Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-08-27 Zarząd Dróg Miejskich
Klima Tec P. W., ul. Wschowska 9A, 61-164 Poznań:

Awaryjna naprawa klimatyzacji w budynku obsługi klienta przy ul. Pułaskiego 9.

wartość: 5300,00 PLN
2019-08-22 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo:

Wykonanie robót budowlanych w strefie płatnego parkowania w ul. Kwiatowej w Poznaniu na odcinku ul. Rybaki - Łąkowa - strona południowa

wartość: 117735,00 PLN
2019-08-20 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Budowa progów zwalniających: Świątniczki, Zawiertowska, Wieprawska, Łopawska, Iłowska, Agrestowa

wartość: 75234,55 PLN
2019-08-20 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Budowa progów zwalniających: Skoczowska, Opatowska, Oświęcimska, Kozienicka, Książeca, Maya, Racjonalizatorów, Malinowa

wartość: 40003,59 PLN
2019-08-13 Zarząd Dróg Miejskich
Anstal Justyna Anusiak, ul. Lniana 35, 87-100 Toruń:

Dostawa elementów bariery płotkowej 30 szt. i słupków do ww. barierki 32 szt.

wartość: 17414,34 PLN
2019-08-12 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa słupków blokujących, w kolorze grafitowym, w liczbie 500 szt.

wartość: 30750,00 PLN
2019-08-07 Zarząd Dróg Miejskich
Grupa Pracuj sp. z o.o.:

Projekt rekrutacyjny - zamieszczanie ogłoszeń na portalu Pracuj.pl

wartość: 3997,93 PLN
2019-08-05 Zarząd Dróg Miejskich
CIAS, ul. Żeligowskiego 8/10, 90-753 Łódź:

Dostawa słupków ozdobnych z tworzywa typ Stary Rynek, w kolorze czarnym, w liczbie 50 szt.

wartość: 33062,40 PLN
2019-08-02 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Goleszowskiej (Wiązowa - Cieszyńska ) w Poznaniu

wartość: 78694,22 PLN
2019-08-02 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wojciechowski, Przełęcz 17, 60-115 Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości naiwerzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Bałtyckiej w Poznaniu

wartość: 738,00 PLN
2019-08-02 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wojciechowski, Przełęcz 17, 60-115 Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości naiwerzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Lutyckiej  w Poznaniu

wartość: 738,00 PLN
2019-08-02 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wojciechowski, Przełęcz 17, 60-115 Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości naiwerzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Dąbrowskiego Jana w Poznaniu

wartość: 738,00 PLN
2019-08-02 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL Sp.K:

Usunięcie azylu drogowego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni ul. Świerkowej w Poznaniu

wartość: 2189,52 PLN
2019-08-02 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Drogowa "ANDAR" s.c. A.D.Białobrzyccy, ul. Wodna 18, Gniezno:

Remont nawierzchni chodnika ul. Sokołowskiego na odcinku od ul. Wachowiaka w kierunku ul. Wiechowicza (na długości 65,0 mb) w Poznaniu

wartość: 39945,6 PLN
2019-07-31 Zarząd Dróg Miejskich
RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., z siedzibą w Zakrzewie przy ulicy Przemysłowej 1:

Wdrożenie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego na rondzie Kaponiera w Poznaniu

wartość: 147267,90 PLN
2019-07-30 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Wiedeńskiej w Poznaniu oraz ul. Chocimskiej

wartość: 13108,00 PLN
2019-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Ekologiczne "EKO-SOLAR" M. Gładysiak, Poznań:

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Pomorskiej z wylotem A35 do cieku Bogdanka oraz budową zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Kaszubskiej
z wylotem A36 do cieku Bogdanka

wartość: 7380,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt, Bartosz Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Opracowanie podziału kosztorysu, przedmiaru robót oraz przedmiaru robót oferta na dwa etapy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej, dla przebudowy ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 2706,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Dróg Miejskich
BD A. Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Lednickiej".

wartość: 3800,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Dróg Miejskich
ROBERT BORYCKI BIURO INŻYNIERSKIE ENATEL.PL, osiedle Orła Białego 66/14, 61-251 Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Lednickiej", zgodnie z "Procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego ZDM" oraz bieżącym i końcowym rozliczeniem budowy

wartość: 3000,00 PLN
2019-07-25 Zarząd Dróg Miejskich
APM Pro Sp. z o.o., ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała:

Wykonanie i dostawa:

- tablic uchylnych U-24 (bocznych) w liczbie 500 szt.,

- kleju dwuskładnikowego, składnik A i B, w liczbie 200 szt. opakowań.

wartość: 62361,00 PLN
2019-07-24 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin:

Mycie pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu

wartość: 119841,36 PLN
2019-07-24 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Drogowa "ANDAR" s.c. A.D.Białobrzyccy, ul. Wodna 18, Gniezno:

Remont nawierzchni chodnika ul. Solnej na odcinku od budynku nr 15 do ul. Młyńskiej w Poznaniu po stronie południowej

wartość: 85062,16 PLN
2019-07-24 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Drogowa "ANDAR" s.c. A.D.Białobrzyccy, ul. Wodna 18, Gniezno:

Remont nawierzchni ul. bocznej od ul. Pasieka przy posesji nr 34 w technologii przepuszczalnej

wartość: 28652,65 PLN
2019-07-23 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży zieleń przy realizacji zadania pn.: "Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej"

wartość: 2490,00 PLN
2019-07-23 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży zieleń przy realizacji zadania pn.: "Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej"

wartość: 2900,00 PLN
2019-07-23 Zarząd Dróg Miejskich
HAWK technologie, Marcin Jarzembowski, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej"

wartość: 8057,72 PLN
2019-07-23 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Handlowe KIWA, ul. Grażyńskiego 70, 43-300 Bielsko-Biała:

Dostawa  zapór drogowych U-20, w liczbie 200 szt.

wartość: 31488,00 PLN
2019-07-22 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa DROG - CAD, Poznań:

Opracowanie aktualizacji projektu wykonawczego branży drogowej dla przebudowy chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej wraz z aktualizacją kosztorysów i przedmiarów.

wartość: 9840,00 PLN
2019-07-22 Zarząd Dróg Miejskich
PLANETA Sp z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa:

Dostawa punktowych elementów odblaskowych kocie oczy

wartość: 2976,60 PLN
2019-07-19 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Poznaniu

wartość: 144021,69 PLN
2019-07-19 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. Fala Magnus Patalong, ul. Drzymały 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice:

Przegląd gwarancyjny fontanny na ul. Św. Marcin

wartość: 4305,00 PLN
2019-07-19 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK, ul.Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz:

Dostawa ograniczników skrajni U-21a i b, w liczbie 150 szt.

wartość: 7564,50 PLN
2019-07-18 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla 2 inwestycji związanych z wdrożeniem stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego

wartość: 49890,00 PLN
2019-07-18 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usług Wielobranżowych Jach-Gum Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz z montażem progów zwalniających zgodnie dołączonymi projektami

wartość: 75399,00 PLN
2019-07-18 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Bukowskiej na wysokości budynków 47 - 51 w Poznaniu

wartość: 30071,04 PLN
2019-07-18 Zarząd Dróg Miejskich
ALPIN BUD, al.Warszawska 30A,20-803 Lublin:

Dostawa słupków łańcuszkowych, grafitowych, w liczbie 200 szt.

wartość: 9840,00 PLN
2019-07-17 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RF, ul. Dąbrowskiego 303, Poznań:

Dostawa maszynek i taśm domocowania znaków

wartość: 12626,00 PLN
2019-07-15 Zarząd Dróg Miejskich
FRODO Leszek Teschner, ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań:

Wykonanie deratyzacji w terenach zieleni przy ul. Głogowskiej na wysokości Dworca Zachodniego

wartość: 4324,68 PLN
2019-07-15 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów K. Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Lublin w zakresie: wymiana sprzęgła silnika

wartość: 1227,00 PLN
2019-07-15 Zarząd Dróg Miejskich
Agregaty S.A., ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa:

Awaryjna naprawa agregatu prądotwórczego typ FP60ACG

wartość: 479,70 PLN
2019-07-12 Zarząd Dróg Miejskich
Danuta Ciszewska, Usługi Projektowe, Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla budowy ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Bonińskiej do ul. Koralowej

wartość: 1230,00 PLN
2019-07-12 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa DROG - CAD, Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla przebudowy ulicy Grudzieniec na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Niestachowskiej

wartość: 1968,00 PLN
2019-07-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Remont nawierzchni jezdni ul. Rumiankowej w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do ul. Laurowej

wartość: 152043,81 PLN
2019-07-12 Zarząd Dróg Miejskich
ROBI Sp. z o.o. Sp. K., ul. Malwowa 154, 60-185 Poznań:

Wymiana wykładziny w pokoju 113, w budynku przy ul. Wilczak 17. Powierzchnia łącznie 15 m2.

wartość: 2011,05 PLN
2019-07-12 Zarząd Dróg Miejskich
Z.H.U.Tajdel, ul. Warszawska 117, 61-047 Poznań:

Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej budynku przy ul. Pułaskiego 9

wartość: 5104,50 PLN
2019-07-10 Zarząd Dróg Miejskich
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań:

Przegląd oraz wystawienie świadectwa wzorcowania dla dalmierza laserowego marki  Hilti  PD42 nr fabr.201120057

wartość: 206,64 PLN
2019-07-10 Zarząd Dróg Miejskich
TPI Sp. z o.o., ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa:

Przegląd zestawu GPS Topcon GRS-1 wraz z wystawieniem świadectwa instrumentu.

wartość: 639,60 PLN
2019-07-09 Zarząd Dróg Miejskich
DI PROJEKT Irmina Dyzma, Błażejewko:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Plebańskiej od ul. Rejtana w kierunku linii tramwajowej

wartość: 44280,00 PLN
2019-07-09 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Wymiana krawężnika i nawierzchniw poboczu pasa drogowego w ul. Słowiańskiej w Poznaniu od ul. Do Alei do ul. Murawa

wartość: 13943,94 PLN
2019-07-08 Zarząd Dróg Miejskich
GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań:

Wykonanie cięć technicznych w zakrzewieniu i zadrzewieniu poboczy ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda oraz Grunwald polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni i chodników -  ZADANIE NR 2 Stare Miasto

wartość: 7025,40 PLN
2019-07-08 Zarząd Dróg Miejskich
GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań:

Wykonanie cięć technicznych w zakrzewieniu i zadrzewieniu poboczy ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda oraz Grunwald polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni i chodników -  ZADANIE NR 3 Wilda i Grunwald

wartość: 3400,00 PLN
2019-07-08 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony drzewostanu przyulicznego i krzewów oraz odtworzenia naruszonych terenów zieleni podczas robót budowlanych realizowanych na zlecenie ZDM w Poznaniu - ZADANIE NR 1 Grunwald

wartość: 11365,20 PLN
2019-07-08 Zarząd Dróg Miejskich
Artplant Aleksandra Grześkowiak, ul. Spławie 5A, 61-312 Poznań:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony drzewostanu przyulicznego i krzewów oraz odtworzenia naruszonych terenów zieleni podczas robót budowlanych realizowanych na zlecenie ZDM w Poznaniu - ZADANIE NR 2 Stare i Nowe Miasto

wartość: 25830,00 PLN
2019-07-08 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Dendrologiczna LYNX Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony drzewostanu przyulicznego i krzewów oraz odtworzenia naruszonych terenów zieleni podczas robót budowlanych realizowanych na zlecenie ZDM w Poznaniu - ZADANIE NR 3 Wilda i Jeżyce

wartość: 14760,00 PLN
2019-07-08 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału działki nr 1/3 z obrębu Łazarz, arkusz mapy 25.

wartość: 1377,60 PLN
2019-07-06 Zarząd Dróg Miejskich
ROBERT BORYCKI BIURO INŻYNIERSKIE ENATEL.PL, osiedle Orła Białego 66/14, 61-251 Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży elektrycznej dla inwestycji pn. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bałtycka - wyjazd z Unilever w Poznaniu"

wartość: 4000,00 PLN
2019-07-05 Zarząd Dróg Miejskich
VEGMAR Jakub Krawczyk, Warszawa:

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania PBO 2019 "Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika"

wartość: 79827,00 PLN
2019-07-05 Zarząd Dróg Miejskich
Planis Radosław Zając, Międzyrzecz:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla zadania "Budowa ulicy Ignacego Kaczmarka na odcinku od ul. Omańkowskiej do dz. nr 166/1 wraz z oświetleniem"

wartość: 861,00 PLN
2019-07-05 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis, Jugosłowiańska 44c/10, Poznań:

Interwencyjne prace konserwacyjne rowu przydrożnego w Poznaniu na ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Opieńskiego

wartość: 56580,00 PLN
2019-07-05 Zarząd Dróg Miejskich
Agrobex Info Sp. z o.o., ul. Wojskowa 6 B4/5, 60-792 Poznań:

Wykonanie, instalacja oraz wdrożenie systemu księgowego

wartość: 68990,70 PLN
2019-07-04 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 15 sztuk etui do urządzeń rejestrujących Psion Workabout oraz 15 sztuk etui do drukarek termicznych współpracujących z urządzeniem rejestrującym Psion Workabout oraz 15 szt. etui do aparatów fotograficznych

wartość: 1549,80 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
AGRO-LAS Serwis Andrzej Piętowski, ul.Staffa 10, 60-194 Poznań:

Wykonanie usługi dostawy i montażu 10 ławek zgodnych z katalogiem mebli miejskich

wartość: 22386,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski, ul. Fausmanna 5, 62-030 Luboń:

Wykonanie usługi montażu 80 metrów bieżących zapór betonowych będących własnością zamawiającego

wartość: 14944,50 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulicy Hetmańskiej z ul. Dmowskiego

wartość: 73745,47 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU GEOINTECH MARIUSZ ROGAL, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo:

Wykonanie cięć technicznych w zakrzewieniu i zadrzewieniu poboczy ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda oraz Grunwald polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni i chodników - ZADANIE NR 1 Nowe Miasto

wartość: 17658,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy 22/12/2/164 i 2/169

wartość: 1476,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy wartość rynkowa

wartość: 2460,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy wartość rynkowa

wartość: 984,00 PLN
2019-07-03 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Operat szacunkowy 09/20/23/11

wartość: 984,00 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
Planis Radosław Zając, Międzyrzecz:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta w wersji papierowej w 3 egz. dla przebudowy drogi, oświetlenia drogowego oraz budowę zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo

wartość: 861,00 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Remont nawierzchni jezdni ul. Swarzędzkiej w Poznaniu

wartość: 10684,15 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
ACDROGA:

Nadzór nad zadaniem pn. Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni północnej ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Niezłomnych

wartość: 6148,77 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Rozbudowa o sygnalizatory akustyczne i modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Serbska - wyjazd z Tesco w Poznaniu

wartość: 64727,27 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Obliczenie powierzchni zajęcia pasa drogowego przez reklamy zlokalizowane na działce nr 19 z obrębu Poznań, arkusz mapy 27.

wartość: 650,00 PLN
2019-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
Fampra Sp. z o.o.:

Wykonanie i dostawa 30 sztuk fundamentów betonowych do słupów ozdobnych

wartość: 13284,00 PLN
2019-07-01 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej

wartość: 69741,00 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Stanluks sp. z o.o., J. Wróblewski, Poznań:

Przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenie ul. Bronowej

wartość: 4920,00 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Podział nieruchomości

wartość: 1377,60 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Podział nieruchomości

wartość: 1377,60 PLN
2019-06-27 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla zadania "Budowa ul. Kunickiego w Poznaniu na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Rejewskiego oraz chodnika w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Pietrusińskiego do ul. Kunickiego".

wartość: 2214,00 PLN
2019-06-27 Zarząd Dróg Miejskich
DI PROJEKT Irmina Dyzma, Błażejewko:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla zadania "Przebudowa ul. Floksowej, polegająca na budowie chodników po obu stronach. Etap I od ul. Gladiolowej do ul. Lewkoniowej".

wartość: 1500,00 PLN
2019-06-27 Zarząd Dróg Miejskich
S.Fulczyński geodeta:

Zmiana klasyfikacji użytku 03/04/25/2

wartość: 799,50 PLN
2019-06-27 Zarząd Dróg Miejskich
S.Fulczyński geodeta:

Zrid ul. Bruzdowa

wartość: 676,50 PLN
2019-06-26 Zarząd Dróg Miejskich
WiMaKS Skwara Sławomir:

Dostawa lodówki marki BEKO model RSSA290M21W

wartość: 1040,58 PLN
2019-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
ESTIMA A.Janaszewski:

Operat szacunkowy nakłady 22/12/104/165

wartość: 799,50 PLN
2019-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro opinii technicznych i wyceny nieruchomości Husiar -Walczak Maciej Husiar:

Operat szacunkowy 09/06/2/18 - art. 98 ugn

wartość: 1845,00 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Usunięcie nadmiarów piasku z przejść technicznych na wiadukcie Hetmańska/Dolna Wilda

wartość: 3240,00 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. P. Ściegiennego w Poznaniu, przy skrzyżowaniu z ul. Promienistą.

wartość: 86648,25 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
Landame Aneta Mikołajczyk, ul. Biegańskiego 51, 60-682 Poznań:

Wykonanie nadzoru autorskiego w zakresie realizacji projektu założenia zieleni w pasie drogowym ul. P. Ściegiennego, przy skrzyżowaniu z ul. Promienistą.

wartość: 2460,00 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
A-14” Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic, mgr inż. K. Łuczak, Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla zadania "Budowa i przebudowa ulicy Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej wraz z odwodnieniem"

wartość: 615,00 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
HASKO:

Operat szacunkowy 36/37/18/6

wartość: 984,00 PLN
2019-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
Eltel Sp. z o.o.:

Wymiana słupa oświetlenia drogowego - ul. Kobylińska

wartość: 2358,21 PLN
2019-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
BUDOWNICTWO DROGOWE NADZORY PROJEKTY, K. Knopczyński, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Budowa alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej"

wartość: 1900,00 PLN
2019-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
ARVENS Julian Justyński, al. Armii Krajowej 10/11, 09-410 Płock:

Dostawa miernika wielofunkcyjnego do pomiarów w instalacjach elektrycznych Sonel MPI-540

wartość: 9335,70 PLN
2019-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
Anbud Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Operat szacunkowy 09/23/2/47 oraz 09/23/1/285

wartość: 1968,00 PLN
2019-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
Firma RF, ul. J.H. Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań:

Dostawa spawarki Master MIG 200PCF SYNERGY

wartość: 4784,70 PLN
2019-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 3690,00 PLN
2019-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
MARKERS, ul. Działkowa 2ab, 05-804 Pruszków:

Dostawa koszulek termokurczliwych, różne rodzaje

wartość: 3260,19 PLN
2019-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Rothlehner – podesty ruchome Sp. z o.o., ul. Energetyków 4, 32-050 Skawina:

Wykonanie przeglądu gwarancyjnego podnośnika GSR B180TE

wartość: 947,10 PLN