Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-05-20 Zarząd Dróg Miejskich
Hurtownia Artykułów Elektrycznych Elektro-Bis, ul. Morelowa 8, Poznań:

Dostawa złączy miniaturowych WAGO

wartość: 7340,00 PLN
2019-05-16 Zarząd Dróg Miejskich
Sar-Pol Sp. z o.o. Maszyny Budowlane, ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań:

Przegląd agregatów prądotwórczych

wartość: 1629,70 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
ENEA Logistyka, ul. Stzreszyńska 58, 60-479 Poznań:

Dostawa żarówek sygnalizacyjnych, dwa rodzaje

wartość: 19557,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
inFUS Katarzyna Fuśniak, ul. Sienkiewicza 7A/4,10-268 Olsztyn:

Dostawa 7 szt. niszczarek model Tarnator C9

wartość: 4735,50 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Cmentarnej wraz z montażem słupków ograniczających nielegalne parkowanie

wartość: 95989,20 PLN
2019-05-14 Zarząd Dróg Miejskich
JARKO Jarosław Molenda, ul. Henrykowska 12, 64-100 Przybyszewo:

Naprawa instalacji elektrycznej w obiektach ZDM

wartość: 2460,00 PLN
2019-05-06 Zarząd Dróg Miejskich
MARFIL F.H.U. Marzena Brzostowicz, ul. Promienista 100A, 60-142 Poznań:

Zakup wraz z montażem vertikali okiennych, oraz montaż folii transparentnych  w pomieszczeniach biurowych

wartość: 5537,46 PLN
2019-04-30 Zarząd Dróg Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz, Komorniki:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła

wartość: 33579,00 PLN
2019-04-30 Zarząd Dróg Miejskich
Kinnarps Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 354-356, 02-890 Warszawa:

Dostawa mebli biurowych na potrzeby ZDM, wg asortymentu i ilości wyszczególnionej w zamówieniu

wartość: 65261,30 PLN
2019-04-29 Zarząd Dróg Miejskich
TIOMAN Sp. z o.o. Sp.K., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice:

Dostawa elementów bariery rurowej, w kolorze grafitowym,  w liczbie 50 szt.

wartość: 9778,50 PLN
2019-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla przebudowy ulicy Rumiankowej

wartość: 615,00 PLN
2019-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
Industrial Plant Limited, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław:

Dostawa słupków uchylnych typu Quick Flex z systemem solarnym, w liczbie 20 szt.

wartość: 8856,00 PLN
2019-04-24 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL Sp.z o.o., ul. św. Wojciech 10/11, 61-749 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Śpiewaków w Poznaniu na odcinku od ul. Wołyńskiej do końca posesji nr 13.

wartość: 42937,22 PLN
2019-04-18 Zarząd Dróg Miejskich
Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji mgr inż. M.Liberski, os. Tysiąclecia 12/4, Poznań:

Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji w 2019 r., w obiektach ZDM.

wartość: 1068,50 PLN
2019-04-16 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kórnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystań

wartość: 44134,86 PLN
2019-04-16 Zarząd Dróg Miejskich
NORTEX PPUH S. Konwisarz, os.Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 P-ń:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Wojskowej w Poznaniu na odcinku  posesji nr 18 do ul. Marcelińskiej; strona wschodnia

wartość: 62949,10 PLN
2019-04-15 Zarząd Dróg Miejskich
Auto Centrum ASR Różański, ul. Czarnkowska7, 60-419 Poznań:

Naprawa samochodu marji Lublin w zakresie: naprawa i lakierowanie nadkola, maski silnika, tylnej części kabiny.

wartość: 3690,00 PLN
2019-04-12 Zarząd Dróg Miejskich
OMNIDRUK, ul. Sprawiedliwa 1, 91-039 Łódź:

Dostawa tabliczek z napisem "posprzątaj po swoim psie",  w liczbie 200 szt.

wartość: 492,00 PLN
2019-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa i montaż 34 stojaków rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce

wartość: 6691,00 PLN
2019-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
NORTEX Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Grodziskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do posesji nr 38 ; strona wschodnia

wartość: 37670,32 PLN
2019-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
RIO PROJEKT Rafał Wysocki, os. St. Żegrze 180/4, 61-249 Poznań:

Opracowanie  projektu remontu wraz z wmocnieniem nawierzchni jezdni ul. Warszawskiej w Poznaniu na odcinku od ul. św. Michała do granicy miasta Poznania

wartość: 156148,50 PLN
2019-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Wstępny projekt podziału dz. nr 145/2 z obrębu Kobylepole, arkusz mapy 26

wartość: 300,00 PLN
2019-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Projekt podziału dz. nr 109 z obrębu Golęcin, arkusz mapy 23.

wartość: 1120,00 PLN
2019-04-10 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Chartowo w Poznaniu przy przejściu podziemnym

wartość: 30537,76 PLN
2019-04-10 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Wyniesienie podziału

wartość: 1020,00 PLN
2019-04-09 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Projekt podziału 0405. 7, 10, 11/4

wartość: 3920,00 PLN
2019-04-08 Zarząd Dróg Miejskich
Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. Oddz. Zachód, ul. Górecka 104, 61-483 Poznań:

Wywóz dokumentacji niearchiwalnej potwierdzony "Certyfikatem Zniszczenia" z wydziału Parkowania

wartość: 141,45 PLN
2019-04-08 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Projekt podziału

wartość: 2066,40 PLN
2019-04-08 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału  0416.90

wartość: 1377,60 PLN
2019-04-08 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa separatorów parkingowych,  w liczbie 40 szt.

wartość: 3297,00 PLN
2019-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
Przemysław Faleński Kimeryd, Poznań:

Weryfikacja dokumentacji projektowej posadowienia: 1) zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowej na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul Pomorskiej z wylotem A35 do cieku Bogdanka, 2) zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowej na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Kaszubskiej z wylotem A36 do cieku Bogdanka oraz weryfikacja "Uzupełnienia do opinii geotechnicznej" i "Projektu wykonawczego odwodnienia wykopów na czas budowy - wzmocnienie podłoża" opracowanych Przedsiębiorstwo Ekologiczne "EKO SOLAR"

wartość: 492,00 PLN
2019-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów K. Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Ford Transit w zakresie: naprawa układu hamulcowego

wartość: 575,00 PLN
2019-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów K. Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Lublin w zakresie: naprawa zawieszenia i układu kierowniczego

wartość: 1720,00 PLN
2019-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz, Komorniki:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego)

wartość: 37146,00 PLN
2019-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz, Komorniki:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdłuż przedłużenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewskiej 5A po stronie południowej

wartość: 51660,00 PLN
2019-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz, Komorniki:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Budziszyńskiej na odcinku od placu Światowida do budynku przy ul. Jeleniogórskiej 1/3h na gruntach miasta Poznań wraz z oświetleniem i odwodnieniem

wartość: 46494,00 PLN
2019-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału działki nr 2/5 oraz 2/7 z obrębu Golęcin, arkusz mapy 37.

wartość: 738,00 PLN
2019-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
Klima Tec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Wschowska 9a, 60-164 Poznań:

Okresowa kontrola i przegląd klimatyzatorów w roku 2019 r.

wartość: 1894,20 PLN
2019-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Projekt podziału

wartość: 1120,00 PLN
2019-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
JACHIMOWSKI Robert, Zakład Budowlano - Drogowy, ul. Dukielska 12, Poznań:

Budowa progów zwalniających na ulicach Brzask, Sokalska, Jaśkowiaka

wartość: 62730,00 PLN
2019-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Renowacja 85 kpl. drewnianych elementów oraz 71 szt. metalowych konstrukcji ławek (w tym 2 krzeseł), usytuowanych w rejonie Starego Miasta (1A) 

wartość: 15498,00 PLN
2019-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, ul. Górki 13, 60-204 Poznań:

Okresowa kontrola i przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w 2019 r.

wartość: 1660,50 PLN
2019-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
JARKO Jarosław Molenda, ul. Henrykowska 12, 64-100 Przybyszewo:

Okresowa kontrola i przegląd instalacji elektrycznej w obiektach ZDM w 2019 r.

wartość: 1968,00 PLN
2019-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
Klima Tec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Wschowska 9a, 60-164 Poznań:

Okresowa kontrola i przegląd klimatyzatorów w roku 2019 r.

wartość: 1894,20 PLN
2019-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego 07/08/43/3

wartość: 246,00 PLN
2019-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Garden Art. Dr inż. Marzena Suchocka, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa:

Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew ze szczególnym uwzględnieniem statyki 22 jesionów na ul. Przemysłowej oraz jednego klona na ul. Wierzbięcice, w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi przez firmę SKANSKA, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr TZ.427.125.2019 z dnia 28.03.2019 r.

wartość: 8979,00 PLN
2019-03-29 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT, ul. Dąbrowskiego 316, Poznań:

Projekt akustyka skrzyżowania

wartość: 14760,00 PLN
2019-03-29 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Modernizacja systemu nawadniającego w pasie rozdziału ul. Bułgarskiej w Poznaniu

wartość: 44526,00 PLN
2019-03-28 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego przez reklamę na działce nr 11 z obrębu Poznań, arkusz mapy 43.

wartość: 500,00 PLN
2019-03-28 Zarząd Dróg Miejskich
LW Support Group:

Projekt organizacji ruchu dla ulic Pawiej i Inflanskiej

wartość: 12915,00 PLN
2019-03-28 Zarząd Dróg Miejskich
PROFERT Sp. z o.o., ul. Traugutta 16/3, 99-320 Żychlin:

Okresowa kontrola obiektów ZDM w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

wartość: 1955,70 PLN
2019-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
S-Ka Projekt Krzysztof Sobolewski:

Koncepcja  budowy wiaduktu kolejowego pod linią kolejową nr 351 Poznan - Szczecin w km 2,194 w ciagu ulic Kościelnej i nad Wierzbakiem

wartość: 7995,00 PLN
2019-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni scieżki rowerowej w Poznaniu ul. Głogowska

wartość: 38330,87 PLN
2019-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
NIBLO Paweł Sawicki, ul. Hulewiczów 4D/31, 60-688 Poznań:

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicy Murawa przy ul. Hercena polegającej na zamontowaniu urządzeń aktywnych przy znakach pionowych D-6 zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami

wartość: 47970,00 PLN
2019-03-26 Zarząd Dróg Miejskich
Projnorm:

Aktualizacja operatu szacunkowego obręb Śródka, akr. 04, działka 16/4

wartość: 738,00 PLN
2019-03-26 Zarząd Dróg Miejskich
GREEN-INWEST, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań:

Utrzymanie porządku i terenów zielonych w Wydziale Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu

wartość: 20509,20 PLN
2019-03-26 Zarząd Dróg Miejskich
Landame Aneta Mikołajczyk, ul. Biegańskiego 51, 60-682 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania: PAKIET II -Jeżyce cz. 2

wartość: 21402,00 PLN
2019-03-25 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania:PAKIET I - Jeżyce cz. 1

wartość: 17712,00 PLN
2019-03-25 Zarząd Dróg Miejskich
Florian Grzegorz Piechurski, ul. Księdza Przyniczyńskiego 18, 44-100 Gliwice:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz na jej podstawie przeprowadzenie szkolenia nt. wykorzystania technologii bezwykopowych do renowacji, wymiany i budowy sieci infrastruktury podziemnej.

wartość: 2747,00 PLN
2019-03-25 Zarząd Dróg Miejskich
Energo-Tech Sp. z o.o.:

wymiana słupa oświetlenia drogowego Krzywoustego

wartość: 10824,00 PLN
2019-03-25 Zarząd Dróg Miejskich
Car-Port Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 62-081 Przeźmierowo:

Przygotowanie opinii rzeczoznawcy i wystawienie przyczepy nr rej. PO 814YW do aukcji internetowej w celu jej sprzedaży

wartość: 700,00 PLN
2019-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału 5218.1/4, 5/13, 6/14, 7/2, 5220.1/79

wartość: 6888,00 PLN
2019-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału działki nr 77 z obrębu Łazarz, arkusz mapy 2.

wartość: 2066,40 PLN
2019-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Projekt podziału działki nr 1/82 z obrębu Winiary, arkusz mapy 20

wartość: 1377,60 PLN
2019-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Projekt podziału działki nr 2 z obr. Krzesiny, arkusz mapy 35

wartość: 1120,00 PLN
2019-03-22 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Wstępny projekt dz. nr 45/2 oraz 46/2 z obr. Jeżyce, arkusz mapy 2

wartość: 730,00 PLN
2019-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych

wartość: 615,00 PLN
2019-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
Garte Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Wykonaie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Potockiej do ul. Rynek Łazarski po stronie wschodniej

wartość: 61922,84 PLN
2019-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Opracowanie dodatkowego wariantu koncepcji wraz z poprawieniem dwóch wizualizacji dla przebudowy ulicy Kasztelańskiej na odcinku od  ulicy Bułgarskiej do ulicy Marszałkowskiej

wartość: 6765,00 PLN
2019-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
MODA Krawiectwo Mundurowe, ul. J.Kochanowskiego 2/9, 60-844 Poznań:

Dostawa umundurowania całorocznego dla  kontrolerów Strafy Płatnego Parkowania

wartość: 66600,00 PLN
2019-03-20 Zarząd Dróg Miejskich
CD Partner Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Batorowska 35, 62-081 Przeźmierowo:

Dostawa wody mineralnej średniozmineralizowanej w opakowaniach PET o pojemności 0,7l niegazowanej w ilości 400 szt.

wartość: 546,12 PLN
2019-03-20 Zarząd Dróg Miejskich
Kamena Polanowo Zdroje Tomasz Białkowski, Polanowo 13, Polanowo, 62-430 Powidz:

Dostawa wody mineralnej niskozmineralizowanej w opakowaniach PET o pojemności 1,5l:

- niegazowana w ilości 1008 szt. (2 palety)

- lekko gazowana w ilości 1008 szt. (2 palety)

wartość: 1983,74 PLN
2019-03-20 Zarząd Dróg Miejskich
P.P.H.U.i T. MARTER Góreccy Sp.J, ul. Traugutta 35, 09-200 Sierpc:

Dostawa wody mineralnej średniozmineralizowanej Magne Vita w opakowaniach PET o pojemności 1,5l:

- niegazowana w ilości 1512 szt. (5 palet)

- lekko gazowana w ilości 6048 szt. (12 palet)

wartość: 6323,18 PLN
2019-03-20 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań:

Oczyszczanie drogi dojazdowej do szkoły nr 51 na os. Lecha

wartość: 12066,30 PLN
2019-03-20 Zarząd Dróg Miejskich
NDR sp. z o.o., ul. Lazurowa 8, Dąbrowa:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Pozdawnickiej w Poznaniu na odcinku od posesji nr 22 do ul. Złotowskiej; strona zachodnia

wartość: 48580,97 PLN
2019-03-20 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji pn. "Modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Głogowska - Ściegiennego" zgodnie z treścią zapytania ofertowego

wartość: 15370,00 PLN
2019-03-19 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Produkcji Elementów Drogowych, ul.Staszica 12, 64-600 Oborniki:

Dostawa osłon zabezpieczających U-15 b, w liczbie 10 szt.

wartość: 22324,50 PLN
2019-03-18 Zarząd Dróg Miejskich
Anbud Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości obręb Wilda, arkusz mapy 14, działka nr 81/9

wartość: 1230,00 PLN
2019-03-18 Zarząd Dróg Miejskich
ARDEA Doradztwo Środowiskowe, Wągrowiec:

Aktualizacja ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby usunięcia jesionu wyniosłego z pasa drogowego ul. Rumiankowej

wartość: 150,00 PLN
2019-03-18 Zarząd Dróg Miejskich
Niblo Paweł Sawicki, ul. Hulewiczów 4D/31, Poznań:

Wymiana wyeksploatowanych solarnych sygnalizacji (przejść aktywnych) na przejściach dla pieszych: Lutycka -Szczawnicka, Lutycka - Sytkowska, Grunwaldzka (przy pomniku Tadeusza Kościuszki); Witosa -Aleje Solidarności, Niepodległości - św. Barbary zgodnie z treścią zapytania ofertowego

wartość: 143910,00 PLN
2019-03-18 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo:

wykonanie koncepcji i wdrożenie optymalizacji sterowania ruchem w sterownikach sygnalizacji świetlnej na  trasie linii autobusowej 174 i tramwajów na terenie miasta Poznania zgodnie z treścią zapytania ofertowego

wartość: 137760,00 PLN
2019-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL sp.z o.o, M. Cegłowski, ul. Srebrna 2, Złotniki:

Remont nawierzchni jezdni w ul. Podlaskiej w Poznaniu na odcinku od końca  posesji nr 2 do ul. Wojska Polskiego

wartość: 29997,97 PLN
2019-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
Aliantech Bartłomiej Palacz, z siedzibą w 59-222 Miłkowice, ul. Jakuszów 10/4:

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu napraw przy instalacjach elektrycznych na 14 obiektach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami

wartość: 147600,00 PLN
2019-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
FastPrint - Drukarnia Cyfrowa, ul. Kwiatowa 37, 11-420 Srokowo:

Druk i dostarczenie do siedziby zamawaijącego ulotki "Ogródka gastronomiczne i stoiska promocyjne w pasie drogowym" w ilości 2500 szt., format A4 falcowane do a5, kreda mat 135 g.

wartość: 399,75 PLN
2019-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Gajewski, ul. Unii Lubelskiej 18/65, 61-249 Poznań:

Usunięcie przecieku wody pod brodzikiem w łazience męskiej w siedzibie strefy ZKP ul Marcinkowskiego 20

wartość: 6900,00 PLN
2019-03-14 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Obniżenie krawężników na przejściu dla pieszych ul. Rembertowskiej w Poznaniu przy ul. Promienistej

wartość: 13269,59 PLN
2019-03-14 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni  w ul. Nagietkowej w Poznaniu na odcinku: Szarotkowa - Malwowa

wartość: 44568,55 PLN
2019-03-14 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni w ul. Miastkowskiej w Poznaniu na odcinku : od nawierzchni z kostki betonowej do ul. Perłowskiej

wartość: 97384,12 PLN
2019-03-14 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni jezdni   ul. Krokusowej w Poznaniuna odcinku: Malwowa - Stokrotkowa

wartość: 116892,45 PLN
2019-03-14 Zarząd Dróg Miejskich
StanJan s.c. Sp. z o.o., os. H. Cegielskiego 2/11, 62-020 Swarzędz:

Demontaż szaf teletransmisyjnych i kabli transmisyjnych z kanalizacji teletechnicznych, zgodnie z treścią zapytania ofertowego

wartość: 52333,73 PLN
2019-03-14 Zarząd Dróg Miejskich
„Agregaty” S.A. Wilkowice ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa:

Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania budynków

wartość: 4667,85 PLN
2019-03-13 Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Dziurkiewicz geodeta uprawniony:

Wykonanie wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych w związku z podziałem działek na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 3632/2016

wartość: 2700,00 PLN
2019-03-13 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych S. Brzostowicz:

Wyniesienie podziału w teren oraz wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla 2712.537/18

wartość: 3296,40 PLN
2019-03-13 Zarząd Dróg Miejskich
Klub Przyrodników Koło Poznańskie os. Stefana Batorego 20/62, 61-655 Poznań:

Monitoring migracji i przenoszenie płazów oraz naprawa istniejącego płotu na szlaku migracyjnym płazów wzdłuż ul. Lutyckiej w Pozznaniu

wartość: 38098,02 PLN
2019-03-13 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Jednokrotne przestawienie donic na ul. Wrocławskiej (4 szt.) i Półwiejskiej (2 szt.) w ich pierwotną lokalizację, poprzestawianych w wyniku aktów wandalizmu.

wartość: 1845,00 PLN
2019-03-13 Zarząd Dróg Miejskich
Monika Mamys, PP-H–U ABRA, Mosina:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu, pomalowaniu oraz montażu nowego ogrodzenia na nowo wymurowanym murku w ramach realizacji zadania "Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Bukowskiej przed ul. Polną w Poznaniu"

wartość: 24600,00 PLN
2019-03-12 Zarząd Dróg Miejskich
Estyma Janaszewski Andrzej:

Wyliczenie wartości bezumownego korzystania z gruntu

wartość: 1168,50 PLN
2019-03-12 Zarząd Dróg Miejskich
Anbud Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Bezumowne ul. Zakopiańska

wartość: 738,00 PLN
2019-03-12 Zarząd Dróg Miejskich
Europilot sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa:

Opracowanie, wydruk i dostawa mapa rowerowych po Poznaniu

wartość: 10815,00 PLN
2019-03-12 Zarząd Dróg Miejskich
Telwat Wiliński:

Wymiana słupa oświetlenia drogowego Warszawska

wartość: 5421,32 PLN