Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-19 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydraulicznych-Sargalski, ul. Lawendowa 46, 46-175 Poznań:

Comiesięczne przeglądy eksploatacyjne  wymagane przez UDT podnośników Bumar i Bizzocchi w roku 2018.

wartość: 6494,40 PLN
2018-01-18 Zarząd Dróg Miejskich
Krysiak Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo:

Wymiana materiałów eksploatacyjnych agregatach prądotwórczych:  Fogo 10000E,  Geko 2500E-A,  Generac GW200.

wartość: 310,00 PLN
2018-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
KER-HER, ul. Dąbrowskiego 447, 60-451 Poznań:

Naprawa i uszczelnienie agregatu ciśnieniowego Karcher typ HD715

wartość: 1114,00 PLN
2018-01-04 Zarząd Dróg Miejskich
AKUMA Rafał Wieloch, ul. Dęblińska 14, 61-337 Poznań:

Naprawa samochodu Lublin w zakresie: wymiana świec żarowych, wymiana paska klinowego, naprawa rozrusznika

wartość: 876,00 PLN
2018-01-04 Zarząd Dróg Miejskich
Darkgum S.C., ul. Lechicka 100, 61-619 Poznań:

Wykonywanie usług wulkanizacyjnych w pojazdach służbowych ZDM w 2018r

wartość: 15277,85 PLN
2018-01-04 Zarząd Dróg Miejskich
Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa, ul. Strusia 10, Poznań:

Reprezentacja zleceniodawcy w postępowaniach sądowych zmierzających do dochodzenia roszczeń o zapłatę należności wynikających z korzystania z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za 2017 rok  od Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu.

wartość: 15129,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Dróg Miejskich
EL-TRAFO Zakład Usługi Elektrycznych, Z. Buchert, os. Armii Krajowej 102/68, 62-381 Poznań:

Konserwacja i całoroczny serwis stacji transformatorowej nr K-533 typ 10/04kV.

wartość: 4723,20 PLN
2017-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości Miasta Poznania w ramach struktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

wartość: 16740,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Dróg Miejskich
Agregaty Polska, 60-650 Poznań, ul. Obornicka 258A:

Wykonanie prac serwisowych przy systemie bramkowania wjazdu na Starym Rynku w roku 2018"

wartość: 67662,30 PLN
2017-12-28 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Przejmowanie, gromadzenie i przechowywanie dok.tech. i aktualizacja w GIS na 2017r.

wartość: 69217,02 PLN
2017-12-28 Zarząd Dróg Miejskich
AUTO-TRACK-Service, ul. Wilczak 45/47, Poznań:

Utrzymanie czystości samochodów ZDM w 2018 r., zgodnie ze złożoną ofertą w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018

wartość: 20000,00 PLN
2017-12-27 Zarząd Dróg Miejskich
AM TRANS PROGRES Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616- Poznań:

Odbiór, załadunek, ważenie i transport odpadów przemysłowych wytwarzanych we wszystkich oddziałach ZDM w 2018 roku.

wartość: 18741,52 PLN
2017-12-22 Zarząd Dróg Miejskich
Poczta Polska SA, Centrum Obslugi Finansowej, Krasickiego 1, 42-500 Będzin:

Koloprtaż druków bezadresowych

wartość: 3754,88 PLN
2017-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Usunięcie dzikich wysypisk z terenu dzielnicy Wilda

wartość: 4860,00 PLN
2017-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
Przeds. Budowlane Ekonbud-Fadom L.E. Jarząbek, ul. Boh. Westerplatte 11, 65-001 zielona Góra:

odpłatne przekazanie kanalizacji deszczowej w ul. Mateckiego, Obornickiej i Omańkowskiej w Poznaniu

wartość: 897162,00 PLN
2017-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
Landgreen Kamil Ląd, ul. Lipowa 11, 21-050 Piaski:

Wykonanie projektu zagospodarowania drzewami ulicy Owocowej, Wieprawskiej (odc. Szczepankowo-Gardowska), Sierpowej (odc. Szczepankowo-Skibowa) i Roślinnej (odc. Szczepankowo-Jagodowa.

wartość: 11070,00 PLN
2017-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Wydawanie opinii, war.tech. i opiniowanie w Geopozie

wartość: 129600,00 PLN
2017-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa:

Reklama prasowa - ogłoszenie w prasie Polska Press Grupa - Głos Wielkopolski dotyczące nowych cen za  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej obowiązujących od 1 stycznia 2018r.

wartość: 4250,88 PLN
2017-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73,Promnice, 62-005 Owińska:

Wykonanie prac służących ochronie zieleni przyulicznej przed działaniem solanki, błota pośniegowego i aerozolu solnego - dostarczenie
i montaż mat słomiano-foliowych w pasach drogowych miasta Poznania.

wartość: 41040,00 PLN
2017-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU GEOINTECH, Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zadrzewieniu i zakrzewieniu poboczy ulic zlokalziowanych na terenie dzielnicy Jeżcye polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni i chodników.

wartość: 28309,50 PLN
2017-12-15 Zarząd Dróg Miejskich
MAGARD Maciej Nowacki, ul. Lachowicka 24 61-333 Poznań:

Posadzenie 20 cisów "Hicksi" (wysokość: 60-80cm szerokość: 35-45 cm pojemnik: C25) przy pomniku Bohaterów Akcji Bolwerk przy

wartość: 1128,60 PLN
2017-12-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73,Promnice, 62-005 Owińska:

Wykonanie prac służących ochronie zieleni przyulicznej przed działaniem solanki, błota pośniegowego i aerozolu solnego - dostarczenie
i montaż mat słomiano-foliowych w pasach drogowych miasta Poznania.

wartość: 41040,00 PLN
2017-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
AJP TEAM:

Wymiana szklanych elementów ekranow p.poż. Uszkodzonych na południowej nitce wiaduktu Dworcowego wraz ze schodami oraz wypełnień balustrad na rondzie Kaponiera.

wartość: 27269,10 PLN
2017-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, Jugosłowiańska 44c/10, 61-149 Poznań:

Odłączenie przyłącza deszczowego Bałtycka 33

wartość: 33210,00 PLN
2017-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
SPZOZ MSWiA, ul. Dojazd 34, 6-631 Poznań:

Świadczenie usług w 2018 r. usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.

wartość: 20000,00 PLN
2017-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
DAL-MIERZ Firma Geodezyjna, os. Rusa 64/7, Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości nawierzchni płyty betonowej.

wartość: 750,00 PLN
2017-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
DAL-MIERZ Firma Geodezyjna, os. Rusa 64/7, Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości nawierzchni płyty betonowej

wartość: 750,00 PLN
2017-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Ogrodnicze „OWIPLANT” Sp. z o.o. ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska:

Dostawa żywej ustrojonej choinki do siedziby ZDM

wartość: 1500,00 PLN
2017-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
ALPIN BUD, al. Warszawska 30A, 20-803 Lublin:

Dostawa słupków oporowych, grafitowych, o średnicy 115-120 cm, w ilości 10 szt., w cenie netto 195,00/szt.

wartość: 2400,00 PLN
2017-12-13 Zarząd Dróg Miejskich
Centrum Ochrony Środowiska s.c. M. Łajdych, S. Urbaniak, ul. Polna 7, 62-006 Kobylnica:

operat wodnoprawny-Sianowska

wartość: 1777,35 PLN
2017-12-13 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR:

os. Kosmonautów naprawa kanału klatka 24E

wartość: 29520,00 PLN
2017-12-13 Zarząd Dróg Miejskich
Druk Poznań, ul. Winogrady 28, Poznań:

zaprojektowanie i produkcja ulotek informacyjnych w formacie A4 wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

wartość: 4120,50 PLN
2017-12-13 Zarząd Dróg Miejskich
Kolporter Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 10 A, 61-315 Poznań:

Prenumerata 2018 - prasa codzienna i literatura fachowa

wartość: 19920,00 PLN
2017-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
Rewers Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21 A, 11-040 Dobre Miasto:

Perforacja i druk na papierze białym o gramaturze 160g.

wartość: 2070,09 PLN
2017-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Wstępny projekt podziału 6006.158/8, 158/10, 158/13, 158/22

wartość: 1200,00 PLN
2017-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o.,62-081 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Szamotulska 67:

Opracowanie zmiany organizacji ruchu i projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Serbską na wysokości osiedla Kosmonautów zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

wartość: 38700,00 PLN
2017-12-12 Zarząd Dróg Miejskich
Pol-Car Sp. z o.o. ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań:

Naprawa Fiata Panda w zakresie: naprawa układu chłodzenia, uszczelnienie silnika, wymiana termostatu, naprawa oświetlenia.

wartość: 937,22 PLN
2017-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
PPK Przemysław Rogala, ul. Łowicka 15, 82-300 Elbląg:

Książka - Komentarz do planu konta dla jednostek budżetowych

wartość: 349,13 PLN
2017-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Sprzątania Placów i Ulic, ul. Jasielska 7B, 60-476 Poznań:

Usunięcie nadmiaru ziemi z chodnika z ulicy Grudzieniec

wartość: 3780,00 PLN
2017-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa Fiata Ducato w zakresie: naprawa układu hamulcowego, wymiana zacisku hamulcowego, wymiana wężyków hamulcowych, wymiana okładzin hamulcowych.

wartość: 1483,00 PLN
2017-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
Pol-Car Sp. z o.o. ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań:

Naprawa Fiata Panda w zakresie: naprawa zawieszenia belki silnika, wymiana poduszki silnika

wartość: 313,24 PLN
2017-12-11 Zarząd Dróg Miejskich
Pol-Car Sp. z o.o. ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań:

Naprawa Fiata Pandaw zakresie: naprawa przedniego zawieszenia, naprawa instalacji elektrycznej silnika.

wartość: 743,81 PLN
2017-12-08 Zarząd Dróg Miejskich
Micromex:

dostawa sterowników

wartość: 34353,90 PLN
2017-12-08 Zarząd Dróg Miejskich
APROVI - A. Haligowska, ul. Gen. Hallera 169/20, 80-416 Gdańsk:

Baza Porad Serwisowych w Internecie - prenumerata na 2018 rok

wartość: 204,00 PLN
2017-12-08 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład P.U.H. "FAGUS"II Ireneusz Olszanowski, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów:

Wykonanie cięć w koronach drzew przyulicznych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto - rejon 6A

wartość: 28641,60 PLN
2017-12-08 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład P.U.H. "FAGUS"II Ireneusz Olszanowski, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów:

Wykonanie cięć w koronach drzew przyulicznych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto - rejon 6B

wartość: 64778,40 PLN
2017-12-08 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Inżynierii Transportu, Cejrowski & Krych Sp. j., ul. Wrocławska 10 61-838 Poznań:

Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości -Libelta.

wartość: 24354,00 PLN
2017-12-07 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

przejmowanie, gromadzenie i przechowywanie dok.tech. i aktualizacja w GIS na 2018r.

wartość: 69217,02 PLN
2017-12-07 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań:

Usunięcie wysypiska opon z ul. Polarnej

wartość: 540,00 PLN
2017-12-07 Zarząd Dróg Miejskich
Intex Ośrodek Inowacji Technicznych, ul. Hetmańska 32, 60-252 Poznań:

Naprawa wózka jezdniowego Nissan typ FGD02A, wymiana siłowników regulacji wideł, uszczelnienie układu hydraulicznego, pomiary i regulacja  zgodnie z Dokumentacją Technicznie-Ruchową.

wartość: 7736,70 PLN
2017-12-06 Zarząd Dróg Miejskich
Kancelaria AD-REM:

Reprezentacja w postępowaniu sądowym wynikajacym z korzystania z m.s.k.d za lata 2016-2017 wobec Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku

wartość: 5935,98 PLN
2017-12-06 Zarząd Dróg Miejskich
MARED Beata Radzanowska, os. Leśne 7c/193, Koziegłowy:

Przygotowanie graficzne i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 400 szt. kartek świątecznych

wartość: 1436,64 PLN
2017-12-06 Zarząd Dróg Miejskich
KWIATOTEKA Joanna Sudnik , ul. Nowowiejska 35, 62-020 Swarzędz:

Dostawa  żywej choinki wraz z ustrojeniem oraz ozdób świątecznych

wartość: 1900,00 PLN
2017-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
GARTE Sp. z.o.o sk. ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Przesadzanie dwóch drzew z pasa drogowego ul. Dmowskiego oraz montaż dodatkowych palików drewniancyh wzdłuż chodnika w związku z dewastacją zieleni w pasie drogowym ul. Łukaszewicza w Poznaniu.

wartość: 2635,20 PLN
2017-12-05 Zarząd Dróg Miejskich
Perfect Electro Sp. z o.o., 62-025 Kostrzyn, ul. Mickiewicza 28C:

Wykonanie prac polegających na doposażeniu sygnalizacji świetlnej w komory pomocnicze z napisem "CZEKAJ" dla pojazdów komunikacji publicznej na terenie miasta Poznania

wartość: 58935,90 PLN
2017-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa:

Gazeta Wyborcza - prenumerata cyfrowa - 2018 rok

wartość: 138,60 PLN
2017-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Projekt podz. 5228.1 /4, 5/13, 6/4, 7/2

wartość: 5510,40 PLN
2017-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań:

Wykonanie optymalizacji miejsc postojowych na parkingu przy ul. Chwaliszewo w Poznaniu.

wartość: 152322,34 PLN
2017-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
stadtraum Poznań, 61-693 Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Serbska - Wilczak.

wartość: 19392,73 PLN
2017-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
stadtraum Poznań, 61-693 Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Solidarności - Mieszka I.

wartość: 21037,86 PLN
2017-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
stadtraum Poznań, 61-693 Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Wykonanie projektu zmiany lokalizacji sterowników sygnalizacji na skrzyżowaniach Krakowska - Półwiejska, Warszawska - Krańcowa.

wartość: 12634,56 PLN
2017-12-04 Zarząd Dróg Miejskich
GTSystems, ul. Szamotulska 67, 62-081 Baranowo:

Dostawa wkładów Led, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik do zlecenia.

wartość: 21475,80 PLN
2017-12-01 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Usunięcie i wywóz betonowych słupków Gwarna/Fredry

wartość: 1850,00 PLN
2017-12-01 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań:

Usunięcie dzikich wysypisk odpadów ul. Dąbrowskiego, Skalskiego, Rzeszowska.

wartość: 10692,00 PLN
2017-12-01 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie wyciągu z wykazu zmian 3819.46

wartość: 615,00 PLN
2017-12-01 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie wyciągu z wykazu zmian 0633.2

wartość: 615,00 PLN
2017-12-01 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie wyciągu z wykazu zmian 0848.1

wartość: 615,00 PLN
2017-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
PIK Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej Piotr Jan Graczyk, ul. Unisława 8A/1, 60-101 Poznań:

Badanie napełnienia pojazdami zrejestrowanymi poza miastem Poznaniem obszar Łazarz

wartość: 6396,00 PLN
2017-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
Projnorm Sp. z o.o.:

Aktualizacja operatu szacunkowego-wycena kd w Mateckiego, Omańkowskiej i Obornickiej

wartość: 738,00 PLN
2017-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
Styl-Bet Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Reinera 8, 78-500 Drawsko Pomorskie:

Dostawa 80 szt. koszy betonowych

wartość: 23124,00 PLN
2017-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. „Abies” mgr inż. Szymon Grodzki, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina:

Przesadzenie 7 szt. Z ul. Chojnickiej na ul. Biskupińską

wartość: 529,20 PLN
2017-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
Estyma Biuro Wycen Nieruchomości:

Wykonanie operatu wartość wynagrodzenia dz. nr 134/2 obręb Górczyn, ark. mapy  06

wartość: 1107,00 PLN
2017-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
LUNARO s.c., 62-002 Złotniki (k. Poznania), ul. Kobaltowa 6:

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu wymiany zestawów baterii i akumulatorów wraz z kalibracją urządzeń na 16 aktywnych przejściach dla pieszych na terenie miasta Poznania.

wartość: 62803,80 PLN
2017-11-30 Zarząd Dróg Miejskich
„MaGARD” Maciej Nowacki, ul. Lachowickiej 24, 61-333 Poznań:

Wymiana gruntu z wysadzeniem drzew, nasadzenia róż

wartość: 19933,56 PLN
2017-11-28 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Inżynierii Transportu, Cejrowski & Krych Sp. j., ul. Wrocławska 10 61-838 Poznań:

Wykonanie symulacji komputerowej ruchu drogowego na rondzie Kaponiera, skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Roosevelta oraz moście Teatralnym - aktualizacja symulacji w oparciu o natężenia ruchu z roku 2017.

wartość: 67650,00 PLN
2017-11-28 Zarząd Dróg Miejskich
BPiRI PROSYSTEM, os. B. Śmiałego 30 / 75, 60-682 Poznań:

Wykonanie koncepcji zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Garbary do ulicy Mostowej.

wartość: 22140,00 PLN
2017-11-28 Zarząd Dróg Miejskich
MASZ-BUS P.H.U. Grzegorz Sargalski ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Naprawa podnośnika koszowego Bizzocchi-wymiana tulei i sworzni kosza, wymiana ślizgów blokady pojazdu, wymiana czujników wysunięcia podpory, wymiana filtrów układu hydraulicznego, uzupełnienie oleju, odpowietrzenie układu.

wartość: 2927,40 PLN
2017-11-27 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Wykonanie operatu. dz. nr 309/5 309/6 obręb Morasko, ark. mapy 31

wartość: 1476,00 PLN
2017-11-27 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Wykonanie operatu dz. nr 18/1, 19/1 obręb Chartowo, ark. mapy 8

wartość: 1476,00 PLN
2017-11-27 Zarząd Dróg Miejskich
NERBUD Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane, ul. Modlińska 22, 61-125 Poznań:

Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych

wartość: 18081,00 PLN
2017-11-27 Zarząd Dróg Miejskich
BSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa:

Usunięcie dzikiego wysypiska z ul. Sowice.

wartość: 4187,56 PLN
2017-11-24 Zarząd Dróg Miejskich
Podarowane.pl Biedrzycki Sp. J., ul. Kasztanowa 26, 31-040 Rzeszotary:

Dostawa 310 szt. kubków z nadrukiem

wartość: 4567,97 PLN
2017-11-24 Zarząd Dróg Miejskich
SIGMATEQ POLSKA, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań:

Montaż barier energochłonnych na ul. Krzywoustego.

wartość: 119447,76 PLN
2017-11-24 Zarząd Dróg Miejskich
GEOPROJEKT - POZNAŃ, ul. Grochowska 7a, 60-277 Poznań:

Analiza geotechniczna podłoża wybranej ulicy pod kątem możliwości odprowadzenia wód deszczowych do gruntu, dla planowanej przebudowy ulicy Bratumiły.

wartość: 4428,00 PLN
2017-11-24 Zarząd Dróg Miejskich
GEOPROJEKT - POZNAŃ, ul. Grochowska 7a, 60-277 Poznań:

Analiza geotechniczna podłoża wybranej ulicy pod kątem możliwości odprowadzenia wód deszczowych do gruntu, dla planowanej przebudowy ulicy Gryfińskiej.

wartość: 3136,50 PLN
2017-11-24 Zarząd Dróg Miejskich
GEOPROJEKT - POZNAŃ, ul. Grochowska 7a, 60-277 Poznań:

Analiza geotechniczna podłoża wybranej ulicy pod kątem możliwości odprowadzenia wód deszczowych do gruntu, dla planowanej przebudowy ulicy Mieleszyńskiej.

wartość: 3136,50 PLN
2017-11-24 Zarząd Dróg Miejskich
Znaki Drogowe, ul. Ptasia 36/2, 65-525 Zielona Góra:

Dostawa luster drogowych akrylowych o wymiarach 1000x800, w ilości 20 szt. w cenie netto 382,00 za 1 szt.

wartość: 9397,20 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Informatyczne Grzegorz Urbaniak, ul. Unisława 8a/2, 60-101 Poznań:

Obsługa programu New_SOP

wartość: 64279,80 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. M. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji: wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu - budowa sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Starołęckiej w pobliżu ronda Starołęka wraz z wdrożeniem usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi

wartość: 16728,00 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Wykonanie operatu dz. bezumowne ul. Zakopiańska

wartość: 492,00 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES. Adrianna Szarafińska:

Wykonanie operatu dz. 7/1 obręb Górczyn, ark. mapy 11

wartość: 984,00 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
MK Studio Agencja Reklamowa Mirosław Komin, os. Sobieskiego 7/46, Poznań:

Dostawa opasek odblaskowych z logo w ilości 2000 sztuk.

wartość: 2140,20 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
PHU Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina:

Usunięcie fundamentów betonowych, które zostały odkryte w trakcie kopania dołów pod nasadzenia drzew (wraz z ich utylizacją) z pasa drogowego ul. Wejherowskiej - w ramach realizacji zadania: "Wykonanie obsadzeń drzew na terenie pasów drogowych dzielnicy Jeżyce".

wartość: 553,50 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szyperskiej.

wartość: 44803,51 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
F 20/80 Maciej Kielan, ul. Powstańcza 3-7, 61-546 Poznań:

Dostawa płaskownika 60x6, w odcinkach 6 m, w ilości 150 mb, w cenie netto 11,33 za 1 mb.

wartość: 1699,50 PLN
2017-11-23 Zarząd Dróg Miejskich
F 20/80 Maciej Kielan, ul. Powstańcza 3-7, 61-546 Poznań:

Dostawa elektrod: ER 146 fi 400 mm w cenie netto 26,40 za 1 opakowanie, ER 146 fi 3,25 mm, w cenie netto 30,00 zł za 1 opakowanie, ER 146 fi 2,5 mm w cenie netto 27,60 za 1 opakowanie.

wartość: 2095,92 PLN
2017-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
M-BUD TRANS Michał Pawlicki ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń:

Remont nawierzchni jezdni na zjeździe do stacji SHELL oraz korekta łuku

wartość: 14004,78 PLN
2017-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
UTAL sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica:

Utrzymanie oznakowania informacji turystycznej pieszej

wartość: 13407,00 PLN
2017-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
Pol-Car Sp. z o.o. ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań:

Naprawa Fiata Panda w zakresie:naprawa układu hamulcowego, wymiana cylinderków, wymiana szczęk hamulcowych, wymiana przewodów elastycznych, uzupełnienie oświetlenia.

wartość: 987,89 PLN
2017-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
Luxmedia Poland Sp. z o.o.:

Dostawa opraw LED dla oświetlenia drogowego

wartość: 105706,20 PLN