Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-11-20 Zarząd Dróg Miejskich
P.P.H.U. GREMAT, ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań:

Uszycie i dostarczenie flag państwowych o wymiarach 110 cm x 70 cm z tunelem na krótszym boku na drzewce o średnicy fi 18 mm, w ilości 400 szt.

wartość: 4674,00 PLN
2018-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Handlowe Kiwa, ul. Grażyńskiego 70, 43-300 Bielsko-Biała:

Dostawa separatorów czarnych z białym elemenetem odblaskowym w ilości 100 szt. w cenie netto 54,00 zł/1 szt.

wartość: 6642,00 PLN
2018-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
IREKO Sp. jawna, ul. Radzymińska 287, 03-694 Warszawa:

Dostawa farb ftalowych antykorozyjnych w ilości 30 l w cenie netto 1124,70 zł/1 l, farby ftalowej, grafitowej w ilości 40l w cenie netto 15,30/1 l, benzyny ekstrakcyjnej w ilości 30l w cenie netto 32,00/5l, rozpuszczalnika w ilości 30 l w cenie netto 22,50 zł/5 l.

wartość: 2066,40 PLN
2018-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Informatyczne Grzegorz Urbaniak ul. Unisława 8a/2, 60-101 Poznań:

Obsługa programu New_SOP

wartość: 64279,80 PLN
2018-11-07 Zarząd Dróg Miejskich
ARIEL sp.j., ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań:

Wykonanie i dostawa: 1/20 masztów sygnalizacyjnych z fundamentem betonowym typ S2 H 3,4 w cenie netto 625,00 zł/1 szt., 2/ 20 szt. masztów sygnalizacyjnych z fundamentem betonowym typ S2 H 2,8 w cenie netto 625,00 zł/1 szt.

wartość: 32349,00 PLN
2018-11-02 Zarząd Dróg Miejskich
INTEX Jerzy Jałyński, ul. Hetmańska 32, 60-252b Poznań:

Naprawa wózka jezdniowego Nissan FGD126A30Q w zakresie: naprawa przedniego i tylnego układu hamulcowego, naprawa hamulca postojowego.

wartość: 3933,54 PLN
2018-11-02 Zarząd Dróg Miejskich
STAN-REM Stanisław Fiacek, ul. Kokosowa 14, 62-070 Dąbrowa:

Zamurowanie wnęk okiennych i drzwiowych dla uniemożliwienia dostępu do budynku przy ul. Krańcowej w Poznaniu.

wartość: 7011,00 PLN
2018-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
ALLIANTECH, Jakuszów 10/4, 59-222 Miłkowice:

Dostawa baterii blokowychmdo lamp awaryjnych 6V 9 Ah w ilości 200 szt. w cenie netto 7,26 zł/1 szt., dostawa baterii blokowych do lamp awaryjnych 6V 50 Ah R25 w ilości 100 szt. w cenie netto 33,00 zł/1 szt. oraz dostawa akumulatorów żelowych 100 Ah 12 V w ilości 24 szt. w cenie netto 484,00 zł/1 szt.

wartość: 20133,00 PLN
2018-10-29 Zarząd Dróg Miejskich
SODEXO Benefits and Rewards Services Polska sp z o.o.:

Dostarczenie bonów żywieniowych w ilości 5000 szt  o nominale 11 złotych umożliwiających pracownikom ZDM korzystanie z posiłków profilaktycznych

wartość: 57029,50 PLN
2018-10-29 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Produkcji Elementów Drogowych, ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki:

Dostawa słupków U-5a w ilości 50 szt. w cenie netto 68,00 zł/1 szt., znaków U-5b w ilości 30 szt. w cenie netto 189,00 zł/1 szt., podstaw do tymczasowego montażu w ilości 50 szt. w cenie netto 31,00 zł/1 szt., słupków prowadzących U-1a w ilości 100 szt. w cenie netto 17,00 zł/1 szt., znaków drogowych D-6 Flora w ilości 20 szt. w cenie netto 230,00 zł/1 szt.

wartość: 20815,00 PLN
2018-10-23 Zarząd Dróg Miejskich
Masz-Bud P.H.U. Sargalski, ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Naprawa podnośnika Bizzocchi w zakresie: wymiana przewodów  hydraulicznych, usunięcie wycieku oleju hydraulicznego.

wartość: 824,10 PLN
2018-10-22 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU S.Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Średniej w Poznaniu na odcinku od ul. Smolnej na długości 45,50 mb

wartość: 46190,96 PLN
2018-10-22 Zarząd Dróg Miejskich
NDR sp. z o.o. , ul. Lazurowa 8, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika  ul. Na skarpie w Poznaniu na odcinku od ukończenia remontu w 2017r.

wartość: 154178,04 PLN
2018-10-22 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów-Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Fiat Ducato w zakresie: wymiana amortyzatora, wymiana sterownika poduszek powietrznych, naprawa nawiewu kierowcy, wymiana czujnika temperatury płynu chłodniczego

wartość: 2617,00 PLN
2018-10-19 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu "Budowa chodnika w ulicy Widłakowej po stronie północnej na odcinku od posesji nr 22a do granicy między posesjami 4 i 6"

wartość: 3700,00 PLN
2018-10-19 Zarząd Dróg Miejskich
NORTEX Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Azaliowej w Poznaniu na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r do ul. Azaliowej nr 3

wartość: 41933,80 PLN
2018-10-19 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont naiwerzchni chodnika w ul. Bohaterów Westerplatte w Poznaniu na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Bohaterów Westerplatte nr 31 po stronie północnej

wartość: 104107,32 PLN
2018-10-18 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Pilotów w Poznaniu na odcinku od ul. Palucha do początku posesji  nr 14

wartość: 26230,55 PLN
2018-10-18 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU S.Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Budzyńskiej w Poznaniu na wysokości posesji nr 18

wartość: 24522,51 PLN
2018-10-18 Zarząd Dróg Miejskich
Vista, Wojciech Broda, os. Wichrowe Wzgórze 5/80, Poznań:

Wykonanie zdjęć zieleni przyulicznej z drona

wartość: 1845,00 PLN
2018-10-17 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Opracowanie dodatkowego wariantu przebudowy ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ulicy Bułgarskiej do ulicy Marszałkowskiej

wartość: 11973,31 PLN
2018-10-17 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Opracowanie opinii ornitologicznej dla drzewa przewidzianego do usunięcia pod kątem występowania na nim chronionych gatunków ptaków w ulicy Rumiankowej

wartość: 369,00 PLN
2018-10-17 Zarząd Dróg Miejskich
Recykling System Sp. z o.o., ul. Klikowska 101c, 33-100 Tarnów:

Dostawa 10 000 szt. worków na liście

wartość: 3567,00 PLN
2018-10-16 Zarząd Dróg Miejskich
ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Chartowo - Baraniaka w zakresie oznakowania pionowego i poziomego  zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową

wartość: 41854,48 PLN
2018-10-16 Zarząd Dróg Miejskich
ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bukowska - Prosta w zakresie oznakowania pionowego i poziomego  zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową

wartość: 25484,70 PLN
2018-10-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, Poznań:

Roboty budowlane dla zadania "Budowa drogi dla rowerów i chodnika po północnej stronie ulicy Bukowskiej na długości około 40m przed ulicą Polną"

wartość: 123710,43 PLN
2018-10-15 Zarząd Dróg Miejskich
PHU AD-MAR Patrycja Sobkowiak, ul. Pamiątkowska 7A/38, 61-512 Poznań:

Usługi porządkowe dla automatów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania

wartość: 25450,00 PLN
2018-10-15 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji Tomasz Juszczuk:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynatora) przy realizacji zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Golęcińskiej w Poznaniu"

wartość: 2800,00 PLN
2018-10-12 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu "Budowa oświetlenia w ulicy Bursztynowej i Agatowej"

wartość: 7500,00 PLN
2018-10-10 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia w ul. Podmokłej".

wartość: 3700,00 PLN
2018-10-10 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU S.Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Kamiennogórskiej w  Poznaniu wraz ze stałą organizacją ruchu.

wartość: 22453,65 PLN
2018-10-10 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU S.Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Remont  nawierzchni jezdni i pobocza w ulicy Czechosłowackiej w Poznaniu   na odcinku od  ul. Skalnej do końca wjazdu na posesję nr 161 i nr 159 po stronie południowej                                                                                                

wartość: 143290,65 PLN
2018-10-10 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU S.Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Faszynowej w Poznaniu

wartość: 158898,48 PLN
2018-10-10 Zarząd Dróg Miejskich
ZP SERWIS Marcin Pisanko:

Dostawa terminali mobilnych oraz oprogramowania dla Strefy Płatnego Parkowania

wartość: 119615,04 PLN
2018-10-10 Zarząd Dróg Miejskich
Minit Polska Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań:

Dorobienie kluczy systemowych WINK HAUS do przedziałów kasowych automatów parkingowych w ilości 54 szt.

wartość: 3186,00 PLN
2018-10-10 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET Spółka Akcyjna, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Wynajem beczkowozu do napełniania wodą plastikowych barier ochronnych U14e zamontowanych na ul. Cmentarnej.

wartość: 2201,88 PLN
2018-10-05 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów i chodnika po północnej stronie ulicy Bukowskiej na długości około 40m prze ul. Polną"

wartość: 2950,00 PLN
2018-10-05 Zarząd Dróg Miejskich
MK Studio Agencja Reklamowa, os. Jana III Sobieskiego 7/46, Poznań:

wykonanie i dostawa opasek odblaskowych

wartość: 1968,00 PLN
2018-10-04 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów - Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu Lublin w zakresie: naprawa sygnału dźwiękowego

wartość: 260,00 PLN
2018-10-02 Zarząd Dróg Miejskich
KFG sp. z o.o. Filip Grzelak, ul. Wilczak 16a, 61-623 Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Białośliwskiej

wartość: 69000,00 PLN
2018-10-02 Zarząd Dróg Miejskich
Kinnarps Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 345-356, 02-890 Warszawa:

Dostawa oraz montaż zamków do szklanych drzwi fachownicy do przechowywania korespondencji w ilości 4 szt.

wartość: 344,40 PLN
2018-10-01 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynieria Komunikacji Drogowo Ulicznej Michał Mikołajczyk, ul. Gruszowa 13A, 60-185 Skórzewo:

Przeprowadzenie pomiarów ruchu dla projektu pn. "System ITS Poznań" wraz opracowaniem raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu za rok 2018.

wartość: 51660,00 PLN
2018-10-01 Zarząd Dróg Miejskich
ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Owsianej

wartość: 42272,15 PLN
2018-10-01 Zarząd Dróg Miejskich
A.C. Poland Zawada Bogusław, ul. Hydro 12, 32-500 Chrzanów:

Dostawa płynu zimowego do spryskiwaczy szyb samochodowych w ilości 250 szt. w pojemnikach 5-litrowych.

wartość: 1688,18 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
F.U.H. MATPOL M.Sroczyński, ul. Owocowa 9A, 61-306 Poznań:

Wywóz i utylizacja prefabrykatów betonowych z terenu magazynu ZDM w Poznaniu przy ul. Energetycznej 4.

wartość: 9225,00 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
POZCOM Sp. z o.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań:

Wykonanie analizy merytorycznej i uporządkowanie dokumentacji Wydziału ZZ za lata (2015-2017) z przygotowaniem wybranych elementów do archiwizacji

wartość: 16974,00 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
KFG sp. z o.o. Filip Grzelak, ul. Wilczak 16a, 61-623 Poznań:

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową drogi dla rowerów i chodnika po północnej stronie ulicy Bukowskiej na długości około 40m przed ulicą Polną

wartość: 3075,00 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
KFG sp. z o.o. Filip Grzelak, ul. Wilczak 16a, 61-623 Poznań:

Opracowanie dokumentacji na projekt budowy ulic Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza i Hrynakowskiego w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 79000,00 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
KFG sp. z o.o. Filip Grzelak, ul. Wilczak 16a, 61-623 Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej na projekt przebudowy ulicy Srebrnej na odcinku od ulicy Ścinawskiej do ulicy Grotkowskiej w Poznaniu wraz z odwodnieniem

wartość: 39000,00 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie urządzeń sygnalizacji świetlnej w związku z budową drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Bukowskiej przed ul. Polną

wartość: 71340,00 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
BIG Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe, Ługów 18, 66-200 Świebodzin:

Dostawa drogowskazów w kształcie strzały: E-3 1200x650 w cenie 72,82 zł netto/1 szt.; E-3 900x650 w ilości 10 szt. w cenie 52,70 zł netto/1 szt.; E-4 1200x350 w ilości 10 szt. w cenie netto 44,55 zł/1 szt.; E-4 900x350 w ilości 10 szt. w cenie netto 40,87 zł netto/1 szt.

wartość: 2834,41 PLN
2018-09-28 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa słupków giętych na jeden znak w ilości 80 szt. w cenie netto 108,70 zł/szt. oraz na dwa znaki w ilości 50 szt. w cenie netto 129,85 zł/szt.

wartość: 18682,50 PLN
2018-09-27 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 16 sztuk etui do urządzeń rejestrujących Psion Workabout oraz 16 sztuk etui do drukarek termicznych współpracujących z urządzeniem rejestrującym Psion Workabout oraz 18 sztuk etui do aparatów fotograficznych

wartość: 1722,00 PLN
2018-09-26 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Budowa dwóch progów spowalniających w Poznaniu na ulicach: Kasztanowa (1 szt),  Żurawinowa (1 szt)

wartość: 17367,60 PLN
2018-09-26 Zarząd Dróg Miejskich
TPI Sp. z o.o. ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa:

Abonament na kolejne 12+1 miesiąc na korzystanie z urządzenia Topcon GRS-1 od 25.10.2018r.

wartość: 2214,00 PLN
2018-09-26 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Dostawa i zabudowa słupa oświetleniowego i oprawy oświetleniowej przy przejsciu dla pieszych przy ulicy Reymonta w Poznaniu

wartość: 6027,00 PLN
2018-09-25 Zarząd Dróg Miejskich
Robert Borycki, Biuro Inżynierskie ENATEL.pl, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego na skrzyżowaniu ul. Murawa i ul. Lechicka polegająca na budowie przejazdu rowerowego wraz z przedłużeniem pasów rowerowych do skrzyżowania oraz budowa chodnika i drogi dla rowerów łączącą przejazd z pasami rowerowymi wraz z oświetleniem"

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-25 Zarząd Dróg Miejskich
OTR Projekt Piotr Adamski, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynatora) przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego na skrzyżowaniu ul. Murawa i ul. Lechicka polegająca na budowie przejazdu rowerowego wraz z przedłużeniem pasów rowerowych do skrzyżowania oraz budowa chodnika i drogi dla rowerów łączącą przejazd z pasami rowerowymi wraz z oświetleniem"

wartość: 4489,50 PLN
2018-09-24 Zarząd Dróg Miejskich
M. Michalszczak:

wyciągi

wartość: 2460,00 PLN
2018-09-24 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, Poznań:

Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni ul. Malarskiej (aleja kasztanowa)

wartość: 119995,41 PLN
2018-09-24 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL Sp.z o.o. M. Cegłowski, ul. Srebrna 2, Złotniki:

Remont nawierzchni chodnika w ulicy Żytniej  w Poznaniu na odcinku  : od początku posesji nr 29 do konca posesji nr 25 po stronie południowej

wartość: 28990,77 PLN
2018-09-21 Zarząd Dróg Miejskich
S.Fulczyński:

Wyciąg 06/26/33/2

wartość: 676,50 PLN
2018-09-21 Zarząd Dróg Miejskich
Artplant Aleksandra Grześkowiak, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży zieleń przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Rolnej na odcinkuod ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków"

wartość: 4551,00 PLN
2018-09-21 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Andrzej Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków"

wartość: 2500,00 PLN
2018-09-21 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Wykonania robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w ul. Podmokłej

wartość: 81202,14 PLN
2018-09-19 Zarząd Dróg Miejskich
Fundacja Nauka dla Budownictwa:

Przegląd szczegółowy mostu Przemysła I w ciągu ul. Hetmańskiej w Poznaniu.

wartość: 46740,00 PLN
2018-09-19 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wyniesienie podz. Dz. nr 9 oraz 13 z obr. Winiary, arkusz mapy 27.

wartość: 2810,00 PLN
2018-09-19 Zarząd Dróg Miejskich
S-Projekt, Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej na projekt budowy chodnika, pieszo-jezdni wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla łącznika pomiędzy ulicą Lewkoniową i ulicą Astrową

wartość: 12484,50 PLN
2018-09-19 Zarząd Dróg Miejskich
MSR TRAFFIC ZSSRD sp. z o.o., Wysogotowo , ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie koncepcji i wdrożenie optymalizacji sterowania ruchem w sterownikach  na odcinku ulicy Winogrady w Poznaniu.

wartość: 32841,00 PLN
2018-09-18 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ks.Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo:

Remont nawierzchni zatoki autobusowej wraz krawężnikiem w tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej strona północna

wartość: 60899,76 PLN
2018-09-18 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podz. Dz. nr 559 z obr. Kiekrz, arkusz mapy 10.

wartość: 2066,40 PLN
2018-09-18 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podz. Dz. nr 13 oraz 12 z obr. Kiekrz, am.12

wartość: 4821,6 PLN
2018-09-18 Zarząd Dróg Miejskich
BIG Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe, Ługów 18, 66-200 Świebodzin:

Dostawa znaków drogowych tupu D-6b typu flora II generacji, w ilości 20 szt., w cenie 192.04 zł netto/1 szt.

wartość: 4724,18 PLN
2018-09-17 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU S.Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Wykonanie progu spowalniającego typu U-16a na ul. Górniczej przy posesji nr  2/118 w Poznaniu wraz z oznakowaniem  (malowanie i montaż elementów odblaskowych)

wartość: 7908,90 PLN
2018-09-17 Zarząd Dróg Miejskich
Grzegorz Gołębniak:

Monitoring zabytkowego wnętrza Kaponiery Kolejowej wraz z występującymi tam nietoperzami w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 10500,00 PLN
2018-09-17 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

Naprawa studni na ul. Sytkowskiej

wartość: 8610,00 PLN
2018-09-17 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla dz. nr 1/51, 1/40, 1/15 z obrębu Spławie, arkusz mapy 23.

wartość: 479,70 PLN
2018-09-17 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Geodeta:

Wstępny projekt podziału

wartość: 369,00 PLN
2018-09-17 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w  ul. Podlaskiej na odc. od ul. Pomorskiej do końca posesji nr 6 po stronie północnej oraz od ul. Pomorskiej po stronie południowej na długości 18 mb w Poznaniu

wartość: 101746,25 PLN
2018-09-14 Zarząd Dróg Miejskich
OTIS Sp. z o.o.:

Awaryjna naprawa urządzeń dźwigowego nr D8KEH 464 zamontowanego w przejściu podziemnym Ostrowska w ciągu ul. B. Krzywoustego w Poznaniu.

wartość: 12435,30 PLN
2018-09-14 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL Mateusz Cegłowski Suchy Las:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Murawa i ul. Lechicka, polegających na budowie przejazdu rowerowego wraz z przedłużeniem pasów rowerowych do skrzyżowania oraz budową chodnika i drogi dla rowerów łączącą przejazd z pasami rowerowymi wraz z oświetleniem

wartość: 142504,70 PLN
2018-09-14 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Andrzej Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. E. Raczyńskiego (na odcinku od ul. Straży Ludowej do ul. Anieli Tułodzieckiej)"

wartość: 2300,00 PLN
2018-09-14 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

 Remont nawierzchni chodnika  w ul. Węglowej w Poznaniu przy posesji nr 60a w ul. Kordeckiego

wartość: 8490,20 PLN
2018-09-14 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Hanglowe KIWA, ul. Grażyńskiego 73, 43-300 Bielsko-Biała:

Dostawa osłon zabezpieczających U-15b, biało-zielonych, jednostronnych w liczbie 2 szt. w cenie netto 1 550,00/1 szt.

wartość: 3813,00 PLN
2018-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Oznakowanie progów zwalniających na os. Stefana Batorego

wartość: 13866,65 PLN
2018-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
A.Janaszewski:

Operat szacunkowy 03/04/25/2

wartość: 1045,50 PLN
2018-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta:

Wstępny projekt podziału dz. nr 50 z obr. Wilda, arkusz mapy 7.

wartość: 450,00 PLN
2018-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału dz. nr 29 z obrębu Psarskie, arkusz mapy 14

wartość: 2066,40 PLN
2018-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Opracowanie projektu oraz wykonanie rozbudowy 1 punktu świetlnego w ul. Sępiej w Poznaniu.

wartość: 16728,00 PLN
2018-09-10 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Dendrologiczna „LYNX” Ryszard Dudzic, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży zieleń przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Szamotulskiej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej"

wartość: 3444,00 PLN
2018-09-10 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Andrzej Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Szamotulskiej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej"

wartość: 3800,00 PLN
2018-09-10 Zarząd Dróg Miejskich
Garte Sp. z o.o. Sp. K., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Usunięcie 9m2 graffiti powstałego w wyniku aktu wandalizmu z powierzchni betonowych donic usytuowanych na rondzie Kaponiera w Poznaniu oraz pokrycie 210m2 powierzchni betonowych donic trwałą powłoka antygraffiti

wartość: 23235,93 PLN
2018-09-10 Zarząd Dróg Miejskich
ZKZ Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią przystanku autobusowego zlokalizowanego przy placu Bernardynskim

wartość: 5200,34 PLN
2018-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
SWECO CONSULTING Sp. z o.o., Poznań:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla projektu kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowskiej na odcinku od ul. Koszalińskiej do Strumienia Strzeszyńskiego, jako przełożenie istniejącego przyłącza z terenu prywatnego w pas drogowy

wartość: 986,00 PLN
2018-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
Recykling System Sp. z o.o., ul. Klikowska 101c, 33-100 Tarnów:

Dostawa 15 000 szt. worków na liście

wartość: 5350,50 PLN
2018-09-06 Zarząd Dróg Miejskich
KFG sp. z o.o. Filip Grzelak, ul. Wilczak 16a, 61-623 Poznań:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania ulic Karpiej i Dworskiej w Poznaniu (dostosowanie skrzyżowania dla przejazdu autobusów komunikacji miejskiej o długości 18m)

wartość: 9840,00 PLN
2018-09-06 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Lublin w zakresie: naprawa układu chłodzenia, wymiana pompy układu chłodzenia

wartość: 902,00 PLN
2018-09-05 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL PHU, ul. Jugosławiańska 44c/10, 60-149 Poznań:

Prace konserwacyjne-  wyloty i cieki naturalne

wartość: 42876,00 PLN
2018-09-05 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału dz. nr 25 z obrębu Junikowo, arkusz mapy 36.

wartość: 1377,60 PLN
2018-09-05 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału dz. nr 11 z obrębu Dębiec, arkusz mapy 33.

wartość: 1377,60 PLN