Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-10-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Leokadia Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie:

Przygotowanie programu prac konserwatorskich i konserwacja wybranych nagrobków na CZW.

wartość: 25500,00 PLN
2018-10-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Budowa parku przy ul. Dolna Wilda wraz z odwodnieniem terenu i dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną zieleni,

wartość: 2897060,00 PLN
2018-10-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU AKANT Grzegorz Bykowski:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie Parku im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

wartość: 12300,00 PLN
2018-09-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

W ramach zadania "Ławki przy al.. Wielkopolskiej" dostawa i montaż 8 ławek i 4 koszy na śmieci wzdłuż ścieżki spacerowej na Alei Wielkopolskiej.

wartość: 19680,00 PLN
2018-09-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Dostawa i montaż ławek, koszy i tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej.

wartość: 70110,00 PLN
2018-09-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Zagospodarowanie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu - zakup i montaż krawężnika dookoła wybiegudla psów.

wartość: 19526,25 PLN
2018-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Usługowe "TERr&TA" Małgorzata Kuster:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlanym i drogowym - nadzór nad dostawą i montażem ławek, koszy do śmieci, tablic informacyjnych, wiat przystankowych łącznie z wykonaniem nawierzchni betonowych, wykonaniem siedzisk oraz nawierzchni żwirowych, na podstawie dokumentacji projektowej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW STANOWIĄCYCH FRAGMENTY WEJŚCIOWE DO PARKU RATAJE W POZNANIU.

wartość: 9225,00 PLN
2018-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Zagospodarowanie terenu parku Rataje -  wykonanie dodatkowych nasadzeń w parku Rataje (czść 3).

wartość: 870537,78 PLN
2018-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie terenu parku Rataje  od strony ul. Zamenhofa - trójkąt C (część 2).

wartość: 909581,14 PLN
2018-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp. k.:

Zagospodarowanie terenu parku Rataje od strony ul. Chyżańskiej - trójkąt A i B (część 1).

wartość: 3111602,10 PLN
2018-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
VIA Sp. z o.o. Budownictwo Drogowe:

W ramach zadania "Renowacja obszarów zielonych oraz doposażanie parków na terenie osiedla Piątkowo" wykonaniecząstkowych napraw nawierzchni alejek w parku na os.Chrobrego.

wartość: 33974,20 PLN
2018-09-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
mmcite 4 Sp. z o.o.:

Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w poznaniu - dostawa i montaż 24 szt. ławek i 8 szt. koszy

wartość: 78985,68 PLN
2018-09-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
CONCEPT TRADE Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczyk:

Wykonanie modernizacji nawierzchni i wyposażenia boiska przy ul. Dmowskiego w Poznaniu w ramach zadania: "Rozbudowa siłowni i zabezpieczenie boiska przy ul. Dmowskiego - modernizacja ogrodzenia i nawierzchni boiska:.

wartość: 129005,55 PLN
2018-09-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Budowa ogrodu wodnego w Parku Cytadela w Poznaniu.

wartość: 1147590,00 PLN
2018-09-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
"LandCOM Projekts Sp. z o.o.:

Wykonanie prac projektowych nowego skate-parku w dotchczasowym miejscu wraz z pozyskaniem sotoswnych decyzjic

wartość: 14499,09 PLN
2018-09-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
LanDAR Projekts Sp. z o.o.:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji skweru poklasztornego u zbiegu ulic Garbary i Stawnej - teren Osady Św.Gotarda.

wartość: 39568,97 PLN
2018-09-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
BROS Piotr Porosa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania ul. Kościelnej w Poznaniu.

wartość: 97686,60 PLN
2018-09-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska Gortatowo:

Zakup i montaż 4  ławek z oparciem w parku im. Jana Pawła II

wartość: 9525,12 PLN
2018-08-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Budowa i modernizacja parków i zieleńców -  laweczki dla mam karmiących na placach zabaw

wartość: 25092,00 PLN
2018-08-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Concept Trade Biuro Handlowo - Usługowe Rafał Miszczak:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Świątniczki w Poznaniu w ramach projektu "Rekreacja pod chmurką".

wartość: 219128,28 PLN
2018-08-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Plazadora Dorota Matkowska:

Przygotowanie, organizacja oraz koordynacja iprezy pn: "Piknik promocyjny Parku Rataje w Poznaniu".

wartość: 17879,28 PLN
2018-08-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGROBUD Zakład budowy i Konserwacji TerenówZieleni:

Pielęgnacja drzew w wybranych obiektach w ramach:" programu ratowania starych, cennych drzew....." przy drzewach na Alei Niepodległości, przy Pomniku Armii Poznań, w parku Maltańskim, parku Podworskim i parku Cytadela - zadanie A i "rewalorzcacji parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983r,"  - zadanie B.

wartość: 403488,00 PLN
2018-08-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Krzysztof Stepczyński:

Zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżki w otulinie fortu.

wartość: 19900,00 PLN
2018-08-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Jarosław Surma:

Wykonanie projektu zieleni parkowej z korekta ukąłdu komunikacyjnego w częsci parku na os. Tysiąclcecia

wartość: 10000,00 PLN
2018-08-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Metrontech Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Skrzypczyński:

Modernizacja elementów malej architektury w parku im. Czarneckiego

wartość: 14366,40 PLN
2018-08-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
ROBOTY ZIEMNE Grzegorz Szymoniak:

Remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. W.Dworzaczka w Poznaniu.

wartość: 71300,00 PLN
2018-08-10 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

W ramach zadania "Bezpieczne przestrzenie" uporządkowanie terenu przy ul. Juraszów po obu stronach wiaduktu nad ul. Witosa o pow. 6000 m²....

wartość: 19985,40 PLN
2018-07-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Eko-Dróg Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Ryszard Szmyt:

Naprawa kladek na ternie parku przy os. Tysiąclecia  2 kpl.

wartość: 31036,41 PLN
2018-07-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Oświetlenie So. Z o.o.:

Wymiana opraw rtęciowych na ledowe zgodnie z załączonym przedmiarem,

wartość: 35362,50 PLN
2018-07-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Wykonanie wybiegu dla psów na Naramowicach.

wartość: 101278,20 PLN
2018-07-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Modernizacja parku im. ks.T.Kirschke.

wartość: 213892,08 PLN
2018-07-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
BIPROWODMEL Sp. z o.o.:

Wykonanie koncepcji technicznej odwodnienia terenu parku przy ul. Dolna Wilda

wartość: 49077,00 PLN
2018-06-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Zagospodarowanie terenu spacerow0-parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu - II etap.

wartość: 620750,01 PLN
2018-06-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Mosty Poznań Sp. z o.o.:

Prace zwiazane z oczyszczeniem i wyrównaniem terenu wokół wiezy widokowej na Gliniankach, od strony ul. Mieleszyńskiej wraz z wstępną segregacją śmieci.

wartość: 24354,00 PLN
2018-06-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i zabezpieczających na placach zabaw przy ul. Wielichowskiej, Garczyńskiego, Warszawskiej, w parku im.ks.T.Kirschke i w parku Kurpińskiego w Poznaniu.

wartość: 58507,59 PLN
2018-06-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Marek Malczewski:

Opracowanie tekstowe i zebranie materiałów graficznych Średzka Kolej Powiatowa, odcinek normalnotorowy w Poznaniu.

wartość: 4800,00 PLN
2018-06-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Somar Marek Daszkiewicz:

Naprawa fragmentów balustrady na wzgórzu Przemysław w Poznaniu

wartość: 19680,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA Ewa Słowińska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano-konstrukcyjnym nad zadaniem: "Budowa pomostu na Stawie Rozlanym na terenie Glinianek-Szacht....."

wartość: 8856,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Beniamin Chodorowski:

Wybór i przygotowanie miejsca pod pasiekę oraz utrzymanie jej na Poznańskiej Cytadeli w okresie od 01.05.18r. do 31.12.18r.

wartość: 4000,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES PROJEKT Ewelina Gutowska:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ulicy Sycylijskiej.

wartość: 8610,00 PLN
2018-05-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
"P.P.H. BOGNA:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na Stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

wartość: 76836,00 PLN
2018-05-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu.

wartość: 239467,35 PLN
2018-05-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Elektrotechniczny J.Maćkowiak, S.Maćkowiak:

Budowa oświetlenia alejki parkowej - zgodnie z projektem.

wartość: 104149,36 PLN
2018-05-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGRÓD PROJEKT Aldona Szkudlarek-Lipowy:

Doposażenie obiektu (zieleńca) przy ul. Maszewskiej.

wartość: 21900,00 PLN
2018-05-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego - II etap.

wartość: 306342,55 PLN
2018-05-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Compositum Piotr Budzyński:

Konserwacja wybranych nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

wartość: 74415,00 PLN
2018-05-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
" Mosty Poznań Sp. z o.o.:

 Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu. 

wartość: 621654,26 PLN
2018-05-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu.

wartość: 594478,05 PLN
2018-05-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Gardenae s.c.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kaliskiej w Poznaniu.

wartość: 20910,00 PLN
2018-05-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Krzysztof Stepczyński:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku Lasek Dębiecki.

wartość: 15800,00 PLN
2018-05-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Handlowo Produkcyjna Janusz Kaczmarek:

Opracowanie planu zabiegów ochrony roślin na terenach zieleni w Poznaniu oraz wykonanie oprysków na podstawie sporządzonego planu.

wartość: 43200,00 PLN
2018-05-10 Zarząd Zieleni Miejskiej
Green Decor Karolina Dzięgielewska:

Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodu miodajnego na Cytadeli w Poznaniu w ramach zadania ogród miododajny na Cytadeli.

wartość: 97380,00 PLN
2018-05-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Naprawy na placach zabaw wg. Załączonego przedmiaru robót.

wartość: 34999,99 PLN
2018-05-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Handlowe Barć Włodzimierz Cyc:

Zakup sprzetu pasiecznego w zestawach.

wartość: 5780,38 PLN
2018-05-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.W. EKO-DRÓG Ryszard Szmyt:

Remont wybranych alejek w parku na os. Oświecenie

wartość: 71871,06 PLN
2018-05-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mistal Henryk Miś:

Zakup i zaprogramowanie 150 szt pilotów sterujących słupkiem w parku nad Wartą.

wartość: 6765,00 PLN
2018-05-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Konserwcja zieleni na parkingu na os. Orła Białego

wartość: 3456,00 PLN
2018-05-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Utrzymanie boiska na ul. Staszowskiej

wartość: 15000,00 PLN
2018-04-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Prace związane z usunięciem jałowców wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Skweru Sprawiedliwych wsród Narodów Świata.

wartość: 26130,00 PLN
2018-04-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Konsorcjum: 1.Concept Trade Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczak 2. CT Sport Sp.z o.o.:

Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu.

wartość: 180790,30 PLN
2018-04-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Zys:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych ochronnych dla urządzeń i instalacji fontann miejskich w Poznaniu.

wartość: 14514,00 PLN
2018-04-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Budowa placu zabaw na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej w Poznaniu.

wartość: 71460,68 PLN
2018-04-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA Ewa Słowińska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano-konstrukcyjnym nad zadaniem: "Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht....."

wartość: 17466,00 PLN
2018-04-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych 56 szt. dębów na terenie zieleńca przy ul. Panny Marii.

wartość: 7862,40 PLN
2018-04-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Doposażenie placów zbaw , siłowni na osieldu Stare miasto

wartość: 25800,89 PLN
2018-04-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Mosty Poznań Sp. z o.o. ul. Forteczna 12 blok E 61-362 Poznań":

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożenie kabla zasilającego.

wartość: 1325957,98 PLN
2018-04-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Mosty Poznań Sp. z o.o.:

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożenie kabla zasilającego.

wartość: 1325957,98 PLN
2018-04-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Porady i Usługi Ogrodnicze Ewa Dankowska:

Wykonanie monitoringu rozowju szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z oceną wplywu metod i sposobów stosowanych w larach poprzednich na stan zdrowania kosztanowców....

wartość: 29999,70 PLN
2018-03-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Wykonanie oznakowania pionowego od strony ul. Dolna Wilda/Orzechowa...

wartość: 6519,00 PLN
2018-03-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Studio Garstka S.C. Piotr Garstka, Andrzej Garstka:

Wykonanie odlewu z brązu rzeźby prof..A.Rodzińskiej "Leżąca" , montaż rzeźby na Placu Nowakowskiego.

wartość: 36900,00 PLN
2018-03-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Adviser:

Pełnienie nadzorunad obsługą systemów nawadiniania zamontowanych na terenach administrowanych przez ZZM w 2018 r.

wartość: 18942,00 PLN
2018-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
CONCEPT TRADE Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczyk:

Zakup i montaż piłkochwytów na terenie Skweru Kurczewskiego i placu zabaw przy ul. Czwartaków /Saperska.

wartość: 5752,71 PLN
2018-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGRÓD PROJEKT Aldona Szkudlarek - Lipowy:

Zakup i montaż piłkochwytów na terenie Skweru Kurczewskiego i placu zabaw przy ul. Czwartaków /Saperska.

wartość: 12960,00 PLN
2018-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH BOGNA:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - częśc nr 4

wartość: 11354,08 PLN
2018-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - częśc nr 3

wartość: 19696,35 PLN
2018-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - częśc nr 2

wartość: 19066,55 PLN
2018-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp. k.:

Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego wraz z pielęgnacją i utrzymaniem całego terenu.

wartość: 1358388,60 PLN
2018-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego.

wartość: 401101,75 PLN
2018-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
"San-eko Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - częśc nr 1

wartość: 14740,00 PLN
2018-03-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Rapido DDD Remigiusz Urbanowski:

Deraryzacjaparków i zieleńców w Poznani

wartość: 17835,00 PLN
2018-03-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Budowa parku Naramowickiego za pawilonem Netto w Poznaniu.

wartość: 465484,95 PLN
2018-03-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Perspektywa Pracowani Projektowa Sp. z o.o.:

Przygotowanie materiałow do przetargu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w 2018 r. na drealizacją II etpau zadania: rewitalizacja parku przy ul. Browarnej

wartość: 6000,00 PLN
2018-03-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
GREEQL Sp. z o.o.:

Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. jasna Rola 

wartość: 7100,60 PLN
2018-03-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
prof.. UAM dr hab. Hanna maria Ograbisz - Krawiec:

1.Wykonanie projektu koncepcyjnego obelisku upamiętniającego SWNŚ... 2. Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego.... 3. Nadzór autorski, koordynowanie prac z fachowcami, wykonanie odlewu 700 znaków w gipsie.....

wartość: 33000,00 PLN
2018-03-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Wykonanie dodatkowych ścieżek w Parku przy os. Czecha i Rusa wPoznaniu - 54,5m² w technologii zgodnej z projektem modernizacji parku autorstwa MCS Infrastruktura.

wartość: 8841,95 PLN
2018-02-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
"tara J-V Sp. z o.o.:

Wymiana filtra piaskowego i stacji uzdatniania wody fontanny na Skwerze Zakrzewskiego przy ul. Zielonej.

wartość: 32806,56 PLN
2018-02-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Wojciech Andrzejewski:

Wykonanie opinii dotyczącej odpowiedniego utrzymania stawu Rozlanego , stawu Glabisia, stawu Murek, i stawu Nad Strumykiem i prowadzenia na nich gospodarki rybnej

wartość: 1000,00 PLN
2018-02-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Rewitalizacja Parku Górczyńskiego zgodnie z załączonym przewdmiarem.

wartość: 17650,50 PLN
2018-02-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Sklep Proline Poznań:

Zakup 2 szt. komputerów stacjonarnych ookreślonych parametrach.

wartość: 10296,00 PLN
2018-02-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator Sp. z o.o.:

Przyłącze instalacji w obiekcie P.Cytadela - oświetlenie parkowe i zasilanie fontanny.

wartość: 485,53 PLN
2018-01-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
TECHKAR K. Bebejewski:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakreie budowlanym nad zadaniem "Rewaloryzacja kweru prawiedliwych Wród Narodów Świata - II etap".

wartość: 25000,00 PLN
2018-01-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Relokacja Pomnika Ofiar Obozu Pracy dla Żydów w Poznaniu wraz z wykonaniem fundamentu, czyzczeniem mechanicznym, chemicznym 0raz hydtofobizacji pomnika.

wartość: 32595,00 PLN
2018-01-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Synergia Agency Sp. z o.o.:

Dostawa i montaż Kaczkomatu - polegający na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu 1 urządzenia z pojemnikiem na karmę dla kaczek - Kaczkomatu w Parku Sołackim.

wartość: 14145,00 PLN
2018-01-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Studio Garstka S.C. Piotr Garstka, Andrzej Garstka:

Wykonanie odlewu z brązu dowolnego fragmentu rzeźby "Dziewczyna z kwiatami" ze S.S.W.N.Ś. (ok.0,9m²), zgodnie z notatką łużbową z dnia 14.12.17r.

wartość: 9000,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Świadczenie przez PCSS na rzech Abonenta trasmisji danych do kiosku internetowego ustawionego przy pomniku AK (ul. Wieniawskiego).

wartość: 1476,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 10332,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Danuta Stefańska:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych skierowanych przez sąd do wykonania prac społecznych na terenie P.Cytadela w Poznaniu w 2017r.

wartość: 33600,00 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Grupa Astra Plus Sp. z o.o.:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 5 zadanie. (Skwer im.K.Nowaka, plac zabaw, boisko i siłownia przy ul.Dmowskiego

wartość: 14178,66 PLN
2018-01-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektrycznego ELJON Karol Ludwiczak:

Pełnienie nadzoru i kontroli nad konserwacją oświetlenia parkowego na 2018r.

wartość: 17760,00 PLN
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Edward Pałka:

Prowadzenie spraw z zakresu obronności i obrony cywilnej w ZZM.

wartość: 12000,00 PLN