Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt:

Wykonanie projektu wybiegu dla psów przy ulicy Jawornickiej.

wartość: 7600,00 PLN
2019-10-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
WB Law:

Doradztwo oraz sporządzenie opinii prawnej w obszarze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. 

wartość: 11685,00 PLN
2019-10-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usługowo-Handlowy Zieleni Wiosna:

Zakup i montaż ławek w Parku Tysiąclecia - naprawa i montaż ławek.

wartość: 24390,90 PLN
2019-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
KDS Sp.z o.o.:

Dostawa i sadzenie 405 krzewów róż w Parku Cytadela.

wartość: 26312,46 PLN
2019-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych:

Moderizacja parku im. Ks.Kirchke-oczyszczanie stawu.

wartość: 29562,91 PLN
2019-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
GreenQL Sp.z.o.o.:

Sadzenie drzew na terenie parku na osiedlu S.Batorego - B.Śmiałego. 

wartość: 31968,00 PLN
2019-09-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Handlowa Amerika:

Założenie zieleni w misach wokół drzew w parku Kasprowicza.

wartość: 11352,00 PLN
2019-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp.z.o.o.:

Rewaloryzacja parku im. A.Wodziczki-remont kładek-roboty dodatkowe.

wartość: 84735,37 PLN
2019-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
BH AK:

Zakup i montaż urządzeń do tenisa i szachów w Parku Ekologicznym.

wartość: 11808,00 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard:

Usunięcie samosiewów drzew, dowóz ziemi i usunięcie martwych drzew.

wartość: 10260,00 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
San-Eko Zakład Usług Komunalnych:

Usunięcie samosiewów drzew, dowóz ziemi i usunięcie martwych drzew.

wartość: 31860,00 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Wykonanie balustrady przy schodach, rozbiórka opornika i renowacja stopni.

wartość: 28813,61 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
KOMA:

Wykonanie inwestycji na terenie os. Rataje - R.O. Chodnik przy ul. Obrzyca.

wartość: 71712,08 PLN
2019-09-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zielony Serwis Las Park Ogród:

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: "Programu ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" oraz "Bezpiecznych przestrzeni" przy drzewach w parkach : Szelągowskim, Tysiąclecia, Gagarina, Cytadela i przy ul. Armii Poznań - Pułaskiego (łacznie 508 drzew ) oraz założenie wiąz elastycznych na 4 kasztanowcach w parku Szelągowskim. 

wartość: 141955,20 PLN
2019-09-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Elektroinstalacyjny:

Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych - dokończenie parku przy Żurawińcu.

wartość: 26445,00 PLN
2019-09-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usługowy Diuna:

Tymczasowe zabezpieczenie nagrobków na Cmentarzu Świętego Wojciecha na stokach Cytadeli.

wartość: 44000,00 PLN
2019-09-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na ul. Sycylijskiej - dostawa i montaż obrzeży bezpiecznych z tworzywa typu SBR-105,5mb. 

wartość: 12649,46 PLN
2019-09-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

W ramach zadania "Konserwacja małej architektury na terenach ZZM" pomalowanie dwóch pomostów na stawie przy ul. Druskiennickiej - R.O. Podolany.

wartość: 7995,00 PLN
2019-09-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
M-BUD-TRANS:

Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia - P.Rataje.

wartość: 217545,92 PLN
2019-09-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
MMB:

Prace porządkowe i adaptacyjne w parku - Fort Va.

wartość: 31795,20 PLN
2019-09-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
MMB:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na ul. Sycylijskiej - założenie zieleni.

wartość: 30348,00 PLN
2019-09-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
RAPIDO D.D.D.:

Deratyzacja parków i zieleńców.

wartość: 10701,00 PLN
2019-08-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Architektoniczna KJ-Styl S.C.:

Opracowanie programu prac konserwtorskich, dokumentacji projektowej i przeatrgowej na rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria w Poznaniu

wartość: 8610,00 PLN
2019-08-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Architektury Trzy Małe Drzewka:

Nowa aranżacja placu centralnego w Parku Rataje.

wartość: 24600,00 PLN
2019-08-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
BME:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie elektrycznym i wodno - kanalizacyjnym w Parku Rataje

wartość: 7500,00 PLN
2019-08-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
KAR-BRUK:

Wykonanie kładki na terenie parku przy os. Tysiąclecia 2 kpl -wykonanie robót zgodnie z ofertą.

wartość: 31036,41 PLN
2019-08-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią sciezki spacerowej.

wartość: 114240,00 PLN
2019-08-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
MOST-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.:

W ramach zadania "Konserwacja i utrzymanie grobów wojennych na Stokach Cytadeli i cmentarzach parafialnych miasta Poznania" wykonanie profesjonalnej ekspertyzy muru oporowego przy iglicy na Cytadeli

wartość: 19557,00 PLN
2019-08-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ryzynski Architects Sp. z o.o.:

Rewaloryzacja skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i Stawna - teren Osady św. Gotarda.

wartość: 67650,00 PLN
2019-08-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Drobud Sp. z o.o.:

Naprawa infrastruktury na terenie Osiedla Rataje RO Rataje: wykonanie chodnika na os. Piastowskim.

wartość: 39929,17 PLN
2019-08-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Doposażenie parkóew i zieleńców w lementy małej architektury na terenie miasta Poznania - zadanie nr 2

wartość: 15006,00 PLN
2019-08-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Doposażenie parkóew i zieleńców w lementy małej architektury na terenie miasta Poznania -zadanie nr 1

wartość: 24550,80 PLN
2019-08-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Doposażenie parkóew i zieleńców w lementy małej architektury na terenie miasta Poznania -zadanie nr 1

wartość: 24550,80 PLN
2019-08-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
"X-KOM Poznan:

Zakup 3 szt. Laptopów o określonch parametrach technicznych.

wartość: 15594,00 PLN
2019-08-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
El-Sport:

Budowa oświetlenia alejek parkowych wzdłuż ul. Kruczej i wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Wyzwolenia - Park Rataje.

wartość: 169086,22 PLN
2019-08-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
"PPHU ProFence Ogrodzenia Systemowe:

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górniczej.

wartość: 21461,35 PLN
2019-08-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Pracownia Projektowa 1050:

Wykonanie dokumentacji projekotowo-kosztorysowej rewaloryzacji parku przy ul. Mieszka I  Al. Solidarności.

wartość: 36408,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika w pasie zieleni Alei Wielkopolskiej.

wartość: 56580,00 PLN
2019-07-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Pielęgnacja gwarancyjna zieleni i bieżąca konserwacja parku przy ul. Dolna Wilda w okresie od 20 lipca do 31 grudnia 2019r.

wartość: 42594,10 PLN
2019-07-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
ARJO Sp. z o.o.:

Doposażenie w integracyjne urządzenia zabawowe placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Rycerskiej w Poznaniu.

wartość: 33000,00 PLN
2019-07-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.:

Wymiana opraw rtęciowych na oprawy ledowe.

wartość: 35460,90 PLN
2019-07-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Posadzenie 200 krzewów irgi błyszczącej wraz z pielęgancją krzewów w 2020 i 2021 r., utwardzenie drogi płytami ażurowymi od ul. Kasztanowej przy bloku do wjazdu do parku oraz korekta przebiegu ścieżek z uzupełnieniem kruszywem granitowym.

wartość: 9990,00 PLN
2019-07-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

W ramach zadania "Bezpieczne przestrzenie" uporządkowanie obiektów na terenie miasta Poznania wg załączonego przedmiaru.

wartość: 32012,82 PLN
2019-07-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Eletrotechniczny:

Wykonanie projektu, uzgodnień i dokumentacji powykonawczej oraz montaż 4 punktów świetlnych w Parku Jana Pawła II na wygrodzonym wybiegu dla psów.

wartość: 39360,00 PLN
2019-07-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Hnadlowe Agnieszka Klepaczewska:

Doposażenie placów zabaw przy ul. Wielichowskiej oraz Vertulaniego - RO Świerczewo.

wartość: 30943,11 PLN
2019-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
BIOLEKO Badania i Dokumentacja Środowiska:

Wykonanie profesjonalnego przeglądu drzewostanu na cmentarz na stokach Cytadeli.

wartość: 14145,00 PLN
2019-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Eletrotechniczny:

Wykonanie wykopów (ręcznie) i położenie rur osłonowych OPTO 40 pod monitoring miejski w Parku Drwęckim zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót.

wartość: 17178,08 PLN
2019-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Synergia Creative Sp. z o.o.:

Karmniki oraz poidełka dla ptaków wraz z tablicami  infarmacyjnymi.

wartość: 10000,00 PLN
2019-07-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Aneby Sp. z o.o.:

Doposażenie w integracyjne urządzenia zabawowe placów zabaw w parku na os. Przyjaźni  w Poznaniu - część nr 1.

wartość: 116457,68 PLN
2019-07-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Monitoring -wagon kolejowy - Skansen Średzkiej Kolei Powiatowej w Poznaniu, Park Rataje.

wartość: 405,90 PLN
2019-07-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
TARA J-V Sp. z o.o.:

Wykonanie inwestycji na tereni Osiedla Rataje.

wartość: 30684,81 PLN
2019-07-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
EKO-Dróg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe:

Park Rataje - roboty w zakresie infrastruktury - zgodnie z przedmiarem robót.

wartość: 18347,37 PLN
2019-06-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
EURO-GEO Sp. z o.o.:

Wykonanie obmiarów geodezyjnych oraz mapy zrealizowanego Parku rataje i terenu na os. Orła Białego w Poznaniu.

wartość: 22140,00 PLN
2019-06-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Wykonanie naprawy urzadzeń na placach zabaw i siłowniach.

wartość: 13530,00 PLN
2019-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Drobud Sp. z o.o.:

Remont wybranycg alejek na os. Oświecenia w Poznaniu.

wartość: 164141,15 PLN
2019-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp.K.:

Wykonanie urządzenia Archimedes  do Parku Nadolnik.

wartość: 534409,60 PLN
2019-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Wymiana spruchniałaych elementów drewnianych pergoli na skwerze im. Zakrzewskiego w Poznaniu.

wartość: 32000,00 PLN
2019-06-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

  Zakup i montaż zestawu zabawowego firmy Buglo lub równoważne - część nr 6 plac zabaw przy ul. Iłłakowiczówny.

wartość: 63960,00 PLN
2019-06-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Wymiana istniejących bramek na bramki samozamykające - część nr 4 - Plac zabaw przy ul. Dmowskiego.

wartość: 5586,66 PLN
2019-06-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Zakup i montaż 5-cio  stanowiskowego stojaka na rowery , zakup i montaż ławek z oparciem typu Bulwar, zakup i ustaawienie koszy betonowych 80-litrowych do śmieci  - część nr 3 Glinianki (Szachty).

wartość: 14270,46 PLN
2019-06-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Rewitalizacja Parku przy ul. Browarnej w Poznaniu.

wartość: 1056193,28 PLN
2019-05-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Swoboda w Poznaniu - założenie zieleni.

wartość: 46184,26 PLN
2019-05-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Kaliską w Poznaniu - I etap.

wartość: 744035,16 PLN
2019-05-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp.z o.o.:

Rewaloryzacja Parku im. A. Wodziczki - remont kładek.

wartość: 1360644,05 PLN
2019-05-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Studio Artystyczno-Konserwatorskie:

Dokończenie prac konserwatorskich, rozpoczętych w 2016r., przy nagrobku Franciszka Styzińskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Głuszyna, zgodnie z programem prac konserwatorskich sporządzonych przez panią Ewę Palacz.

wartość: 8000,00 PLN
2019-05-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Porady i usługi Ogrodnicze:

Wykonanie monitoringu rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z oceną wpływu mrtod i sposobów stosowanych w latach poprzednich na stan zdrowotny kasztanowców, ocena wpływu nowych adiuwantów do podlewania kasztanowców na poprawę wilgotności podłoża oraz jednorazowa ocena stanu zdrowotnego kasztanowców i platana kolistego na tarenie miasta Poznania wraz z dokumentacją fotograficzną.

wartość: 29999,70 PLN
2019-05-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Prace dot. Prześwietleń 100 szt. Starych drzew (średnicy 26-100 cm) rosnących na terenie parku w pasie przed blokami przy ul. Orzechowej/Kasztanowej i w pasie dochodzącym do terenu za ekranem akustycznym wzdłuż ogrodzenia parkingu przy ul. Kasztanowej, oraz prace związane z usunięciem odrostów, samosiewów, przycięcie istniejących starych krzewów na terenie przed blokami.

wartość: 21600,00 PLN
2019-05-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Prace dotyczące uporządkowania terenu dojazdu do parku od ul. Kasztanowej - rys. w załączeniu i utwardzeniu - ułożenia drogi od ul. Kasztanowej przy blooku, do wjazdu do parku, używając płyt ażurowych tożsamych z położonymi na drodze od ul. Łozowej przez Kasztanową wzdłuż bloku w stronę parkingu (ok. 70 m²) wraz z ogrodzeniem go słupkami metalowymi i zamontowaniem uchylnego słupka blokującego wjazd.

wartość: 24354,00 PLN
2019-05-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERIA Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zieleńca przy ul. Lwa.

wartość: 12051,54 PLN
2019-05-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu zieleni i budowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Żeglarskiej Wolbromskiej w Poznaniu.

wartość: 198911,07 PLN
2019-05-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Stuk'n'Puk Dziecięce Instrumenty Muzyczne:

Zakup i montaż ścieżek sensorycznych - zestawów złożonych z sześciu instrumentów muzycznych w parku Cytadela oraz w parku na os. Czecha/Rusa - 2 komplety, zgodnie z załącznikiem nr 1.

wartość: 12280,00 PLN
2019-05-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPHU POL-KRAM:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na Stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

wartość: 74909,28 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Wykonanie w ramach systemu odwadniającego dodatkowej studni w parku przy ul. Dolna Wilda/Orzeszkowa (zgodnie z uzgodnieniami Aqunetu i przedstawiną wyceną ), mającej na celu ograniczenie odpływu wód wraz z regulatorem przepływu mającego na celu ograniczenie odpływu wód opadowych wraz z regulatoren przepływu.

wartość: 12607,50 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład usług Komunalnych:

 Utrzymanie wybiegu dla psów na os. Orła Białego.

wartość: 4950,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

!. Utrzymanie boiska i placu zabaw przyul. Staszowskiej; 2. Utrzymanie skweru przy ul. Zęglarskiej i Wolbromskiej.

wartość: 22410,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

 Zagospodarowanie zielenią Ogrodu Wodnego w Parku Cytadela w ramach zadania : "Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli". 

wartość: 569479,00 PLN
2019-05-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Cedrus:

Ekspertyza dendrologiczna 12 szt. Drzew rosnących w Parku im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy pomocy tomografu Pictus 3 oraz metody VTA.

wartość: 10209,00 PLN
2019-05-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.:

Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie osiedla - RO Wilda.

wartość: 16605,00 PLN
2019-04-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej w Poznaniu.

wartość: 245507,28 PLN
2019-04-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
MEL-KAN Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji:

Renowacja parku im. A.Wodziczki - projekt ujęcia wód opadowych.

wartość: 30135,00 PLN
2019-04-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Remontowo-Budowlany:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych ochronnych dla urządzeń i instalacji fontann miejskich  w Poznaniu.

wartość: 17220,00 PLN
2019-04-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Dostawa i montaż dwóch urządzeń zabawowych firmy "BULGO" domku nr kat. 7102 i domku z tarasem nr kat. 7109 na plac zabaw przy ul. Swoboda.

wartość: 20855,88 PLN
2019-04-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Adviser:

Pełnienie nadzoru nad obsługą systemów nawadniania zamontowanych na terenach administrowanych przez ZZM w 2019r.

wartość: 19889,10 PLN
2019-04-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
EKO-Dróg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe:

Naprawa, impregnacja i wyrównanie dna niecki fontanny Kronthala w Poznaniu.

wartość: 21183,63 PLN
2019-04-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Montaż małej architektury wraz z urządzeniami fitness, budowa oświetlenia parkowego, sadzenie drzew, krzewów i bilin oraz roślin cebulkowych na terenie zieleni publicznej u zbiegu ulic Głuszyna i Babicka zgodnie z dokumentacją projektową.

wartość: 357568,40 PLN
2019-04-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA:

Renowacja parku im. A.Wodziczki - pełnienie nadzoru budowlanego.

wartość: 14145,00 PLN
2019-04-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Naprawy na placach zabaw w Poznaniu.

wartość: 19460,49 PLN
2019-03-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

 Doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w Poznaniu 

wartość: 31184,58 PLN
2019-03-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Swoboda  w Poznaniu - część 2.

wartość: 152797,32 PLN
2019-03-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza  w Poznaniu - część 1.

wartość: 151638,15 PLN
2019-03-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej - pełnienie nadzoru budowlanego.

wartość: 11070,00 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH BOGNA:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 4 zadania (utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla).

wartość: 19592,10 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 3 zadania (utrzymanie placu zabaw przy ul. Krokusowej)

wartość: 19901,47 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 2 zadania (utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu).

wartość: 20774,15 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - I zadania (utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo).

wartość: 11270,00 PLN
2019-03-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA EwaSłowińska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlanym nad zadaniem pn. "Rewaloryzacja Parku Drwęckich w latach 2019-2020.

wartość: 47970,00 PLN
2019-03-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Dom Pogrzebowy Banach:

Wykonanie prac ziemnych w 4 lokalizacjach na CZW, mających na celu sprawdzenie czy w rzeczonych miejscach były pochówki, a następnie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

wartość: 3936,00 PLN
2019-03-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ewa Pawlak:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w 4 lokalizacjach na CZW, mających na celu sprawdzenie czy w rzeczonych miejscach wykonywane były pochówki.

wartość: 550,00 PLN
2019-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
M-BUD-TRANS Michał Pawlicki:

Wymiana elementów odwodnienia liniowego na alejkach Cmentarza  Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

wartość: 47109,00 PLN
2019-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna IKSIGREK S.C. D.Kierzanka&dawid Wąsąwicz:

Wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej alejek w parku Lasek Dębiec przy ul. 28 Czerwca 1956 r., zgodnie z załączonym planem.

wartość: 6765,00 PLN