Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-03-21 Zarząd Dróg Miejskich
MODA Krawiectwo Mundurowe, ul. J.Kochanowskiego 2/9, 60-844 Poznań:

Dostawa umundurowania całorocznego dla  kontrolerów Strafy Płatnego Parkowania

wartość: 66600,00 PLN
2019-03-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Gajewski, ul. Unii Lubelskiej 18/65, 61-249 Poznań:

Usunięcie przecieku wody pod brodzikiem w łazience męskiej w siedzibie strefy ZKP ul Marcinkowskiego 20

wartość: 6900,00 PLN
2019-03-14 Zarząd Dróg Miejskich
„Agregaty” S.A. Wilkowice ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa:

Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania budynków

wartość: 4667,85 PLN
2019-03-12 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynieria Ruchu K. Tyborczyk, Bolesławowo, os. Piękny Zakątek 1/1, 83-250 Skaryszewy:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu dla max 40 przekazanych lokalizacji na obszarze Miasta Poznania.

wartość: 18450,00 PLN
2019-03-07 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Produkcji Pościeli Świt, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra:

Dostawa flag państwowych o wymiarach 110 cm x 70 cm w liczbie 200 szt. oraz drzewców do flag o długości 150 cm i średnicy 18 mm w liczbie 200 szt.

wartość: 2201,70 PLN
2019-03-05 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa luster akrylowych, okrągłych, w liczbie 10 sztuk, w cenie netto 173,60/1 szt.

wartość: 2135,28 PLN
2019-03-05 Zarząd Dróg Miejskich
Spiral Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz:

Dostawa 45 krzeseł biurowych w tym montaż 33 krzeseł na potrzeby ZDM

wartość: 18098,34 PLN
2019-03-04 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU Gremat, ul. Druskiennicka 8/10, 60-476 Poznań:

Dostawa odzieży roboczej dla pracowników fizycznych COBRD, COITS, EL zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu zamówienia

wartość: 50714,00 PLN
2019-03-04 Zarząd Dróg Miejskich
ROBI Sp. z o.o. Sp. K., ul. Malwowa 154, 60-185 Poznań:

Czyszczenie wykładziny na korytarzach w budynku przy ul. Wilczak 17. Powierzchnia łącznie 350 m2.

wartość: 6242,25 PLN
2019-03-04 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Handlowa Milena, ul. Sanatoryjna 63, 85-474 Bydgoszcz:

Dostawa środków higieny osobistej  

wartość: 16251,58 PLN
2019-03-01 Zarząd Dróg Miejskich
Sar-Pol Sp. z o.o. Maszyny Budowlane, ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań:

Atlas Copco nr 26478  - naprawa  młota spalinowego (uszczelnienie silnika, wymiana zaworów, regulacja).

wartość: 2743,45 PLN
2019-02-26 Zarząd Dróg Miejskich
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI DRÓG mgr inż. Zenon Jurga, ul. Leśna 26, 62-069 Dąbrowa:

Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej remontu ul. Ogrodowej w Poznaniu na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Krysiewicza wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.

wartość: 14268,00 PLN
2019-02-26 Zarząd Dróg Miejskich
KFG sp. z o.o. Filip Grzelak, ul. Wilczak 16a, 61-623 Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla przebudowy ulicy Radyńskiej

wartość: 1000,00 PLN
2019-02-26 Zarząd Dróg Miejskich
APAK Turniak, ul. Srebrzyńska 28b/1 , 94-209 Łódz:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania. pakiet IV Stare Miasto (odbruki)

wartość: 13837,00 PLN
2019-02-26 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania. Pakiet III - Stare Miasto

wartość: 11070,00 PLN
2019-02-26 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania. Pakiet: Nowe Miasto

wartość: 20295,00 PLN
2019-02-26 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania. Pakiet I - Wilda, Nowe Miasto

wartość: 18696,00 PLN
2019-02-25 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Lublin w zakresie: naprawa układu rozruchowego silnika, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana oleju w silniku oraz wymiana filtrów.

wartość: 1447,00 PLN
2019-02-25 Zarząd Dróg Miejskich
WJ Wojciech Jakubiak, ul. Wyszyńskiego 34i, 65-536 Zielona Góra:

Dostawa: 1/tablic uchylnych U-24 (osiowe) w liczbie 150 szt., w cenie netto 75,00 zł/1 szt.; 2/ tablic uchylnych U-24 (boczne) w liczbie 300 szt., w cenie netto 75,00 zł/1 szt.,; 3/ kleju dwuskładnikowego A i B w liczbue 150 opakowań, w cenie netto 73,00 zł /1 opakowanie.

wartość: 54981,00 PLN
2019-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt, Bartosz Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika w ul. Skibowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Rodawskiej"

wartość: 2091,00 PLN
2019-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
APAK Turniak, ul. Srebrzyńska 28b/1 , 94-209 Łódź:

Wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac według projektu rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Szczepankowo na odcinku od ul. Agrestowej do posesji nr 65 w Poznaniu.

wartość: 1050,00 PLN
2019-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Nadzór autorski nad realizacją projektów zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Prądzyńskiego oraz ul. Czeremchowej.

wartość: 3874,50 PLN
2019-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
Znaki drogowe, ul. Ptasia 36/2, 65-525 Zielona Góra:

Dostawa luister drogowych, akrylowych o wymiarach 1000x800, na słupek fi 88 mm, w liczbie 20 szt., w cenie netto 384,00 1/szt.

wartość: 9446,40 PLN
2019-02-22 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa i montaż i barierek i słupków

wartość: 79950,00 PLN
2019-02-21 Zarząd Dróg Miejskich
BUDIMEX S.A. Budownictwo Drogowe i Kolejowe, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie jezdni bitumicznej ulicy Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do początku przebudowy skrzyżowania z ulicą Św. Marcin w Poznaniu.

wartość: 92127,00 PLN
2019-02-21 Zarząd Dróg Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz, Komorniki:

Opracowanie dokumentacji projektowej wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz budowa chodnika w ulicy Błażeja po północnej stronie od ul. Jasna Rola do posesji 18b (na brakującym odcinku)

wartość: 48831,00 PLN
2019-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Leśnej w Poznaniu

wartość: 60417,88 PLN
2019-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Garte Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Głównej II etap

wartość: 97536,27 PLN
2019-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Garte Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Wykonanie nasadzeń wiosennych drzew i krzewów oraz montażu małej architektury w pasach drogowych miasta Poznania w rejonie Wildy i Nowego Miasta.

wartość: 113288,27 PLN
2019-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Auto Centrum ASR Różański, ul. Czarnkowska7, 60-419 Poznań:

Naprawa samochodu marki Fiat Ducato w zakresie: naprawa podłużnic, konserwacja naprawionych elementów.

wartość: 2460,00 PLN
2019-02-19 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Opracowanie 3 sztuk wizualizacji dla  przebudowy ulicy Kasztelańskiej na odcinku od  ulicy Bułgarskiej do ulicy Marszałkowskiej

wartość: 4920,00 PLN
2019-02-18 Zarząd Dróg Miejskich
ROG GEO Usługi Geodezyjne, Szymon Rogacki, Ostrowo 21, 63-100 Śrem:

Inwentaryzacja godezyjna i aktualizacja map - część 1

wartość: 87021,87 PLN
2019-02-15 Zarząd Dróg Miejskich
P.W. PROMARCO Maria Kozak, Zielona Góra:

Przygotowanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych oraz przedmiarów robót dla branży drogowej, kanału technologicznego i dla kanalizacji deszczowej dla projektu przebudowy ulicy Naramowickiej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym

wartość: 4200,00 PLN
2019-02-15 Zarząd Dróg Miejskich
RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy s.j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo:

Oznakowanie miejsc postojowych zastrzeżonych

wartość: 91311,18 PLN
2019-02-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Produkcji Elementów Drogowych, ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki:

Dostawa kleju dwuskładnikowego na zimno: składnik A w cenie netto 82,00 zł/1 opakowanie, składnik B w cenie netto 14,00 za 1 opakowanie w liczbie 40 opakowań składników A i B

wartość: 4723,20 PLN
2019-02-15 Zarząd Dróg Miejskich
GC Metal, ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo:

Wykonanie i dostawa słupków oporowych w kolorze grafitowym w liczbie 600 sztuk

wartość: 39114,00 PLN
2019-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Prądzyńskiego

wartość: 62506,44 PLN
2019-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
Utal Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica:

Utrzymanie informacji kołowej dla kierowców SIM

wartość: 53997,00 PLN
2019-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
AJM Alarmex, ul. Zieleńska 7, 61-059 Poznań:

Utrzymanie paneli informacyjnych SIM

wartość: 44280,00 PLN
2019-02-14 Zarząd Dróg Miejskich
PLANETA Sp z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa:

Dostawa taśm odblaskowych: czarno-pomarańczowej do unieważniania w liczbie 50 rolek, w cenie netto 76,00 zł/1 rolka, U-22 biało-czerwonej w liczbie 150 rolek, w cenie netto 19,20/1 rolka

wartość: 8216,40 PLN
2019-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU GEOINTECH Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo:

Wykonanie cięć technicznych w zakrzewieniu i zadrzewieniu poboczy ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy Stare Miasto, polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni i chodników

wartość: 12960,00 PLN
2019-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
INBUD Centrum Techniki Drogowej, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków:

Dostawa tabliczek odblaskowych w wymiarach 600x250, w liczbie 40 szt., w cenie netto 34,00 zł/1 szt.

wartość: 2509,20 PLN
2019-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
PLANETA Sp z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa:

Dostawa punktowych elementów odblaskowych dwustronnych biało-czerwonych w liczbie 200 szt., oraz dwustronnych białych w liczbie 600 szt, w cenie netto 6,07 zł/1 szt.

wartość: 5972,88 PLN
2019-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
BUDIMEX S.A. Budownictwo Drogowe i Kolejowe, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa:

Awaryjna wymiana zwienczeń wpustów ulicznych odwodnienia ul. Góreckiej w Poznaniu przy wiadukcie PKP pomiędzy ul. Obrzeże a ul. Południową.

wartość: 11808,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
BIT, ul. Wrocławska 10, Poznań:

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowywaniu ulic Dąbrowskiego - Żeromskiego - Przybyszewskiego w zakresie dopuszczenia nawracania na zachodnim wlocie skrzyżowania.

wartość: 10455,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
BIT, ul. Wrocławska 10, Poznań:

Wykonanie aktualizacji pomiarów ruchu dla ronda Kaponiera wraz z opracowaniem planu sytuacyjnego zmiany organizacji ruchu wg wytycznych zamawiającego. Wykonanie analizy warunków ruchu.

wartość: 24600,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
Utal Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica:

Utrzymanie tablic ulicowych

wartość: 151413,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa tabliczek odblaskowych z folii II generacji o wymiarach:

800x400, w liczbie 80 szt., w cenie netto 76,67 zł/1 szt.; - 600x400 w liczbie 20 szt., w cenie netto 75,06/1 szt.; 600x750 w liczbie 10 szt., w cenie netto 81,12 zł/1 szt.

wartość: 10388,58 PLN
2019-02-08 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa znaków drogowych typu flora II generacji, w liczbie 40 szt., w cenie netto 377,50 zł/1 szt.

wartość: 18573,00 PLN
2019-02-07 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT, ul. Dąbrowskiego 316, Poznań:

Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Przybyszewskiego - Szamarzewskiego w zakresie dobudowania przejścia dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania wraz rozbudową sygnalizacji świetlnej.

wartość: 39360,00 PLN
2019-02-07 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT, ul. Dąbrowskiego 316, Poznań:

Wykonanie analizy możliwych rozwiązań a następnie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Naramowickiej i Dzięgielowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

wartość: 61500,00 PLN
2019-02-07 Zarząd Dróg Miejskich
BIT, ul. Wrocławska 10, Poznań:

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowywaniu Niepodległości - Libelta w zakresie opracowania dodatkowego wariantu organizacji ruchu na wlocie północnym

wartość: 13530,00 PLN
2019-02-06 Zarząd Dróg Miejskich
AGRO-LAS Serwis Andrzej Piętowski, ul.Staffa 10, 60-194 Poznań:

Montaż elementów małej architektury

wartość: 43982,96 PLN
2019-02-05 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 3690,00 PLN
2019-02-05 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK, ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz:

Dostawa tablic z nazwami ulic: 1/ do dlugości 50 cm, w ilości 50 szt. w cenie netto 18,00/1 szt; 2/ o długości 50 - 120 cm w ilości 50 szt., w cenie netto 28,00/1 szt.

wartość: 2829,00 PLN
2019-01-31 Zarząd Dróg Miejskich
GC Metal, ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo:

Dostawa wysięgników na dwa znaki typu lekkiego w ilości 40 szt., w cenie netto 75,00 zł/1 szt.

wartość: 3690,00 PLN
2019-01-30 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK, ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz:

Dostawa słupków prowadzących U-1a w liczbie 100 szt., w cenie netto 15,80 1/szt.

wartość: 1944,00 PLN
2019-01-30 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Montaż elemementów małej architektury (2 szt. ławek) w pasie drogowym ul. Jarochowskiego w Poznaniu

wartość: 12181,92 PLN
2019-01-30 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Ford Transit w zakresie: naprawa układu hamulcowego, naprawa oświetlenia, wymiana oleju w silniku.

wartość: 1846,00 PLN
2019-01-29 Zarząd Dróg Miejskich
INDUSTRIAL PLANT LTD Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 10/10, Wrocław:

Dostawa: - pulonów z elastycznym przegubem flex, ze znakiem C-9 jednostronnych, w ilości 50 szt., w cenie netto 1 000,00/1 szt.; - pylonów z elastycznym przegubel flex, ze znakiem C-9 dwustronnych, w ilości 30 szt., w cenie netto 1250 zł/1 szt.

wartość: 107625,00 PLN
2019-01-29 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie i dostawa: - tablic uchylnych U-24 (osiowe) w cenie netto 66,23 zł/1 szt., w liczbie 150 szt; - tablic uchylnych U-24 (boczne) w cenie netto 66,23 zł netto/1 szt., w liczbie 300 szt.; - kleju dwuskładnikowego Ai B w cenie netto 66,23 zł 1/opakowanie 1,3 kg, w liczbie 150 opakowań.

wartość: 48890,00 PLN
2019-01-29 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu marki Lublin w zakresie: naprawa układu chłodzenia, naprawa napędu prędkościomierza, wymiana oleju w silniku.

wartość: 1548,00 PLN
2019-01-28 Zarząd Dróg Miejskich
Synergia Advertising Group Sp. z o.o., ul.Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań:

Montaż tablic informacyjnych dla łąk miejskich zlokalizowanych w pasach drogowych miasta Poznania wraz z ich wykonaniem i dostarczeniem

wartość: 8103,24 PLN
2019-01-28 Zarząd Dróg Miejskich
Pielęgnacja i wycinka drzew Bartosz Rajkowski, 62-402 Niezgoda 27:

Wykonanie cięć technicznych w zakrzewieniu i zadrzewieniu poboczy ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto oraz Wilda polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni i chodników

wartość: 22464,00 PLN
2019-01-28 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu ZDM marki Lublin w zakresie: naprawa rozrusznika, naprawa dzwigni zmiany biegów, wymiana oleju w silniku.

wartość: 1532,00 PLN
2019-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Produkcji Elementów Drogowych, ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki:

Dostawa taśmy zółtej typ II P 4, o szerokości 12 cm, w liczbie 10 opakowań (po 80 m w opakowaniu), w cenie netto 577,00 zł 1/rolka.

wartość: 7097,10 PLN
2019-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
JACH-GUM Z.U.W., ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na terenie osiedla Podolany

wartość: 39360,00 PLN
2019-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
ECOSOUND Sp. z o.o., ul. Miechowska 5b/7, 30-055 Kraków:

Wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu na ulicy Krzywoustego w Poznaniu

wartość: 23985,00 PLN
2019-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wojciechowski, Przełęcz 17, 60-115 Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości naiwerzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Dąbrowskiego Jana  w Poznaniu

wartość: 984,00 PLN
2019-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wojciechowski, Przełęcz 17, 60-115 Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości naiwerzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Lutyckiej  w Poznaniu

wartość: 984,00 PLN
2019-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wojciechowski, Przełęcz 17, 60-115 Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości naiwerzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Bałtyckiej w Poznaniu

wartość: 984,00 PLN
2019-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK, ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz:

Dostawa pachołków fluorescencyjnych z PCV o wys. 50 cm, w ilości 200 szt. w cenie netto 16,50/1 szt.

wartość: 4059,00 PLN
2019-01-23 Zarząd Dróg Miejskich
ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Budowa czterech zestawów progów zwalniających - wyspowych - na ul. Szamotulskiej

wartość: 74916,35 PLN
2019-01-23 Zarząd Dróg Miejskich
INTEX Jerzy Jałyński, ul. Hetmańska 32, 60-252b Poznań:

Przegląd techniczny wózka jezdniowego Nissan typ FGD020A30Q w roku 2019, wg wymagań UDT

wartość: 4280,40 PLN
2019-01-23 Zarząd Dróg Miejskich
Znaki drogowe, ul. Ptasia 36/2, 65-525 Zielona Góra:

Dostawa ograniczników skrajni, plastikowych U-21 a i b, dwustronnych, w ilości 200 sztuk, w cenie netto 42,00/1 szt.

wartość: 10332,00 PLN
2019-01-22 Zarząd Dróg Miejskich
DI PROJEKT Irmina Dyzma, Błażejewko:

Opracowanie projektu budowy chodnika w ulicy Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo-rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej).

wartość: 45510,00 PLN
2019-01-22 Zarząd Dróg Miejskich
SMP Projektanci:

Projekt naprawy tunelu Czechosłowacka w Poznaniu

wartość: 122385,00 PLN
2019-01-22 Zarząd Dróg Miejskich
MOST – PROJEKT S.C.:

Dokumentacja uzupełniająca do projektu muru oporowego wzdłuż ul. Zaułek Piotra Majchrzaka w Poznaniu

wartość: 30750,00 PLN
2019-01-22 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU GEOINTECH Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo:

Wycinka drzew

wartość: 60307,20 PLN
2019-01-22 Zarząd Dróg Miejskich
ANSTAL Justyna Anusiak, ul. Luiana 35, 87-100 Toruń:

Dostawa stojaków rowerowych STO - 01, w kolorze czarnym, w liczbie 60 szt., w cenie netto 209,00 zł/1 szt.

wartość: 15424,20 PLN
2019-01-22 Zarząd Dróg Miejskich
Enea Operator Sp.z.o.o., ul. Marii Panny 2, 61-108 Poznań:

Próby napięciowe, oporność izolacji podestu ruchomego GSR

wartość: 1845,00 PLN
2019-01-21 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydraulicznych Kazimierz Sargalski, ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Comiesięczny przegląd podnośników hydraulicznych

wartość: 7380,00 PLN
2019-01-18 Zarząd Dróg Miejskich
Prolift Sp. z o.o.:

Awaryjna naprawa urządzenia dźwigowego typu H600 AA o numerach fabrycznych PO416 zamontowanym na Moście Dworcowym w Poznaniu.

wartość: 492,00 PLN
2019-01-18 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Ochrony Pewność s.j., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań:

Codzienny przewóz korespondencji między ZDM a UMP i Inwestycjami Miejskimi,

wartość: 30873,00 PLN
2019-01-18 Zarząd Dróg Miejskich
Krysiak Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo:

Przegląd okresowy agregatu Fogo, Geko i Generac

wartość: 224,50 PLN
2019-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Maciej Roszak, Agencja Multimedialna ECREO, os. Wichrowe Wzgórze 26/137, Poznań:

Wsparcie techniczne dla strony internetowej ZDM

wartość: 11439,00 PLN
2019-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Pekabud-Morasko Sp. z o.o., ul.Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań:

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wilczak 17 na potrzeby ZDM

wartość: 78838,51 PLN
2019-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa DROG - CAD, Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania: "Przebudowa ul. Krynickiej - etap I"

wartość: 1230,00 PLN
2019-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa DROG - CAD, Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania: "Przebudowa ul. Dukielskiej i przebudowy ul. Krynickiej - etap IIb"

wartość: 1200,00 PLN
2019-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
KMI ELEKTRO Kamil Igor:

Comiesięczny przegląd okresowy urządzeń UPS wraz z przeglądem okresowym instalacji elektrycznych w pomieszczeniu -1/7.5 przejścia podziemnego Kaponiera w

wartość: 67896,00 PLN
2019-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
UNIKAD Anna Głochowiak:

Całoroczna konserwacja drzwi 3 systemów węzła komunikacyjnego Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 10627,20 PLN
2019-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
KER-HER, ul. Dąbrowskiego 447, 60-451 Poznań:

Naprawa urządzenia ciśnieniowego Karcher typ HD750

wartość: 850,00 PLN
2019-01-15 Zarząd Dróg Miejskich
Dr hab. inż. Tadeusz Mizera, Dąbrowskiego 20/22 m.4, 60-625 Poznań:

Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dotyczącej obecności/gniazdowania ptaków na drzewach zlokalizowanych na terenie określonych działek (14 ekspertyz)

wartość: 4906,58 PLN
2019-01-14 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Ekologiczne "EKO-SOLAR" M. Gładysiak, Poznań:

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej (wylot A33), przy ul. Pomorskiej (wylot A35) i przy ul. Kaszubskiej (wylot A36)

wartość: 4428,00 PLN
2019-01-11 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., Poznań:

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przewidzianego w ramach realizacji zadania "Przebudowa ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków"

wartość: 7380,00 PLN
2019-01-11 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa słupków blokujących o średnicy 80 mm, w kolorze grafit, w liczbie 300 sztuk w cenie netto 61,50 zł 1/szt.

wartość: 22693,50 PLN
2019-01-11 Zarząd Dróg Miejskich
INBUD Centrum Techniki Drogowej, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków:

Dostawa tablic o treści "Miasto monitorowane" w liczbie 15 szt., w cenie netto 99,00 zł/1 szt.

wartość: 1826,55 PLN
2019-01-10 Zarząd Dróg Miejskich
Grzegorz Gołębniak:

Monitoring zabytkowego wnętrza Kaponiery Kolejowej wraz z występującymi tam nietoperzami w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 13500,00 PLN
2019-01-07 Zarząd Dróg Miejskich
Wiedza I Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa:

Prenumerata "Dokumentacja ODO"

wartość: 328,55 PLN
2019-01-07 Zarząd Dróg Miejskich
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIT-BUD Artur Witzberg:

Zabezpieczenia niebezpiecznego obszaru wraz z bieżącym utrzymaniem schodów w ul. Chwiałkowskiego  w Poznaniu oraz drobne naprawy konserwacyjne i oczyszczenie terenu.

wartość: 27010,80 PLN