PLN
2019-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
ESTIMA A.Janaszewski:

Operat szacunkowy 22/12/104/165

wartość: 1045,50 PLN
2019-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wyniesienie podziału w teren oraz wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki nr 51/1 z obr. Golęcin, arkusz mapy 28.

wartość: 1414,50 PLN
2019-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału działki nr 1/4 z obr. Zegrze, arkusz mapy 4.

wartość: 2066,40 PLN
2019-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
PROSYSTEM J.Kaluba, os. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań:

Opracowanie wizualizacji ul. Kolejowej w Poznaniu

wartość: 2583,00 PLN
2019-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
INBUD Centrum Techniki Drogowej, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków:

Dostawa  separatorów drogowych w liczbie 20 szt.

wartość: 1574,40 PLN
2019-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
M.Górecki:

Operat szacunkowy 38/16/25/2,24/3,30/3

wartość: 2000,00 PLN
2019-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
FRAGO.PL, ul. Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań:

Dostawa 3 szt. pił szablastych DeWALT DCS 380M2

wartość: 5380,02 PLN
2019-05-31 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału działki nr 57/1 z obr. Junikowo, arkusz mapy 15.

wartość: 369,00 PLN
2019-05-31 Zarząd Dróg Miejskich
WURTH Polska, ul. Starołęcka 7, 61-361Poznań:

Dostawa sprayu antygraffiti

wartość: 2380,05 PLN
2019-05-31 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów K. Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Ford Transit w zakresie: naprawa układu hamulcowego, wymiana rurek hamulcowych

wartość: 1060,00 PLN
2019-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych przy Dziadoszańskiej

wartość: 1000,00 PLN
2019-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Podarowane pl Biedrzycju sp.j., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary:

Dostawa 1000 szt. dzwonków rowerowych z logo ZDM

wartość: 3136,50 PLN
2019-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Projekt podziału dz. nr 5/2 z obrębu Łazarz, arkusz mapy 8

wartość: 1120,00 PLN
2019-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału dz. nr 1/6, 1/10, 1/19 z obrębu Dębiec, arkusz mapy 8

wartość: 4132,80 PLN
2019-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
IMGW w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa:

Osłona meteorologiczna miasta Poznania dla potrzeb letniego utrzymania dróg

wartość: 4846,20 PLN
2019-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Zuzper Recykling Agnieszka Zarabska, ul. Diamentowa 8, 66-336 Deszczno:

Usunięcie dzikich wysypisk odpadów z ul. Człuchowskiej/Chodzieskiej

wartość: 1699,93 PLN
2019-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. Pro FENCE Ogrodzenia systemowe Magdalena Kozioł:

Dostawa oraz montaż ogrodzenia panelowego o dł. ok.170 mb

wartość: 15990,00 PLN
2019-05-27 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego przez reklamę na działce nr 28/8 z obr. Poznań, arkusz mapy 46.

wartość: 500,00 PLN
2019-05-27 Zarząd Dróg Miejskich
MSR TRAFFIC sp. z o.o. ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

Wymiana istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej typu MSR-2002 na skrzyżowaniu Mieszka I -Aleje Solidarności w Poznaniu na nowy

wartość: 46371,00 PLN
2019-05-27 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń AID (automatycznej detekcji zdarzeń) w tunelu na ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

wartość: 95915,40 PLN
2019-05-24 Zarząd Dróg Miejskich
FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa:

Sukcesywne usuwanie dzikich wysypisk odpadów, worków i pryzm gałęzi z pasów drogowych miasta Poznania

wartość: 54000,00 PLN
2019-05-24 Zarząd Dróg Miejskich
DI PROJEKT Irmina Dyzma, Błażejewko:

Przygotowanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych oraz przedmiarów robót dla następujących branż: drogowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla projektu budowy łącznika pomiędzy ul. Winogrady, a ul. Za Cytadelą wraz z oświetleniem

wartość: 1845,00 PLN
2019-05-23 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Jednokrotne przestawienie donic na ul. Wrocławskiej (14 szt.) w ich pierwotną lokalizację, poprzestawianych w wyniku aktów wandalizmu;- wymiana 5 szt. cewek w systemie nawadniającym (4szt. na rondzie Kaponiera 1 szt. na ul. Strzeleckiej); - demontaż 14 szt. ławek z ul. Taczaka wraz z renowacją  7 szt. ławek (szlifowanie i malowanie elementów drewnianych i konstrukcji metalowej) oraz ponowny ich montaż na ul. Ratajczaka, a także wywóz do magazynu ZDM pozostałych 7 szt. ławek; -  szlifowanie i malowanie 14 szt. donic na ul. Ratajczaka; - zakup i montaż betonowej kraty ażurowej (ok 1 m2) we fragmencie misy drzewa, która wchodzi w światło wjazdu przy posesji Libelta 32 wraz z demontażem i ponownym montażem obrzeża.

wartość: 21279,00 PLN
2019-05-22 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Projekt podziału 3901.29

wartość: 1680,00 PLN
2019-05-22 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wstępny projekt podziału dz. nr 10/3 oraz 9/12 z obr. Śródka, arkusz mapy 4.

wartość: 738,00 PLN
2019-05-22 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wstępny projekt podziału dz. nr 1/1 z obr. Śródka, arkusz mapy 4.

wartość: 553,50 PLN
2019-05-22 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wstępny projekt podziału dz. nr 15/4,15/6,43/1,44 z obr. Główna, arkusz mapy 65.

wartość: 1660,50 PLN
2019-05-22 Zarząd Dróg Miejskich
DROG-GEO PROJEKT, ul. Warzywna 1, 62-025 Kostrzyn:

Opracowanie wizualizacji i infografiki ul. Mickiewicza w Poznaniu

wartość: 5535,00 PLN
2019-05-22 Zarząd Dróg Miejskich
C4Y Katarzyna Zasieczna:

Nadzór eksploatacyjny nad fontannami na ul. Św. Marcin w Poznaniu

wartość: 14132,00 PLN
2019-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Projekt podziału dz. nr 118/14 z obr. Umultowo, ark. mapy 5

wartość: 1120,00 PLN
2019-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
PROSYSTEM J.Kaluba, os. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań:

Opracowanie wizualizacji ul. Pokrzywno w Poznaniu

wartość: 3567,00 PLN
2019-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
VISTA W. Broda, os. Wichrowe Wzgórze 5/80, 61-673 Poznań:

Wykonanie zdjęć z drona zieleni w pasie drogowymk w  wybranych lokalizacjach na terenie Poznania

wartość: 1845,00 PLN
2019-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa Stanluks S. Łukasiewicz, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn.: "Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Radojewo w Poznaniu na wysokości ul. Arnikowej" i "Doświetlenie przejścia dla pieszych w al. Wielkopolskiej od ul. Klin do parku Wodziczki"

wartość: 2500,00 PLN
2019-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni jezdni w ul. Poprzecznej w Poznaniu

wartość: 89555,59 PLN
2019-05-20 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Wstępny projekt podziału dz. nr 39/19 z obr. Rataje, arkusz mapy 17.

wartość: 922,50 PLN
2019-05-20 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Wstępny projekt podziału dz. nr 13/4 z obr. Rataje, arkusz mapy 21.

wartość: 1107,00 PLN
2019-05-20 Zarząd Dróg Miejskich
Hurtownia Artykułów Elektrycznych Elektro-Bis, ul. Morelowa 8, Poznań:

Dostawa złączy miniaturowych WAGO

wartość: 7340,00 PLN
2019-05-17 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wyciąg z wykazu zmian

wartość: 615,00 PLN
2019-05-17 Zarząd Dróg Miejskich
Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań:

Usunięcie dzikich wysypisk ul. Bukowska, ul. Pogodna, ul. Ściegiennego

wartość: 1944,00 PLN
2019-05-16 Zarząd Dróg Miejskich
Sar-Pol Sp. z o.o. Maszyny Budowlane, ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań:

Przegląd agregatów prądotwórczych

wartość: 1629,70 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Podział 11/15/2

wartość: 2066,40 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Wyniesienie podziału w teren oraz wykonanie wyciągów dla 5213.44/2 oraz 45/2

wartość: 2190,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań:

Usunięcie worków z odpadami ul. Słodyńska 2a oraz oczyszczenie ul. Złotnickiej

wartość: 3348,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
Green Inwest Zbigniew Tietz, 61-627 Poznań, os. Kosmonautów 12/56:

Wykonanie prac konserwacyjnych -mycia elementów sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Poznania wraz z ich przeglądem technicznym

wartość: 122656,83 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
ENEA Logistyka, ul. Stzreszyńska 58, 60-479 Poznań:

Dostawa żarówek sygnalizacyjnych, dwa rodzaje

wartość: 19557,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
inFUS Katarzyna Fuśniak, ul. Sienkiewicza 7A/4,10-268 Olsztyn:

Dostawa 7 szt. niszczarek model Tarnator C9

wartość: 4735,50 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wyniesienie podziału w teren 3917.37/1,  86,  117,  8/93, 3916.56/43, 56/44, 56/45

wartość: 9581,70 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
ANWO – NIERUCHOMOŚCI:

Operat szacunkowy określający wartość prawa użytkowania wieczystego dla dz. 98/41 z obrębu Dębiec, arkusz mapy 7.

wartość: 984,00 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Utwardzenie eko-gruzem pokruszarkowym ul. Łomnickiej  w Poznaniu na  odcinku od ul.  Lutyckiej do ul. Halnej

wartość: 102028,70 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Utwardzenie pobocza ul. Lęborskiej od ul. Trzcianeckiej do nr 22.

wartość: 63548,75 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Cmentarnej wraz z montażem słupków ograniczających nielegalne parkowanie

wartość: 95989,20 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
JARKO Jarosław Molenda, ul. Henrykowska 12, 64-100 Przybyszewo:

Naprawa instalacji elektrycznej w obiektach ZDM

wartość: 2460,00 PLN
2019-05-10 Zarząd Dróg Miejskich
Rees Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy 01/10/59,60,61

wartość: 1353,00 PLN
2019-05-10 Zarząd Dróg Miejskich
PROJ-GRAF K. Grabicki, Poznań:

Wykonanie dodatkowych projektów podziału działek na narożnikach ulic Ćmielowskiej, Lubartowskiej i Tomaszowskiej

wartość: 5904,00 PLN
2019-05-09 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wyniesienie podziału i wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych 5015.14

wartość: 1414,50 PLN