Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Studio Garstka S.C. Piotr Garstka, Andrzej Garstka:

Wykonanie odlewu z brązu dowolnego fragmentu rzeźby "Dziewczyna z kwiatami" ze S.S.W.N.Ś. (ok.0,9m²), zgodnie z notatką łużbową z dnia 14.12.17r.

wartość: 9000,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Świadczenie przez PCSS na rzech Abonenta trasmisji danych do kiosku internetowego ustawionego przy pomniku AK (ul. Wieniawskiego).

wartość: 1476,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 10332,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Danuta Stefańska:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych skierowanych przez sąd do wykonania prac społecznych na terenie P.Cytadela w Poznaniu w 2017r.

wartość: 33600,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Grupa Astra Plus Sp. z o.o.:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 5 zadanie. (Skwer im.K.Nowaka, plac zabaw, boisko i siłownia przy ul.Dmowskiego

wartość: 14178,66 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektrycznego ELJON Karol Ludwiczak:

Pełnienie nadzoru i kontroli nad konserwacją oświetlenia parkowego na 2018r.

wartość: 17760,00 PLN
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Edward Pałka:

Prowadzenie spraw z zakresu obronności i obrony cywilnej w ZZM.

wartość: 12000,00 PLN
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Elżbieta Michalak:

Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i biurowych w obiekcie ZZM w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 14400,00 PLN
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Jacek Włodarski:

Utrzymanie czystości na posesji przed siedzibą ZZM w Poznań przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 9600,00 PLN
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Bogusław Skorupiński:

Organizacja pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ZZM.

wartość: 10800,00 PLN
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mirosława Lisiecka:

Wykonywanie obowiązków  dotyczących prowadzenia strony internetowej ZZM.

wartość: 4800,00 PLN
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Waldemar Marciniak:

a)Pełnienie obowiązków z zakresu techn.obsługi komputerów i sieci komputerowej (IT) w ZZM; b) pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w ZZM; c) nadzór nad Kioskiem Multimedialnym.

wartość: 22800,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 4 zadanie. (plac zabaw przy  ul. Swoboda i ul. Jutrzenka)

wartość: 12357,50 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 3 zadanie. (Skwer przy ul.Wołodyjowskiego)

wartość: 13199,67 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 2 zadanie (Park przy ul. Heweliusza)

wartość: 15044,49 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 1 zadanie (Park Górczyński)

wartość: 86048,43 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Prace porządkowe na terenie wybiegu dlapsów przy osiedlu Polanka oraz przy osiedlu Oświecenia na 2018r.

wartość: 8100,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Otwieranie i zamykanie parku Kurpińskiego (4 furtki) na 2018r.

wartość: 4428,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.:

Stałe zlecenie oświetlenia na terenie Parku Górczyńskiego, przy wykorzystaniu punktów świetlnych będących własnością Enea Oświetlenie.

wartość: 34095,60 PLN
2017-12-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
BOLT Michał Ćwiertnia:

Ochrona i dozór mienia na CZW przy ul. Księcia Józeja w Poznaniu na 2018r.

wartość: 41180,00 PLN
2017-12-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator Sp. z o.o.:

Umowa przyłączeniowa Poznań osiedle Piastowskie.

wartość: 647,37 PLN
2017-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Solid Grup Sp. z o.o. sp.k.:

Montaż nadajników sygnałów lokalnego systemu alarmowego  oraz wymiana jednego akumulatora w obiktach na terenie miasta Poznania.

wartość: 922,50 PLN
2017-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Solid Grup Sp. z o.o. sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w 2018r. W obiektach na terenie miasta Poznania.

wartość: 2952,00 PLN
2017-12-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
VIA Budownictwo drogowe:

Remont nawierzchni asfaltowej na odcinku Wartostrady wzdłuż ul. Szelągowskiej.

wartość: 9717,00 PLN
2017-12-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator Sp. z o.o.:

Przyłącze instalacji do obiektu ul. Za Cytadelą 1 B w Poznaniu.

wartość: 161,84 PLN
2017-12-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Studio Garstka S.C. Piotr Garstka, Andrzej Garstka:

Demontaż rzeźby "Dziewczyna z kwiatami" na Skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Swiata, wykonanie odlewu z brązu rzeźby po korekcie przez osobę wskazaną przez autora rzeźby, montaż rzeźby  na skwerze. 

wartość: 63960,00 PLN
2017-12-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

W ramach zadania :"Zakup i montaż stojaków rowerowych w parkach miejskich" R.O. Piątkowo - zakup i montaż 11 stojaków w miejscach wskazanych przez inwestora.

wartość: 6995,01 PLN
2017-12-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Renowacja placów zabaw na terenie osiedla- RO Św. Łazarz.

wartość: 6999,93 PLN
2017-11-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Posadzenie na terenie Parku Maltańskiego 43 szt. drzew zgodnie z decyzją nr DSR-IV.7120.1.53.2017 z dnia 16.03.2017r.

wartość: 31428,00 PLN
2017-11-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Orange Polska SA:

Umowa abonecka usług telekomunikacyjnych na okres 24 miesięce.

wartość: 11808,00 PLN
2017-11-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGROBUD Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni:

Uporządkowanie terenu w pobliżu fortu  Va - uporządkowanie terenu o powierzchni 7700 m² zgodnie z decyzją Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

wartość: 7992,00 PLN
2017-11-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH Bogna:

Utrzymanie placu, boiska oraz zieleni na terenach miejskich osiedla.

wartość: 7541,96 PLN
2017-11-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Odtworzenie barierki zamykającej mur oporowy na przedłużeniu ul. Czartoria w Poznaniu.

wartość: 110577,00 PLN
2017-11-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Green Decor Karolina Dzięgielewska:

Renowacja zieleni w części użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" przy os. Tysiąclecia.

wartość: 7957,00 PLN
2017-11-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Projektowa Perspektywa:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów przy ul. Chyżańskiejni Zamenhofa stanowiących inetralną część Parku Rataje w Poznaniu.

wartość: 15000,00 PLN
2017-11-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Modernizacja Parku im. T. Kirschke.

wartość: 28823,10 PLN
2017-11-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania pn: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - parkim. K. Marcinkowskiego.

wartość: 8586,00 PLN
2017-11-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Eko-Dróg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Szmyt:

Naprawa chodnika w Parku nad Wartą w Poznaniu.

wartość: 13558,72 PLN
2017-11-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz-Laskowice Sp.z o.o.:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w parku osiedla Armii Krajowej.

wartość: 8949,48 PLN
2017-11-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
ECO-ART. Architektura Wnętrza Krajobraz:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kaliskiej w Poznaniu.

wartość: 16422,65 PLN
2017-10-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Budowa parku edukacji ekologicznej - kontynuacja zadania z 2015r. Wykonanie nawierzchni utwardzonych ścieżek spacerowych.

wartość: 98819,99 PLN
2017-10-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Budowa parku edukacji ekologicznej - naprawa nawierzchni na ścieżce - kontynuacja zadania z 2015r. R.O. Kiekrz.

wartość: 71340,00 PLN
2017-10-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania pn: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - parkim. K. Marcinkowskiego.

wartość: 47628,00 PLN
2017-10-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Elektroniczny J.Maćkowiak; S.Maćkowiak Sp.j.:

Wymiana opraw oświetleniowych iluminacyjnych na zieleńcu im. J.Suwarta.

wartość: 29520,00 PLN
2017-10-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Rewitalizacja parku Górczyńskiego zgodnie z załączonym przedmiarem.

wartość: 24969,00 PLN
2017-10-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Elektroniczny J.Maćkowiak; S.Maćkowiak Sp.j.:

Budowa oświetlenia i montaż słupka elektrycznego w Parku nad Wartą.

wartość: 21402,00 PLN
2017-10-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
"P.P.H. BOGNA:

Prace interwencyjne na terenie Glinianek w ramach zadania "Utrzymanie terenu Szacht", zgodnie z załącznikiem.

wartość: 8787,96 PLN
2017-10-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU G.Lisowski:

Dostawa i montaż szaf przesuwnych na segregatory wraz z szafą odzieżową w pomieszczeniach biurowych w budynku ZZM ul. Strzegomska.

wartość: 16200,00 PLN
2017-10-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp. z o.o Sp.k.:

Zagospodarowanie ogrodu społecznego w ramach zadania "Budowa parku przy ul. Heweliusza".

wartość: 8237,31 PLN
2017-10-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. abies Szymon Grodzki:

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania"Dokończenie rewaloryzacji parku im. K. Marcinkowskiego".

wartość: 19980,00 PLN
2017-10-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
G.Polanica-Tarczyńska:

Wykonanie kwerendy archiwalno-bibliotecznej oraz projektu koncepcyjnego skweru poklasztornego przy ulicach Garbary i Stawnej oraz doposażenie placu zabaw na terenie Starego Miasta.

wartość: 20000,00 PLN
2017-10-10 Zarząd Zieleni Miejskiej
Palmett Sp. z o.o. spółka komandytowa:

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania pn: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - parkim. K. Marcinkowskiego.

wartość: 128766,86 PLN
2017-10-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Green Decor Karolina Dzięgielewska:

Renowacja zieleni w części użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" przy os. Tysiąclecia.

wartość: 16443,00 PLN
2017-10-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
"GARDENAE S.C. E.Gutowska, M.Antowski:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul.Jachowicz /Leśnych  Skrzatów.

wartość: 9000,00 PLN
2017-10-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
AGR0-LAS Serwis Handel i Usługi:

Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie.

wartość: 28015,20 PLN
2017-10-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski Promnice:

Zakup i montaż 18 szt. ławek z oparciem oraz 11 koszy na śmieci na terenie powstającego parku przy ul. Dolna Wilda/Orzechowa.

wartość: 70663,50 PLN
2017-09-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
M.i V. Sobczak Serwis akumulatorowy Montaż Pomiar Konserwacja:

Wymiana rozdzielni zasilającej w budynku ZZM przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu.

wartość: 13284,00 PLN
2017-09-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.W. EKO-DRÓG Ryszard Szmyt:

Inwestycje na terenach miejskich w rejonie osiedli: Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej R. O. Rataje.

wartość: 28833,66 PLN
2017-09-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Puczyński - mała architektura:

Doposażenie placu zabaw na terenie Starego Miasta - zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu żuraw.

wartość: 33001,88 PLN
2017-09-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
STARMAX M.Starczewski:

Budowa urządzeń streetworkoutu i siłowni zewnętrznej w Parku im. Jarogniewa i Izabeli Drwęckich wraz z nawierzchnią bezpieczną i założenie trawnika - "Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich".

wartość: 149919,95 PLN
2017-09-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt Ewelina Gutowska:

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przy ul. Świątniczki w Poznaniu.

wartość: 37638,00 PLN
2017-09-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
PLENERBUD Grzegorczyk Sp.J.:

Wykonanie II etapu robót budowlnych i elemementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu oraz doposażenie siłowni przy ul. Jasna Rola.

wartość: 157538,40 PLN
2017-09-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Metrontech Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Skrzypczyński:

W ramach zadania "Doposażenie placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego" R.O. Łazaz - wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, doposażenie placu oraz roboty modernizacyjne na placu.

wartość: 49925,70 PLN
2017-09-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Landio M.Baranowska:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej

wartość: 9102,00 PLN
2017-09-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Sensoryczna ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ramach zadania budżetowego "Ogrody społeczne".

wartość: 69987,00 PLN
2017-09-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Kathalea K.Michalak:

Program prac konserwatorskich i dokumentaja projektowa remontu konserwatorskiego fragmentu muru miejskiego na skwerze im. Dworzaczka w Poznaniu.

wartość: 18450,00 PLN
2017-09-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp. z o.o Sp.k.:

Pielęgnacja gwarancyjna - II półrocze - Park Heweliusza.

wartość: 28581,92 PLN
2017-09-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
RDR Sp. z o.o.:

Zakup i montaż 5 szt. ławek parkowych na terenie wybiegu dla psów na osiedlu Rzeczypospolitej w Poznaniu.

wartość: 6250,00 PLN
2017-09-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Zagospodarowanie starego koryta Warty utrzymanie placu zabaw w parku Stare Koryto Warty.

wartość: 5980,00 PLN
2017-08-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Metrontech Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Skrzypczyński:

Wybranie ziemi i nawiezienie piasku pod obie tyrolki w Parku Czarneckiego w Poznaniu.

wartość: 6998,70 PLN
2017-08-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Somar M.Daszkiewicz Czyszczenie i renowacja budowli:

Naprawa elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Garczyńskiego i Prądzynskiego - w ramach zadania"Zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców na terenie osiedla z uzupełnieniem małej architektury " R.O.Wilda.

wartość: 14637,00 PLN
2017-08-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGROBUD Zakład budowy i Konserwacji TerenówZieleni:

Pielęgnacja dzrew na wybranych obiektach w ramach :programu ratowania starych cennych drzew wraz z wykonaniem zabiegów hydrożelami przy drzewach na ul.Reymonta i Al..Wielkopolskiej zad.A;rewaloryzacji parku sołackiwgo wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dn.19.01.1983r. zad.B; oraz w Parku Cytadela zad.C.

wartość: 460591,92 PLN
2017-08-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
SUN+ Agnieszka Turowska:

Montaż nowych urządzeń oraz odnowienie części urządzeń na placu zabaw oraz naprawa chodnika wraz z pergolą w otoczeniu placu zabaw zlokalizowanego w Parku Tysiąclecia w Poznaniu.

wartość: 443724,27 PLN
2017-08-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Krzysztof Stepczyński:

Opracowanie materiałów do przeatrgu do zadania rewitalziacja wybranych fragmentów parku Cytadela -  projekt umocnionej drogi dojazdowej

wartość: 10900,00 PLN
2017-08-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
"PUB BRUKPOL S.C.:

Naprawa siedzisk przy rzeźbie Nike w Poznaniu.

wartość: 35055,00 PLN
2017-08-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
CONCEPT TRADE Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczyk:

Modernizacja boiska wielofukcyjnego położonego w parku  na os.Przyjaźni w Poznaniu.

wartość: 219502,53 PLN
2017-08-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
STARMAX M.Starczewski:

Naprawa urządzeń w Parku na osiedlu Chrobrego.

wartość: 11900,25 PLN
2017-07-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Elektroniczny J.Maćkowiak; S.Maćkowiak Sp.j.:

Budowa oświetlenia i montaz słupka elektrycznego w Parku nad Wartą.

wartość: 227028,48 PLN
2017-07-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Budowa siłowni zewnętrznej wwraz z układem komunikacyjnym w parku edukacji ekologicznej w Kiekrzu.

wartość: 184377,00 PLN
2017-07-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
BODYS Sp. z o.o.:

Dostawa i montaż elementów małej architektury - polegający na dostawie 2 ławek z rowerkiem i 1 ławki bez rowerka wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Karpińskiej zadanie RO Podolany.

wartość: 14164,68 PLN
2017-07-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Fenster Sp.zo.o.:

Doposażenie wybiegu - pl.zabaw dla psów w P.Kasprowicza w Poznaniu.

wartość: 19430,31 PLN
2017-07-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Herkules:

Naprawa urządzeń siłowni w Parku Kasprowicza w Poznaniu.

wartość: 6027,00 PLN
2017-07-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Poszerzenie łach żwirowych oraz grawitacyjne odwodnienie studni rozsączającej komory technicznej fontanny w parku Stare Koryto Warty w ramach zadania: Zagospodarowanie starego koryta Warty.

wartość: 35756,10 PLN
2017-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Porady i Usługi Ogrodnicze Ewa Dankowska:

W ramach programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznegopunktu widzenia w aglomeracji poznańskiej: wykonanie monitoringu rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka, ocena wpływu nowych adiuwantów do podlewania kasztanowców na poprawę wilgotności podłoża oraz jednorazowa ocena stanu zdrowotnego kasztanowców i platana klonolistnego na terenie miasta Poznania wraz z dokumentacją fotograficzną.

wartość: 25080,00 PLN
2017-07-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.:

Rozbudowa oswietlenia parkowego w parku przy osiedlu  Tysiąclecia w Poznaniu - dokumentacja.

wartość: 6273,00 PLN
2017-07-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
ALKOM Firma Handlowo Usługowa:

Wykonanie prac na terenie parku J.Gagarina w Poznaniu.

wartość: 9642,60 PLN
2017-07-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
CONCEPT TRADE Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczyk:

Montaż urządzenia z drążkami i drabinkami na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej RO Warszawskie - Pomet - Maltańskie.

wartość: 24402,90 PLN
2017-07-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp. z o.o Sp.k.:

Prace dodatkowe w Parku Heweliusza w Poznaniu.

wartość: 124446,15 PLN
2017-07-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz - Laskowice Sp. z o.o.:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Warszawskiej - dostawa i montaż piaskownicy.

wartość: 5869,56 PLN
2017-07-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych wsród Narodów Świata w Poznaniu.

wartość: 1801950,00 PLN
2017-07-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu - etap I.

wartość: 454094,84 PLN
2017-07-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Utrzymanie boiska przy ul. Staszowskiej w Poznaniu.

wartość: 18144,00 PLN
2017-07-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Doposażenie wybiegu dla psów w parku J.Pawła II w ramach zadania"Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie parku im. Jana Pawła II"

wartość: 5178,31 PLN
2017-06-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. abies Szymon Grodzki:

Prace ogrodnicze w Parku Cytadela - w trybie awaryjnym likwidacja nielegalnego toru rowerowego.

wartość: 12096,00 PLN
2017-06-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Naprawa zabawek i urządzeń zabawowych i si lowni zewnętrznych oraz innego wyposażenia na terenach administrowanych przez ZZM.

wartość: 11153,95 PLN
2017-06-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Perspektywa Pracownia Projektowa Sp. z o.o.:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą.

wartość: 221400,00 PLN
2017-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator Sp. z o.o.:

Przyłącze obiektu - oświetlenie parkowe Poznań, ul.Łużycka.

wartość: 323,69 PLN
2017-06-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU GARDEN A.Szymanowska:

Sadzenie dzew w ramach rekompensaty za wycięcie drzewa z terenu budowlanego w parku przy ul. Heweliusza wraz z 3-letnią pielęgnacją gwarancyjną.

wartość: 57460,00 PLN
2017-06-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Doposażenie infrastruktury osiedlowej RO Rataje.

wartość: 33542,00 PLN
2017-06-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Ussuri Ochrona Przyrody Sp. o.o.:

Wykonanie i montaż jeżykownika oraz zakup i montaż słupa jerzykownika na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" przy os. Tysiąclecia.

wartość: 14944,50 PLN