Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-07-16 Zarząd Dróg Miejskich
Znaki drogowe, ul. Ptasia 36/2, 65-525 Zielona Góra:

Dostawa progów wyspowych o wymiarach 3000x1800x60 w ilości 6 szt., w cenie netto 2405,00/1 szt.

wartość: 17748,90 PLN
2018-07-13 Zarząd Dróg Miejskich
NKTF daniel Kudełka, al. Rzeczypospolitej 4/37, 80-369 Gdańsk:

Dostawa znaków drogowych odblaskowych D-6b, o wymiarach 900x900, tło znaku żółto-zielone, w ilości 10 szt., w cenie netto 179,00/1 szt.

wartość: 2201,70 PLN
2018-07-13 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 3690,00 PLN
2018-07-13 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 15 sztuk etui do urządzeń rejestrujących Psion Workabout oraz 15 sztuk etui do drukarek termicznych współpracujących z urządzeniem rejestrującym Psion Workabout oraz 20 sztuk etui do aparatów fotograficznych

wartość: 1722,00 PLN
2018-07-06 Zarząd Dróg Miejskich
Rekord Biuro Reklamy Barbara Koncewicz, ul. św. Jerzego 12, 61-546 Poznań:

Upominki dla pracowników przechodzących na emeryturę

wartość: 4347,15 PLN
2018-07-05 Zarząd Dróg Miejskich
PHU AD-MAR Patrycja Sobkowiak:

Malowanie daszków automatów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania

wartość: 22500,00 PLN
2018-06-29 Zarząd Dróg Miejskich
UNIKAD Anna Głochowiak:

Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia drzwi 3 systemów Węzła Komunikacyjnego Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 5215,20 PLN
2018-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
ALUSTA S.A.:

Naprawa torowiska tramwajowego na wiadukcie Droga Dębińska w ciągu ul. Hetmańskiej w Poznaniu.

wartość: 63406,50 PLN
2018-06-27 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Przesunięcie donic poprzestawianych w wyniku aktów wandalizmu, zgodnie z ich pierwotnym usytuowaniem na ul. Wrocławskiej (5 szt.)

wartość: 1230,00 PLN
2018-06-26 Zarząd Dróg Miejskich
NDR Sp. z. o. o., Dąbrowa:

Budowa zatoki postojowej równoległej przy ul. Garaszewo po stronie północnej na odcinku od ul. Pokrzywno do ul. Rudzkiej

wartość: 3399,72 PLN
2018-06-26 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Projekt zieleni przyulicznej na ul. Czeremchowej na wysokości posesji 31

wartość: 2583,00 PLN
2018-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Geodeta:

Projekt podziału art.73, dz. nr 61/12/41

wartość: 1377,60 PLN
2018-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
Mosty, Drogi, Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy. Eryk Wroński:

Aktualizacja dokumentacji projektowej przepustu w ul. Ropczyckiej w Poznaniu (przygotowanie projektu budowlanego).

wartość: 2460,00 PLN
2018-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
KFG sp. z o.o. Filip Grzelak, ul. Wilczak 16a, 61-623 Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy miasta Poznania 

wartość: 34500,00 PLN
2018-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
INTEX Jerzy Jałyński, ul. Hetmańska 32, 60-252b Poznań:

Dostawa nakładek przedłużających widły do wózka jezdniowego Nissan typ FGD 02A30Q

wartość: 2947,40 PLN
2018-06-22 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Ekologiczne "EKO-SOLAR" M. Gładysiak, Poznań:

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej (wylot A33), przy ul. Pomorskiej (wylot A35) i przy ul. Kaszubskiej (wylot A36)

wartość: 3690,00 PLN
2018-06-22 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa „MOST” M. Włodarczak, T. Świderski s.j., Wargowo:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Bocianiej

wartość: 85854,00 PLN
2018-06-21 Zarząd Dróg Miejskich
PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn:

Wprowadzenia stałej organizacji ruchu obejmującej ulice: Garbary, Strzelecką, Krakowską, Drogę Dębińską w zakresie usprawnienia ruchu autobusów komunikacji publicznej po zmianie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu

wartość: 78445,17 PLN
2018-06-21 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafinska:

Wykonanie operatu szacunkowego  dla działki  14/22 o pow. 55 m2, obręb Krzyżowniki, ark. mapy 4 - art.98 ugn

wartość: 984,00 PLN
2018-06-21 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Montaż elementów małej architektury na ulicy Czechosłowackiej, Krzesiny i Półwiejskiej oraz na Antoninku

wartość: 43542,00 PLN
2018-06-20 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

badania ścieków A 40

wartość: 14883,00 PLN
2018-06-20 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Przechowanie i systematyczne podlewanie jałowca płożącego "Blue Chip" (średnica 30-40cm, pojemnik C5, 377szt.)

wartość: 20295,00 PLN
2018-06-20 Zarząd Dróg Miejskich
INTEX Jerzy Jałyński ul. Hetmańska 32, 60-252 Poznań:

Naprawa wózka Nissan FGD02A30Q - wymiana węża układu hydraulicznego

wartość: 1105,77 PLN
2018-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
Anwo Nieruchomości:

Operat szacunkowy za bezumowne korzystanie z nieruchomości 21/20/122/6

wartość: 1722,00 PLN
2018-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Interwencyjne usunięcie dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Buczka i Okulickiego

wartość: 1620,00 PLN
2018-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
INTERLAB sp. z o.o., ul. Kosiarzy 37/20, 02-953 Warszawa:

Dostawa  2 szt. kamer inspekcyjnych do diagnostyki i konserwacji złącz światłowodowych

wartość: 18922,40 PLN
2018-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
GC Metal, ul. Święty Marcin 29/8, 61-805 Poznań:

Dostawa barierki rurowej w ilości 50 szt. w cenie netto 240,00 za 1 element

wartość: 14760,00 PLN
2018-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Budowlano – Drogowy Robert Jachimowski, Poznań:

Wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie chodnika w ulicy 28 Czerwca 1956r. po stronie zachodniej na odc. od Galerii Dębiec do zjazdu na posesję nr 398

wartość: 98690,24 PLN
2018-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
OTR Projekt Piotr Adamski, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ulicy 28 Czerwca 1956r. po stronie zachodniej na odcinku od Galerii Dębiec do zjazdu na posesję nr 398"

wartość: 2952,00 PLN
2018-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichorwe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Jabłonkowskiej po stronie zachodniej w Poznaniu - dokończenie zadania  z roku 2017.

wartość: 77041,67 PLN
2018-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
ATRIO Andrzej Węgierek, ul. Botewa 4G/238, 03-127 Warszawa:

Dostawa 3000 szt. długopisów z logo zamawiającego

wartość: 2878,20 PLN
2018-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
ALPIN BUD, al. Warszawska 30A, 20-803 Lublin:

Dostawa słupków blokujących U-12c w ilości 50 szt. w cenie netto 39,00/1 szt., słupków barierki łańcuszkowej w ilości 200 szt. w cenie netto 39,00/1 szt.

wartość: 11992,50 PLN
2018-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
INTEX Jerzy Jałyński, ul. Hetmańska 32, 60-252b Poznań:

Naprawa wózka Nissan FGD02A30Q w nzakresie: wymiana łańcucha karetki, nacięcie bieżnika w oponach

wartość: 2365,29 PLN
2018-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa ELAN PRO Olga Elantkowska, Rokietnica:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Rolna" na odcinku od ul. Hetmańska do ul. Czwartaków wraz z aktualizacją uzgodnienia firmy Orange

wartość: 984,00 PLN
2018-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Przechowanie i systematyczne podlewanie jałowca płożącego "Blue Chip" (średnica 30-40cm, pojemnik C5, 377szt.)

wartość: 5184,00 PLN
2018-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Z.U.H. ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom:

Dostawa młota udarowego BOSCH GSH11E z uchwytem SDS max.

wartość: 2816,05 PLN
2018-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Rzeczoznawca majątkowy Katarzyna Liniewicz:

Wartość nieruchomości  54/23/248/40

wartość: 922,50 PLN
2018-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Rzeczoznawca majątkowy Katarzyna Liniewicz:

Wartość nieruchomości 54/23/248/38 i 248/50

wartość: 1845,00 PLN
2018-06-13 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Wstępny projekt podziału działki nr 559 z obr. Kiekrz, arkusz mapy 10, działek nr 537/18 i 530/2 z arkusza mapy 12, działek nr 11 i 19 z obrębu Psarskie, arkusz mapy 13 oraz działki nr 29 z arkusza mapy 14.

wartość: 2822,85 PLN
2018-06-13 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Zmiana klasyfikacji gruntu dz. 14/19 z obr. Krzyżowniki, ark. 4 z "R" na "dr".

wartość: 500,00 PLN
2018-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ManGeo, Kaźmierz:

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i analiza geologiczna podłoża wybranych ulic pod kątem możliwości instalacji studni chłonnych w miejscach istniejących wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji sanitarnej na ulicach: Raciborskiej, Wiązowskiej, Pniewskiej, Tomaszowskiego, Zana

wartość: 14760,00 PLN
2018-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
RDR sp.z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Spychalskeigo na odcinku od nr 1 do nr 7 po stronie północnej w Poznaniu.

wartość: 76219,96 PLN
2018-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
RDR sp.z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak:

 Remont nawierzchni chodnika na ul. Kalinowej po stronie zachodniej w Poznaniu.        

wartość: 51732,10 PLN
2018-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
RDR sp.z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak:

Remont nawierzchni chodnika ul. Piwna na odc. od skrzyżowania z ul. Walentego Dymka do ul. Zajeczej w Poznaniu po stronie wschodniej  

wartość: 79745,82 PLN
2018-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału działki nr 18/8 z obrębu Górczyn, arkusz mapy 21.

wartość: 2066,40 PLN
2018-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału działki nr 31/3 z obrębu Jeżyce, arkusz mapy 2

wartość: 1377,60 PLN
2018-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Wyniesienie podziału w teren oraz wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla dz. nr 1/15 i 43 z obr. Jeżyce, am. 19.

wartość: 3320,00 PLN
2018-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków:

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja urządzeń Systemu Pogodowej Informacji Drogowej miasta Poznania

wartość: 38684,34 PLN
2018-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
Kinnarps Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 345-356, 02-890 Warszawa:

Dostawa oraz montaż drzwiczek do szaf w celu zabezpieczenia korespondencji - obowiązujące przepisy o RODO

wartość: 3847,44 PLN
2018-06-11 Zarząd Dróg Miejskich
CELLER, ul. Pstrowskiego 35, 10-602 Olsztyn:

Dostawa tulei montażowych, żeliwnych, w ilości 70 szt., w cenie netto 280,00 zł 1 szt.

wartość: 24198,00 PLN
2018-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Interwencyjne odsłonięcie nawierzchni oraz zebranie nadmiarów ziemi z fragmentu jezdni i chodnika przy ulicy Traugutta przed skrzyżowaniem z ulicą Dolna Wilda

wartość: 3888,00 PLN
2018-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
TECHFIX Marcin Sławiński, ul. Warszawska 77, 26-600 Radom:

Dostawa agregatu prądotwórczego marki  HONDA model EU 30iS z pokrowcem i kablem do ładowania akumulatorów.

wartość: 9998,67 PLN
2018-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
PUT Kamar:

Naprawa kanału ul. Nowina

wartość: 19680,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt, B. Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Podział  przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania "Budowa chodnika przy pl. Światowida" (branża drogowa i sanitarna) na dwa etapy: etap 1 - chodnik przy placu Światowida, etap 2- odwodnienie i wymiana nawierzchni

wartość: 615,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Konstalmet s.c., ul. Strzelecka 13, 47-133 Gąsiorowice:

Dostawa 50 szt. wkładów do koszy stalowych.

wartość: 3321,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Zielony Serwis las Park Ogród, Andrzej Misiorny, ul. Kościuszki 3e/58, Tuchola:

Obsługa wyłączenia lini WN 110kV przez Enea Operator zgodna z procedurami Enea Operator w celu realizacji usługi przycięcia 2 drzew na ul. Armii Poznań

wartość: 615,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wyniesienie podziału działki nr 125/2 arkusz mapy 8 obręb Jeżyce w teren oraz wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych

wartość: 1414,50 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Katarzyna Liniewicz, rzeczoznawca:

Sporządzenie operatu w zakresie bezumownego korzystania i określenie służebności przesyłu dla dz. 140 z obr.Górczyn. ark. 06

wartość: 1845,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES. Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy za bezumowne korzystanie z gruntu ul. Dąbrowskiego dz. 50/6, 51/3 z obr. Jeżyce, arkusz mapy 7.

wartość: 2214,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Wznowienie granic nieruchomości ul. Międzychodzkiej na wysokości nieruchomości nr 5.

wartość: 700,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego ul. Raczyńskiego w granicach nieruchomości nr 152, 154, 215 z obr. Podolany, arkusz mapy 3

wartość: 1400,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Określenie wartości rynkowej działek nr: 340/3 i 340/4, obręb Morasko, ark. mapy 33

wartość: 984,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
Wycena nieruchomości Maciej Górecki:

Operat szacunkowy 06/26/33/2

wartość: 1599,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES. Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy 27/07/397/4,397/4

wartość: 1845,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
TIOMAN Sp. z o.o., Sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice:

Dostawa słupków blokujących z rury ocynkowanej o średnicy 80 mm, w ilości 300 szt., w kolorze grafitowym, w cenie netto 71,80/szt.

wartość: 26495,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
TEAL sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków:

Dostawa linki aluminiowej, napowietrznej, AL-25, w ilości 2000 mb, w cenie netto 1,39/1mb. Cena netto za bęben 231,00

wartość: 3704,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy s.j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo:

Wykonanie oznakowania miejsc postojowych zastrzeżonych w 42 lokalizacjach

wartość: 54996,30 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
"FRODO" Leszek Teschner, ul. Brzechwy 2, 60-195 Poznań:

Wykonaie deratyzacji w terenach zieleni w pasie drogowym ul. Głogowskiej w Poznaiu

wartość: 4778,55 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEO-BUD, ul. Przełęcz 17, Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Dąbrowskiego Jana Henryka w Poznaniu   

wartość: 1230,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEO-BUD, ul. Przełęcz 17, Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych      na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Lutyckiej w Poznaniu  

wartość: 1230,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEO-BUD, ul. Przełęcz 17, Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Bałtyckiej w Poznaniu  

wartość: 1230,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
GEOPR:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Świętojańskiej w Poznaniu   

wartość: 492,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
GEOPR:

Wykonanie pomiarów inwentyrazycyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwealcji przekroi poprzecznych na stanowisku kontroli pojazdów na ul. ks. Bernata w Poznaniu          

wartość: 492,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań:

Opracowanie aktualizacji projektu elektrycznego dla rozbudowy sieci światłowodowej z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej PCSS

wartość: 8610,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
CIAS Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 8/10, 90-753 Łódź:

Dostawa pokryw po demontażu słupków elastycznych w ilości 50 szt., w cenie netto 139,00/1 szt.

wartość: 8549,00 PLN
2018-05-30 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

 Interwencyjne odwodnienie ulicy Traugutta w miejscu tworzenia się rozlewiska ścieków deszczowych przed ul. Dolna Wilda w Poznaniu.   

wartość: 33210,00 PLN
2018-05-30 Zarząd Dróg Miejskich
Ikhakima M. Hanelik Maciej Hanelik, ul. Osiedle Nadwarciańskie 42, 62-035 Trzykolne Młyny:

Badanie napełnienia w SPP w Poznaniu obszar WILDA pojazdami spoza Poznania

wartość: 1845,00 PLN
2018-05-30 Zarząd Dróg Miejskich
BD A. Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej przy realizacji zadania: "Budowa chodnika w ul. Morwowej (na odc. od ul. Michałowo do ul. Szczepankowo)"

wartość: 2100,00 PLN
2018-05-30 Zarząd Dróg Miejskich
DAP-MED-PROJECT, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań:

Aktualizacja projektu "Półwiejska" dotycząca przesunięcia opuszczanego słupka blokującego na skrzyżowanie Kwiatowa -Rybaki

wartość: 5535,00 PLN
2018-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
PHSC Chemicals Sp. z o.o.:

Interwencyjne usuwanie graffiti oraz zabezpieczenie trwałą powłoką antygrafitti ścian zjazdu serwisowego (droga przeciwpożarowa) na Rondzie Kaponiera w ciągu ul. Roosevelta w Poznaniu.

wartość: 8856,00 PLN
2018-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu rowerowego w ciągu ul. Słonecznej przez ulicę Grochowską wraz z projektem organizacji ruchu.

wartość: 35719,20 PLN
2018-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów na ul. Marcelińskiej po stronie południowej od ul. Bułgarskiej do wjazdu na ciąg pieszojezdny

wartość: 57859,20 PLN
2018-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika  w ulicy św. Barbary  w Poznaniu na odcinku: al. Niepodległości - ul. J.Kulasa po stronie wschodniej   

wartość: 100935,49 PLN
2018-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, ul. Poznańska 150, 60-052 Komorniki:

Opracowanie koncepcji dla parkingu u zbiegu ulic Jarochowskiego i Górczyńskiej

wartość: 9840,00 PLN
2018-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
LET-DOM Janusz Majer, ul. Lipowa 35, 43-144 Lędziny:

Zaprojektowanie i wykonanie roll-upów wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w ilości 4 szt.

wartość: 671,50 PLN
2018-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Sławomir Fulczyński:

Wyciąg z wykazu zmian danych PO1P/00046128/1

wartość: 676,50 PLN
2018-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Sławomir Fulczyński:

Zmiana klasyfikacji uzytku 50/13/34/1,30/13,30/15

wartość: 1107,00 PLN
2018-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina:

Sadzenie roślin w związku z aktami wandalizmu w terenach zieleni w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do rynku Jeżyckiego, na odcinku od ul. Przybyszewskiego do pętli Ogrody oraz na skwerach w pasie drogowym ul. Bukowskiej na odcinku od Gimnazjumn nr 60 do ul. Gorczyczewskiego w Poznaniu.

wartość: 3225,96 PLN
2018-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro opinii technicznych i wyceny nieruchomości HUSIAR-WALCZAK Maciej Husiar:

Określenie wartości rynkowej działek : 31/2, 36/8, 36/11, 37/3, obręb Ławica, ark. mapy 16 - art.98 ugn

wartość: 2460,00 PLN
2018-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES. Adrianna Szarafińska:

Określenie wartości rynkowej działki nr 57/8, obręb Strzeszyn, ark. mapy 4 - art. 98 ugn

wartość: 1845,00 PLN
2018-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES. Adrianna Szarafińska:

Określenie wartości rynkowej działek nr: 39/7 i 40/1, obręb Strzeszyn, ark. mapy 13 - art. 98 ugn

wartość: 1845,00 PLN
2018-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
Heko sp. z o.o.:

Wykonanie opratu wodno-prawnego dla ulic: Malwowej, Skórzewskiej,Złotowskiej

wartość: 2091,00 PLN
2018-05-24 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału dz. nr 37/3, 32/2 z obrębu Winiary, arkusz mapy 25 i 26.

wartość: 2755,20 PLN
2018-05-24 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału dz. nr 9, 20/1,11/3,14/3,20/2 z obr. Śródka, arkusz mapy 14.

wartość: 11709,60 PLN
2018-05-24 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Michalszczak:

Wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych ul. Bałtycka

wartość: 615,00 PLN
2018-05-24 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo:

Demontaż stacji pogodowej na ul. Krzywoustego

wartość: 2214,00 PLN
2018-05-23 Zarząd Dróg Miejskich
PUT Kamar:

Naprawa kanału deszczowego w ul. Dziekańskiej

wartość: 33210,00 PLN
2018-05-22 Zarząd Dróg Miejskich
Szymon Fierek Transport Consulting, os. Chrobrego 32/64, 61-681 Poznań:

Analiza wariantu kompromisowego w makroskopowym modelu podróży

wartość: 15375,00 PLN
2018-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań:

Analizy zasadności wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Hetmańska -Jarochowskiego w przypadku budowy przejazdu rowerowego

wartość: 31319,24 PLN
2018-05-18 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dojść do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo

wartość: 18850,00 PLN