Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji mgr inż. M. Liberski, os. Tysiąclecia 12/4, Poznań:

Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji w 2017r., w obiektach ZDM.

wartość: 1068,50 PLN
2017-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai, ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań:

Usunięcie odpadów z ul. Dąbrowskiego

wartość: 6782,40 PLN
2017-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

Awaryjne prace związane z modernizacją układu odwodnienia ul.Sikorskiego

wartość: 11070,00 PLN
2017-04-27 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Andrzej Gryczka, ul. Grunwaldzka 165D/38, 60-322 Poznań:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi na zadaniu "Rozbudowa ul. Strzegomskiej polegająca na budowie drogi rowerowej na odc. od ul. Gałczyńskiego do wjazdu na parking leśny"

wartość: 1100,00 PLN
2017-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
Nap-Projekt M. Krüger, R. Tomczak s.c. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki:

opracowanie dokumentacji na projekt budowy chodnika w ulicy Piątkowskiej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Nasiennej do nr 110

wartość: 8610,00 PLN
2017-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Rzeczoznawca Józef Włosek, os. Południowe 1, 66-200 Świebodzin:

opracowanie dokumentacji na projekt zatoki postojowej równoległej przy ulicy Garaszewo po stronie północnej na odcinku od ul. Pokrzywno do ul. Rudzkiej

wartość: 9000,00 PLN
2017-04-24 Zarząd Dróg Miejskich
MK Studio Agencja Reklamowa, os. Sobieskiego 7/46, 60-688 Poznań:

Produkcja i dostawa opasek odblaskowych z logo

wartość: 1082,40 PLN
2017-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
EuroPilot sp. z o.o., ul. Konarskiego 35, 01-355 Warszawa:

Opracowanie, druk i dostarczenie mapy rowerowej Poznania w nakładzie 4 tys. egzemplarzy

wartość: 8715,00 PLN
2017-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
P.P.H.U. i T. MARTER Góreccy Sp. J, ul. Traugutta 35, 09-200 Sierpc:

Dostawa wody mineralnej średniozmineralizowanej w opakowaniach PET o pojemności 1,5l:

- niegazowana w ilości 1512 szt. (3 palety)

- lekko gazowana w ilości 6048 szt. (12 palet)

wartość: 4370,44 PLN
2017-04-20 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej, Piotr Jan Graczyk, ul. Unisława 8A/1, 61 - 063 POZNAŃ:

BADANIE NAPEŁNIENIA W POZNANIU - OBSZAR WILDA

wartość: 24723,00 PLN
2017-04-20 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej, Piotr Jan Graczyk, ul. Unisława 8A/1, 61 – 063 POZNAŃ:

BADANIE NAPEŁNIENIA W POZNANIU OBSZAR ŁAZARZ

wartość: 15006,00 PLN
2017-04-20 Zarząd Dróg Miejskich
TIOMAN Sp. z o.o., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice:

Dostawa progów wyspowych o wymiarach 3000x1800x60 w ilości 4 szt. w cenie 2020 zl netto za 1 szt. oraz progu zwalniającego o wymiarach  3000x900x50 w ilości 1 szt. w cenie 630 zł netto.

wartość: 10713,30 PLN
2017-04-18 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 15 sztuk etui do urządzeń rejestrujących Psion Workabout oraz 15 sztuk etui do drukarek termicznych współpracujących z urządzeniem rejestrującym Psion Workabout

wartość: 1033,20 PLN
2017-04-18 Zarząd Dróg Miejskich
BIG Drogowe Centrum P.-H., Ługów 18, 66-200 Świebodzin:

Dostawa uchwytów uniwersalnych w ilości 1000 szt. w cenie netto 2,98 za 1 szt.

wartość: 3665,40 PLN
2017-04-13 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań:

Oczyszczanie drogi dojazdowej i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu

wartość: 12066,30 PLN
2017-04-13 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GLOBAL-GEO Marek Kaleta, ul. Morelowa, Kleszczewoa:

Wykonanie pomiarów równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwelacja przekrojów na stanowisku kontroli pojazdów w ul. Dąbrowskiego w Poznaniu

wartość: 1107,00 PLN
2017-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Ochrony Wód Przemysław Senderecki, ul. Liściasta 74a, 91-357 Łódź:

Wykonanie operatu wodno-prawnego w ilości 3 egzmeplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD (część opisowa i rysunkowa), w tym 1 egzempalarza dla ZDM + wersja elektroniczna;złożenie wniosku do Urzędu Miasta Poznania oraz terminowe udzielenie wszelkich wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego;uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni kanalizacji deszczowej w ul. Miśnieńskiej, Strzelińskiej, Krobskiej w Poznaniu do cieku Skórzynka w km 1 +209

wartość: 1845,00 PLN
2017-04-10 Zarząd Dróg Miejskich
mbs projekt M. Święch, 62-090 Cerekwica, ul. ks. J. Przewoźnego 34:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na przebudowie ul. Wiesiołkowej polegająca na budowie chodnika od nr 16 do ul. Rdestowej

wartość: 615,00 PLN
2017-04-10 Zarząd Dróg Miejskich
mbs projekt M. Święch, 62-090 Cerekwica, ul. Ks. J. Przewoźnego 34:

Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi polegajacymi na budowie chodnika w ul. Radojewo na odc. od posesji nr 23 (km 1+0,79) do posesji nr 36 (km 1+416)

wartość: 1107,00 PLN
2017-04-10 Zarząd Dróg Miejskich
Kreatiff sp. z o.o., ul. Garbary 114, 61-757 Poznań:

przygotowanie aktualizacji mapy dotyczącej poszerzenia Strefy uspokojonego ruchu  na obszarze ograniczonym ulicami Królowej jadwigi, al. Niepodległości, Święty Marcin, Podgórna, Garbary.

wartość: 947,10 PLN
2017-04-07 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK BAU Sebastian Zwierzyński,Wichrowe Wzgórza 23/54, Poznań:

Wymiana krawężnika betonowego w ul.Wołczyńskiej przy ul.Wołowskiej w Poznaniu

wartość: 26157,43 PLN
2017-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
P.P.U.H. Nortex, os. Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań:

Wymiana krawęznika w Al.Solidarności na wysokości pętli tramwajowej wzdłuż przystanku autobusowego

wartość: 22638,62 PLN
2017-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP PW s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul.Górna Wilda (odc. Ul.Królowej Jadwigii - ul. Dolna Wilda); strona wschodnia w Poznaniu

wartość: 25769,48 PLN
2017-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP PW s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul.Śmiełowskiej (odc. ul.Szubińska - ul. Poniecka); strona północna i południowa w Poznaniu.

wartość: 49039,49 PLN
2017-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
JACH GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Wigury odc. od ul. Hangarowej w kierunku ul. Wzlotowej w Poznaniu; strona zachodnia

wartość: 76684,84 PLN
2017-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, Powstańców Wlkp.3, Poznań:

wynajem auli w dniu 5 kwietnia 2017 r. na spotkanie warsztatowe dot. wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu

wartość: 215,16 PLN
2017-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
Media impact Poskla sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa:

Druk ogłoszeń w Fakcie z zaproszeniem do wzięcia udziału w warsztatacg dot. strefy uspokojonego ruchu - obszar III i IV w dniach 3 i 4 kwietnia 2017 r.

wartość: 1284,12 PLN
2017-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa:

Druk ogłoszenia w Głosie Wielkopolkim z zaproszeniem do wzięcia udziału w warsztatach dot. strefy uspokojonego ruchu - strefa III i IV

wartość: 2214,00 PLN
2017-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa:

wideboard 940x300 z zaproszeniem na spotkanie z mieszkańcami dot. strefy uspokojonego ruchu - obszar III i IV

wartość: 295,20 PLN
2017-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa:

wideboard 940x300 z zaproszeniem na spotkanie z mieszkańcami dot. rozbudowy ulicy Rybaki

wartość: 295,20 PLN
2017-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
A-Projekt, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań:

Opracowanie dokumentacji dla budowy zatoki postojowej przy ulicy Botanicznej po stronie zachodniej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do wysokości posesji nr 10

wartość: 10700,00 PLN
2017-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa DROG - CAD, ul. Boruty 6, 60-195 Poznań:

Opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji dla  ul. Krynickiej - przedłużenie ulicy

wartość: 4400,00 PLN
2017-03-24 Zarząd Dróg Miejskich
Zakłąd Robót Drogowych Marek Dachtera, ks.Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo:

Naprawa nawierzchni jezdni z materiału kamiennego w planowanej rozszerzonej strefie TEMPO 30 na ul. Szewska,Wielka, Masztalarska, 23 Lutego, pl.Wielkopolski i inne wg potrzeb w Poznaniu.

wartość: 145416,012 PLN
2017-03-23 Zarząd Dróg Miejskich
GZD Sp. z o.o. sp.k, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo:

Dostawa tablic strefowych: podstrefa A w ilości 30 szt. w cenie 273,24 netto za 1szt., podstrefa B w ilości 12 szt. w cenie netto 273,24 za 1 szt., podstrefa C w ilości 12 szt. w cenie netto 273, 24 zł za 1 szt.

wartość: 19587,75 PLN
2017-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
Public Profits sp. z o.o., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych następującuych projektów: 1 - wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w obszarze ograniczonym ulicami: Św. Marcin - Podgórna - Garbary - Królowej Jadwigi - al. Niepodległości, 2 -wytyczenia buspasów na ul. Garbary, Mostowej i Drodze Dębińskiej, 3- przebudowa ulicy Rybaki

wartość: 45387,00 PLN
2017-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
GRAŻYNA, ul. Mgielna 8/2, 60-369 Poznań:

Dostawa czyściwa bawełnianego w ilości 300 kg w cenie netto 2,50 zł za 1 kg

wartość: 922,50 PLN
2017-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
APREMO, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin:

Dostawa stojaków rowerowych typ STO-03 w ilości 80 szt. w cenie 39,80 za 1 szt.

wartość: 3916,32 PLN
2017-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa:

Druk ogłoszenia w Gazecie Wyborczej (Poznań) z zaproszeniem do wzięcia udziału w spotkaniu z mieszkańcami o wprowadzeniu strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku.

wartość: 738,00 PLN
2017-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa:

Druk ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim z zaproszeniem na spotkanie z mieszkańcamo dot. wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku.

wartość: 1230,00 PLN
2017-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów (wymiana zamków i sprężyn mocujących mechanizm zamykający)

wartość: 3690,00 PLN
2017-03-20 Zarząd Dróg Miejskich
F 20/80 Maciej Kielan, ul. Powstańcza 3-7, 61-546 Poznań:

Dostawa łańcucha ocynkowanego, gospodarskiego w ilości 2000 mb w cenie netto 2.98 zł za 1 mb

wartość: 7330,80 PLN
2017-03-17 Zarząd Dróg Miejskich
ANET-TRANS Aneta Bałasz - Pawlicka ul. 3 Maja 10, Luboń:

Remont chodnika na ul. Dmowskiego w Poznaniu odc.Stablewskiego-Potockiej str. wsch.

wartość: 51165,66 PLN
2017-03-17 Zarząd Dróg Miejskich
ANET-TRANS Aneta Bałasz - Pawlicka ul. 3 Maja 10, Luboń:

Remont chodnika ul.Górecka w Poznaniu odc przejazd kolejowy PKP - Południowa str wschodni

wartość: 54525,24 PLN
2017-03-17 Zarząd Dróg Miejskich
ANET-TRANS Aneta Bałasz - Pawlicka ul. 3 Maja 10, Luboń:

Remont chodnika w ul. Rawickiej w Poznaniu odc. Głogowska- Kościańska str. północna

wartość: 100566,77 PLN
2017-03-17 Zarząd Dróg Miejskich
Traffic Consulting Sp. z o.o. 64-530 Radzyny, ul. Kręta 8:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji  pn. wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ulicę Warszawską od Term Maltańskich do skrzyżowania z z ulicą św. Michała w Poznaniu w zakresie usprawnienia ruchu autobusów komunikacji publicznej.

wartość: 12054,00 PLN
2017-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp.j., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań:

Opracowanie koncepcji dla przebudowy /rozbudowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 19680,00 PLN
2017-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Handlowa Milena, Elżbieta Pros, ul. Sanatoryjna 63, 85-474 Bydgoszcz:

Dostawa środków higieny osobistej

wartość: 11094,43 PLN
2017-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
Energo System Mariusz Gurdek, 63-100 Śrem, ul. Wodna 13, Mechlin:

Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu ulic Matyi - Wierzbięcicie o przejścia dla pieszych po zachodniej stronie w formule zaprojektuj i wybuduj"

wartość: 3198,00 PLN
2017-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
Energo System Mariusz Gurdek, 63-100 Śrem, ul. Wodna 13, Mechlin:

Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obornicka - Hulewiczów"

wartość: 3690,00 PLN
2017-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
Energo System Mariusz Gurdek, 63-100 Śrem, ul. Wodna 13, Mechlin:

Pełnienie fukcji inspektoea nadzoru podczas realizacji zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo - Bliźniąt w formule zaprojektuj i wybuduj"

wartość: 2583,00 PLN
2017-03-09 Zarząd Dróg Miejskich
Krzysztof Paszczak „Usługi Projektowe”, ul. Murawa 35/6, 61-655 Poznań:

Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi polegającej na budowie przepustu na cieku Krzyżanka w ulicy Łagowskiej wraz z budową chodnika w ulicy Łagowskiej na odcinku od przepustu do ulicy Kościerzyńskiej

wartość: 10000,00 PLN
2017-03-07 Zarząd Dróg Miejskich
POSKAL s.j., ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań:

Wykonanie i dostawa umundurowania dla pracowników ZKP, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną ofertą znajdującą się w posiadaniu stron.

wartość: 68795,13 PLN
2017-03-06 Zarząd Dróg Miejskich
ANET-TRANS Aneta Bałasz - Pawlicka ul. 3 Maja 10, Luboń:

Remont nawierzchni chodnika na ul.Kierskiej odc.od zakończenia robót w 2016 r do granicy miasta Poznania - str.wschodnia

wartość: 63786,57 PLN
2017-03-06 Zarząd Dróg Miejskich
WIMED, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów:

dostawa wysięgników na 1 znak do montażu na maszt fi 110 mm - 50 szt., wysięgników na 2 znaki do montażu na mszt fi 110 mm - 50 szt., wysięgników na 2 znaki, na słup fi 60,4 mm - 40 szt., wysięgników na 2 znaki, na słup fi 150-180 mmm - 40 szt.

wartość: 15252,00 PLN
2017-03-06 Zarząd Dróg Miejskich
EURODUKT Sp. z o.o., ul. Inżynierska 7, 20-484 Lublin:

Wykonanie i dostawa: folii odblaskowej typu 2 (tzw. plaster miodu) 3M szer. 1220 mm w kolorze białym - 2 rolki, w kolorze czerwonym - 1 rolka, w kolorze niebieskim - 3 rolki, w kolorze żółtym - 1 rolka, folii odblaskowej typu 1, szr. 1220 mm, w kolorze białym - 2 rolki, w kolorze czerwonym - 2 rolki.

wartość: 35133,15 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT Sp. z o.o. sp.k., ul. Dąbrowskiego 31, 660-404 Poznań:

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ulicy Głuszyna na odc. od ul. Klimontowskiej do ul. P. Strzeleckiego  wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 76260,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Traffic Consulting Sp. z o.o. 64-530 Radzyny, ul. Kręta 8:

Wykonanie symulacji modelu ruchu dla projektu budowy BUS pasa na ulicy Mostowej

wartość: 81795,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązku inspektora robót budowlanych dla inwestycji rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na czterech wybranych skrzyzowaniach w Poznaniu

wartość: 25748,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych dla zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Główna-Harcerska-Rynek Wschodni

wartość: 20333,13 PLN
2017-03-01 Zarząd Dróg Miejskich
Nap-Projekt M. Krüger, R. Tomczak s.c. Objezierze 27/5,:

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z adaptacją drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda, wg opracowanej przez siebie dokumentacji

wartość: 5500,00 PLN
2017-02-28 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Andrzej Gryczka, ul. Grunwaldzka 165D/38, 60-322 Poznań:

Nadzór inwestorski - Budowa chodnika i platformy przystankowej w ul. Kobylepole Etap I (rejon ul. Wilczej) po str. północnej

wartość: 500,00 PLN
2017-02-28 Zarząd Dróg Miejskich
GC Metal, ul. Św. Marcin 29/8, 61-805 Poznań:

Dostawa elementów bariery płotkowej, w kolorze RAL 7043/grafit/ w ilości 25 szt.

wartość: 7995,00 PLN
2017-02-28 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki:

Opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie oceny stanu istniejącego wraz z oceną wpływu objęcia sygnalizacją świetlną wyjazdu z drogi prowadzącej z siedziby firmy Unilever do ul. Bałtyckiej

wartość: 4059,00 PLN
2017-02-27 Zarząd Dróg Miejskich
OXFORD SPORT, ul. Wyzwolenia 6A, 96-500 Sochaczew:

Dostawa pokrowców na znaki: - kwadratowych 600x600 mmm - 150 szt., w kształcie koła fi 800 mm - 150 szt., trójkątnych o boku 850 mm - 250 szt.

wartość: 5399,70 PLN
2017-02-23 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD J. Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak:

Budowa chodnika na ul. Perzyckiej (od zjazdu w ul. Ławica do przystanku autobusowego przy nr 24)

wartość: 27938,10 PLN
2017-02-23 Zarząd Dróg Miejskich
APREMO, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin:

Dostawa słupków barierki łańcuszkowej w kolorze żółtym w ilości 200 szt. w cenie netto za 1 szt. 39,50 zł

wartość: 9717,00 PLN
2017-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
mbs projekt M. Święch, 62-090 Cerekwica, ul. ks. J. Przewoźnego 34:

Nadzór inwestorski - Budowa chodnika w ul. Perzyckiej

wartość: 492,00 PLN
2017-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
mbs projekt M. Święch, 62-090 Cerekwica, ul. ks. J. Przewoźnego 34:

Nadzór inwestorski - Budowa platformy przystankowej z wiatą na ul. Marcelińskiej

wartość: 492,00 PLN
2017-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
CHRIS, ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków:

Dostawa słupków odgradzających zewnętrznych z PCV z taśmą, w ilości 20 szt., w cenie netto 262,00 zł za 1 szt.

wartość: 6445,20 PLN
2017-02-21 Zarząd Dróg Miejskich
Traffic Consulting Sp. z o.o. 64-530 Radzyny, ul. Kręta 8:

Wykonanie symulacji modelu ruchu dla projektu budowy BUS pasa na ulicy Garbary

wartość: 117096,00 PLN
2017-02-21 Zarząd Dróg Miejskich
CCS Druk Cyfrowy sp. z o.o., ul. Grzybowska 16/22, 00-132 Warszawa:

Druk ulotki pt. "Ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne w pasie drogowym" w ilości 2000 szt. i ich dostarczenie do siedziby Zleceniodawcy

wartość: 1003,68 PLN
2017-02-21 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa taśmy samoprzylepnej odblaskowej do czasowego unieważniania treści znaków drogowych (czarno - pomarańczowa) o szerokości 75 mm w ilości 100 rolek, w cenie netto 18,00 zł za 1 rolkę

wartość: 8954,40 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Nap-Projekt M. Krüger, R. Tomczak s.c. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki:

Aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla chodnika w ul. Ostrowskiej na odcinku od Spławie do Ustrzyckiej, od wiaduktu do Tarnowskiej, od Zawiertowskiej do Świątniczki oraz oświetlenia od wiaduktu do Świątniczki

wartość: 984,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Nap-Projekt M. Krüger, R. Tomczak s.c. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla ul. Morszyńskiej - jezdnia i chodnik północny.

wartość: 369,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki:

projekt docelowej organizacji ruchu na ulicy Młyńskiej w Poznaniu

wartość: 9594,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki:

audyt brd dla obsługi ruchu pieszego na wlocie ul. Hejmowskiego na skrzyżowaniu z ul. Solną w Poznaniu

wartość: 2706,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Grupa Astra Plus Sp. z o.o., ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań:

Usunięcie dzikiego wysypiska z ul. Górniczej

wartość: 1400,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
MSR Traffic Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

Bieżące usuwanie awarii w zakresie wykonywania prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych MSR na terenie miasta Poznania

wartość: 73824,60 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Hubert Perz, Z-d Usługowy INSTATECH, ul. wawrzyniaka 5, Zaniemyśl:

wykonanie usługi polegającej na awaryjnym usunięciu uszkodzonej konstrukcji wsporczej wraz z urządzeniami na naiej zainstalowanymi, zabezpieczenie okablowania, montaż sygnalizacji tymczasowej na skrzyżownaiu al Niepodległości - Taylora.

wartość: 9225,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
MARED Beata Radzanowska, os. Leśne 7c/193, 62-068 Koziegłowy:

Dodruk ulotki dot. uspokojenia ruchu w nakładzie 1000 szt. i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

wartość: 824,10 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A:

Awaryjna naprawa windy o numerze fabrycznym E-13-6758 w przejściu podziemnym w ul. Matyi w Poznaniu.

wartość: 812,29 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Reklamowo-Promocyjna, ul. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań:

Produkcja i emisja billbordu pionowego na portalu epoznan.pl w ilości 50 000 odsłon

wartość: 999,99 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Fotograficzna EPIC, M. Nowaczyk, ul. Rubinowa 37, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie łącznie 84 szt. fotografii we wskazanych lokalizacjach

wartość: 2496,90 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
CEBERD, Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1, 62-070 Dopiewo:

Dostawa maszynek C001 do taśm mocowania znaków w ilości 6 szt., w cenie 325,00 za jedną sztukę

wartość: 2398,50 PLN
2017-02-15 Zarząd Dróg Miejskich
COLAS Polska Sp z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Poznań:

Naprawa nawierzchni jezdni na ul. Sycowskiej i zjazdu z drogi serwisowej od mstrony ul. Klinkierowej w Poznaniu

wartość: 10418,10 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
SWECO CONSULTING Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań:

Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowską na odcinku od ul. Koszalińskiej do Strumienia Strzeszyńskiego, jako przełożenie istniejącego przyłącza z terenu prywatnego w pas drogowy

wartość: 22140,00 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
DAL-MIERZ Firma geodezyjna, os. Rusa 64/7, Poznań:

Wykonanie pomiarów równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwelacja przekrojów na stanowisku kontroli pojazdów w ul. Bernata Zdzisława ks.

wartość: 400,00 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
DAL-MIERZ Firma geodezyjna, os. Rusa 64/7, Poznań:

Wykonanie pomiarów równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwelacja przekrojów na stanowisku kontroli pojazdów w ul. Świętojańskiej

wartość: 400,00 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
Stanluks sp. z o.o., ul. Newtona 6D/XI p., 60-161 Poznań:

Zaprojektowanie kanalizacji kablowej z wykorzystaniem metody przewiertu sterowanego pod ulicą Garbary (strona południowa) na skrzyżowaniu z ulicą Estkowskiego - zadanie dodatkowe dla rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne.

wartość: 3690,00 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa:

Ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, wydanie w Poznaniu, w dniu 2017-02-15, moduł 5x3, kolor dotyczące Strefy Uspokojonego Ruchu obszar II

wartość: 3936,00 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
POL-CAR sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań:

Naprawa samochodu Ford Focus w zakresie: wymiana oleju w silniku, wymiana filtra oleju, powietrza, kabinowego, wymiana świec zapłonowych, wymiana szczęk hamulcowych, uzupełnienie oświetlenia, regulacja świateł.

wartość: 1499,97 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
POL-CAR sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań:

Naprawa samochodu Fiat Panda w zakresie: wymiana paska napędu alternatora, wymiana akumulatora.

wartość: 653,06 PLN
2017-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
POL-CAR sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań:

Naprawa samochodu Fiat Panda w zakresie: wymiana przednich wahaczy (prawa i lewa strona), wymiana przednich okładzin hamulcowych, wymaiana akumulatora

wartość: 1041,13 PLN
2017-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
AUDYTEL S.A., ul. ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa:

Usługa utrzymania Zarządzania Energią (SZE) w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r., w tym utrzymanie serwerów, zapewnienie pomocy technicznej użytkownikom, utrzymanie serwisu, dostęp do systemu (Wizard).

wartość: 3600,00 PLN
2017-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
Polska Press Sp. z o.o, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa:

Ogłoszenie w Głosie Wielkopolskim, na stronach redakcyjnych, 23 moduły, kolor dotyczące poszerzenia Strefy Uspokojonego Ruchu - obszar II

wartość: 2952,00 PLN
2017-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
SAR-POL sp.z o.o., ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań:

Naprawa agragatu prądotwórczego Honda typ EU30IS w zakresie: wymiana oleju w silniku, wymiana filtra powietzra, wymiana świecy zapłonowej, regulacja silnika.

wartość: 258,89 PLN
2017-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
SAR-POL sp.z o.o., ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań:

Naprawa aparatu prądotwórczego Honda typ GX160K1 w zakresie: wymiana zestawu przeglądowego (olej, filtr), regulacja obrotów silnika.

wartość: 332,10 PLN
2017-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
SAR-POL sp.z o.o., ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań:

Naprawa młotów spalinowych atlas Copco Cobra w zakresie: wymiana oleju w silniku, wymiana świec zapłonowych, wymiana filtrów paliwa, wymiana filtra powietrza, regulacja obrotów silnika

wartość: 2523,34 PLN
2017-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
Waldemar Śliwiński prowadzący działalność gosp. przy ul. Druskiennickiej 8/10, 60-478 Poznań:

Wykonanie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników fizycznyzh zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą znajdującymi się w posiadaniu stron.

wartość: 48444,42 PLN
2017-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
CEBERD, Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1, 62-070 Dopiewo:

Dostawa taśm do mocowania znaków C-924 w ilości 46 opakowań, C-204 w ilości 28 opakowań, oraz zapinek do ww. taśm w ilości 54 opakowań

wartość: 13188,06 PLN