Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-08-14 Palmiarnia Poznańska
"SPAW-BZYK" Mateusz Nikolin:

demontaż, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej (półek podwieszanych) ze stali ocynkowanej galwanicznie na zaplecze pomieszczenia Palmiarni Poznańskiej

wartość: 15006 PLN
2019-08-09 Palmiarnia Poznańska
Instalatorstwo Elektryczne Usługi Pomiarowo-Kontrolne Ryszard Dryjański:

kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej w obiektach Palmiarni Poznańskiej i Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 8487 PLN
2019-07-01 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman:

przygotowanie dokumentacji uzupełniającej do wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i usunięcie drzew wskazanych w opracowaniu "Ekspertyza dendrologiczna drzew Parku T.W. WIlsona rosnących przy ul. Matejki i Berwińskiego w Poznaniu"

wartość: 1100 PLN
2019-06-28 Palmiarnia Poznańska
SCRIVANEK SP. Z O.O.:

Usługa tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język angielski dokumentacji wytworzonej na potrzeby projektu: "Program funkcjonalno-użytkowy Kompleksowa przebudowa PP wraz z zagospodarowaniem terenu"

wartość: 8708,40 PLN
2019-05-28 Palmiarnia Poznańska
Tomasz Wierzowiecki Kancelaria Radców Prawnych:

zastępstwo procesowe w II instancji postępowania sądowego

wartość: 2200 PLN
2019-05-07 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

pięcioletnia i roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 8118,00 PLN
2019-05-06 Palmiarnia Poznańska
Gospodarstwo Ogrodnicze Jakub Michalski:

Przygotowanie materiału roślinnego do wysadzenia w Parku Wilsona

wartość: 11853 PLN
2019-04-09 Palmiarnia Poznańska
Elstar R. Gloger, S. Szymański Sp. J.:

wykonanie na zamówienie pięciu ścianek aluminiowych

wartość: 6273 PLN
2019-03-27 Palmiarnia Poznańska
PPHU Juliusz Szymanowski:

wykonanie modernizacji pokrycia dachu muszli koncertowej znajdującej się na terenie Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 36006,48 PLN
2019-03-20 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman:

wycena doboru koszy parkowych, przygotowanie 3 wariantów doboru koszy parkowych w formie graficznej, wskazanie ich lokalizacji na terenie parku im. T.W.Wilsona

wartość: 1230 PLN
2019-03-14 Palmiarnia Poznańska
Mosty Poznań Sp. z o.o. 61-362 Poznań, ul. Forteczna 12 blok E:

remontu mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 312823,45 PLN
2019-03-14 Palmiarnia Poznańska
Ochrona SPQ Sp. z o.o.:

usługa ochrony obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona

wartość: 113430,60 PLN
2019-03-14 Palmiarnia Poznańska
Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań:

pełnienie nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z remontem mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 8000 PLN
2019-03-08 Palmiarnia Poznańska
KORAL SC Beata Strzelczak, Rafał Strzelczak:

zakup, dostawa oraz montaż mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej typu AISI 304 na zaplecze pomieszczenia Palmiarni Poznańskiej

wartość: 5516,55 PLN
2019-02-26 Palmiarnia Poznańska
DARP Rafał Ajchsztet:

pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji projektu pn."Przebudowa obiektów małej architektury oraz nowe zagospodarowanie zielenią wypiętrzonych rabat wejścia od strony ul. Głogowskiej do Parku im. T.W. Wilsona" w Poznaniu

wartość: 1476,00 PLN
2019-02-21 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Kupującego egzotycznych motyli żywych

wartość: 15075,00 PLN
2019-02-19 Palmiarnia Poznańska
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, Promnice ul. Południowa 73, 62-005 Owińska:

przebudowa obiektów małej architektury oraz nowe zagospodarowanie zielenią wypiętrzonych rabat wejścia od strony ul. Głogowskiej do Parku im. Teodora Woodrowa Wilsona w Poznaniu

wartość: 258670,00 PLN
2019-01-23 Palmiarnia Poznańska
EMPIR Adam Kłonkowski:

wydrukowanie plakatów

wartość: 3813,00 PLN
2019-01-18 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas "San-Eko" Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

wywóz odpadów zielonych o kodzie 200201 oraz 170506 z terenu Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 14580,00 PLN
2019-01-11 Palmiarnia Poznańska
AQUANET S.A.:

dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków

wartość: 511920,00 PLN
2019-01-09 Palmiarnia Poznańska
Bogdan Żmidziński Sklep Zoologiczny 60-705 Poznań, ul. Małeckiego 2:

dostawa ochotki

wartość: 8568 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., Aleje Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań:

odbiór odpadów 200210 i 170506

wartość: 21600,00 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
Kamilla Chmielarz-Suszka:

kompleksowa obsługa prawna jednostki

wartość: 44280 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickiel, Poznań, ul. Beztroska 11A Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

wymiana szyby w basenie wystawowym akwarium PP (basen nr 35)

wartość: 6734,25 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
ADVIS, ul. Inflancka 27, 61-132 Poznań:

monitoring i konserwację systemu informatycznego

wartość: 18007,2 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
PCSS, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

transmisja danych KSAT

wartość: 5904 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
SUAiD, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

konserwacja platformy dla niepełnosprawnych

wartość: 1918,8 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Solna 21, 61-736 Poznań:

świadczenie usług opieki zdrowotnej dla pracowników PP

wartość: 3500 PLN
2018-12-31 Palmiarnia Poznańska
Veolia Energia Poznań S.A. 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54:

Veolia Energia Poznań S.A. 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54

wartość: 1020211,20 PLN
2018-12-12 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickel:

Wymiana szyb w basenie wystawowym akwarium Palmiarni Poznańskiej

wartość: 6734,25 PLN
2018-12-07 Palmiarnia Poznańska
Texol Milewski, Zakrzewski sp.j. 62-020 Swarzędz, ul Wrzesińska 77:

zakup 35 000 l oleju opałowego

zakup 500 l oleju napędowego

wartość: 114328,50 PLN
2018-12-06 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzwczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych Sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1599,00 PLN
2018-11-13 Palmiarnia Poznańska
KORAL S.C. Beata Strzelczak, Rafał Strzelczak:

Zakup, dostawa i montaż mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej typu AISI 304 na zaplecze pomieszczenia Palmiarni Poznańskiej

wartość: 24458,55 PLN
2018-11-13 Palmiarnia Poznańska
P.P.H.U. Juliusz Szymanowski, ul. Poznańska 3e/2, 62-005 Owińska:

naprawa bramy i płotu zlokalizowanych na terenie zaplecza palmiarni Poznańskiej od strony ul. Matejki

wartość: 7416,90 PLN
2018-11-02 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

Wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."przebudowa małej architektury przed wejściem do Parku im. T.W. Wilsona"

wartość: 3198,00 PLN
2018-11-02 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

Wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"renowacja mostków znajdujących się na terenie Parku im. T. W. Wilsona"

wartość: 3198,00 PLN
2018-10-29 Palmiarnia Poznańska
PHU IPE Grzegorz Pilarczyk:

Konserwacja opraw oświetlenia zewnętrznego terenu oraz wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli ziemnych zasilających słupy oświetleniowe na terenie Parku im. T.W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 18661,42 PLN
2018-10-24 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

Wsparcie przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych Sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

wartość: 3198,00 PLN
2018-10-24 Palmiarnia Poznańska
MAXIMAR Mariusz Wydrzyński:

Wymiana 38 m2 wykładziny w budynku administracyjnym Palmiarni Poznańskiej

wartość: 8750,74 PLN
2018-10-23 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickel:

Naprawa elementów wietrzenia pawilonów Palmiarni Poznańskiej

wartość: 8579,25 PLN
2018-10-23 Palmiarnia Poznańska
Firma Botaniczno-Zoologiczna "Dowist":

Usługa gastronomiczna

wartość: 1000,00 PLN
2018-10-22 Palmiarnia Poznańska
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne KSERO PARTNER Mikołaj Frąszczak:

Zakup, dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu skanująco-drukującego dla Palmiarni Poznańskiej

wartość: 20258,10 PLN
2018-10-17 Palmiarnia Poznańska
GINKO Wojciech Tempłowicz:

Naprawa pompy zasilającej skałkę w Parku im. T. W. Wilsona

wartość: 2460,00 PLN
2018-10-17 Palmiarnia Poznańska
ADVIS Maciej Matysiak:

1. Dostawa szafy serwerowej

2. Dostawa serwera

3. Montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń

wartość: 17429,10 PLN
2018-10-15 Palmiarnia Poznańska
AKWARYSTYKA Sebastian Gabrysiak:

Zakup i dostawa 2 rodzajów filtrów kubełkowych po 6 sztuk z każdego rodzaju

wartość: 12299,00 PLN
2018-10-15 Palmiarnia Poznańska
ONDRE SP. Z O.O. SP. K.:

Wykonanie projektu tapet, wydrukowania tapet oraz zamontowania tapet z informacjami o miejscu występowania ryb oraz grafikami ryb, które znajdują się w Palmiarni Poznańskiej

wartość: 7257,00 PLN
2018-10-04 Palmiarnia Poznańska
BLUMEX Dolata Spółka Jawna:

Sprzedaż i dostawa roślin

wartość: 97956,00 PLN
2018-10-03 Palmiarnia Poznańska
KOBI s.c. Piotr Bielawowski Dariusz Korytowski:

Zakup, dostawa oraz montaż mebli biurowych i socjalnych do pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej

wartość: 23095,71 PLN
2018-09-19 Palmiarnia Poznańska
LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp. j., ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa:

dostawa i montaż platformy przyschodowej OMEGA F

wartość: 36248,10 PLN
2018-09-14 Palmiarnia Poznańska
ERPOBUD Radosław Piechnik, ul. Serbska 10b/9, 61-696 Poznań:

pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego

wartość: 19926 PLN
2018-09-13 Palmiarnia Poznańska
POLIBUD Katarzyna mazur Paweł Mazur s.c. ul. Widawska11, 61-308 Poznań:

wykonanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji fontanny znajdującej na terenie Parku im. T. W. wilsona

wartość: 24600 PLN
2018-09-11 Palmiarnia Poznańska
MAXIMAR Mariusz Wydrzyński, ul. Władysława Reymonta 7, 62-030 Luboń:

modernizacja pomieszczeń w budynku Palmiarni Poznańskiej

wartość: 221593,25 PLN
2018-08-28 Palmiarnia Poznańska
Rol-Invest Małgorzata Turostowska ul. Krótka 30, 60-185 Skórzewo:

zakup ładowacz czołowy 1 szt.

wartość: 23247,00 PLN
2018-08-17 Palmiarnia Poznańska
PT Invest Sp. z o.o.:

wykonanie, dostawa i montaż jedenastu nowych tablic informacyjnych

wartość: 27799,23 PLN
2018-08-01 Palmiarnia Poznańska
Condito Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 3198,00 PLN
2018-07-30 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak Poznań:

Inwentaryzacja muszli koncertowej

wartość: 18450,00 PLN
2018-07-30 Palmiarnia Poznańska
Przemysław Wierciński Zakład Usług Techniczno-Budowlanych TEST-BUD Poznań:

Projekt Budowlany modernizacji dachu muszli koncertowej

wartość: 7380,00 PLN
2018-06-12 Palmiarnia Poznańska
POLIBUT Katarzyna Mazur Paweł Mazur s.c.; Poznań:

Naprawa i montaż pompy z silnikiem oraz czyszczenie zbiorników wody

instalacji wodnej fontanny w Parku i. Th. W. Wilsona.

wartość: 8487,00 PLN
2018-06-06 Palmiarnia Poznańska
Akant Grzegorz Bykowski; Poznań:

Odtworzenie i uruchomienie uszkodzonej sekcji systemu automatycznego

nawadniania w Parku im. Th.W. Wilsona.

wartość: 3331,00 PLN
2018-06-06 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak; Poznań:

Wykonanie projektu budowlanego pn.: "przebudowa małej architektury przed wejściem do Parku im. Th. W. Wilsona"

wartość: 3075,00 PLN
2018-05-18 Palmiarnia Poznańska
Piotr Wiorek; PW Projekt Biuro Inżynieryjno - Konstrukcyjne Piotr Wiorek; Jaworzno.:

Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dla zadania pn: "ocena stanu technicznego oraz wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia i konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego".

wartość: 9117,00 PLN
2018-05-14 Palmiarnia Poznańska
Agata Robińska; Kokko Project; Poznań:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji techniczno - kosztorysowej dla zadania pn.: "modernizacja pomieszczeń budynku biurowego Palmiarni Poznańskiej"

wartość: 5904,00 PLN
2018-05-04 Palmiarnia Poznańska
Jakub Michalski "Gospodarstwo Ogrodnicze"; Sompolno":

Przygotowanie materiału roślinnego do wysadzenia w Parku Wilsona.

wartość: 9288,00 PLN
2018-04-27 Palmiarnia Poznańska
Szymon Kubicki; Bender Building; Żnin:

Jednorazowa kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych.

wartość: 1217,00 PLN
2018-04-13 Palmiarnia Poznańska
Recte Elwira Łukawska; Warszawa:

Modernizacja systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Th.W. Wilsona

wartość: 39360,00 PLN
2018-04-13 Palmiarnia Poznańska
Scavery Sp. z o.o. Chorzów:

Sprzedaż i dostarczenie na teren Parku im. Th.W.Wilsona pomostu przejściowego dla pieszych o długości 600 cm.

wartość: 16227,34 PLN
2018-04-13 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl sc.Krukowski Jędrzejczak; Poznań:

Wykonanie zamiennego projektu budowlanego pn.:"tablice informacyjne

w ramach ścieżki dydaktycznej w Parku im. Th. W. Wilsona"

wartość: 1217,00 PLN
2018-04-06 Palmiarnia Poznańska
Łukasz Styrylski; Centrum Hodowlane Łukasz Styrylski; Tomaszowice:

Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie klatek - wolier dla ar i amazonek.

wartość: 115767,60 PLN
2018-03-30 Palmiarnia Poznańska
"Kathalea Katyrzyna Michalak" Poznań:

Opracowanie części merytorycznej tablic informacyjnych do projektu budowlanego pn. " Tablice informacyjne".

wartość: 3690,00 PLN
2018-03-30 Palmiarnia Poznańska
Bogdan Żmidziński; Sklep Zoologiczny Poznań:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Kupującego ochotki żywej i mrożonej.

wartość: 6552,00 PLN
2018-03-23 Palmiarnia Poznańska
Lesław Milewski MILMOST Budownictwo Inzynieryjne; Legnica:

Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej, pn. " renowacja mostków znajdujących się na terenie Parku i. Th. W. Wilsona"

wartość: 17220,00 PLN
2018-03-23 Palmiarnia Poznańska
Print sc.Rybaczek Mikołajczak; Poznań:

Usługa polegająca na wydrukowaniu plakatów zgodnie z projektami Zleceniodawdcy w formacie A2, B1, A0.

wartość: 2386,20 PLN
2018-03-23 Palmiarnia Poznańska
Sławomir Madoń; MAD-MAX; Poznań:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropu pomieszzcenia agregatów

o powierzchni 56,38 m2.

wartość: 34496,95 PLN
2018-03-16 Palmiarnia Poznańska
"Aquanet" S.A. Poznań:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

wartość: 139320,00 PLN
2018-03-15 Palmiarnia Poznańska
"SAN - EKO" Zakład Usług Lomunalnych; Poznań:

Mechaniczny załadunek, transport opraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 200203 z terenu zaplecza jednostki Palmiarnia Poznańska.

wartość: 6625,00 PLN
2018-03-15 Palmiarnia Poznańska
Texol Milewski, Zakrzewski sp.j. Swarzędz:

Sprzedaz i dostawa do siedziby Kupującego 10.000 l oleju grzewczego

LOTOS RED

wartość: 27798,00 PLN
2018-03-14 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman; Poznań:

Projekt zieleni w obrębie rabat przy ul. Głogowskiej

przed wejściem do parku im. Th. W. Wilsona.

wartość: 1987,00 PLN
2018-03-05 Palmiarnia Poznańska
Zakład Zagospodarowania Odpadów; Poznań:

Odbiór od Dostawcy odpadów o kodach 200201

wartość: 24804,00 PLN
2018-02-28 Palmiarnia Poznańska
SPQ Sp.z o.o. Poznań:

Ochrona obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona.

wartość: 122883,15 PLN
2018-02-12 Palmiarnia Poznańska
Balkel Błażej Kiełbiowski; Poznań:

Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej umożliwiającej użytkowanie mostków w Parku im. Th. W. Wilsona

wartość: 3690,00 PLN
2018-02-09 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli; Gądki:

Sprzedaż i dostawa żywych motyli do Palmiarni.

wartość: 12375,00 PLN
2018-02-07 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Sobolewski; Zakład Kształtowania Zieleni Gardens; Owińska:

Przebudowa placu zabaw w Parku Wilsona.

wartość: 66420,00 PLN
2018-02-06 Palmiarnia Poznańska
"SAN - EKO" Zakład Usług Komunalnych; Poznań:

Wywóz odpadów zielonych o kodzie 200201 z terenu Parku im.Th.W.Wilsona i zaplecza Palmiarni.

wartość: 9450 PLN
2018-01-31 Palmiarnia Poznańska
"Advis" Poznań - Maciej Matysiak:

Monitoring i konserwacja systemu informatycznego Palmiarni

wartość: 14883,00 PLN
2018-01-04 Palmiarnia Poznańska
Dariusz Filipiński; Gabinet Weterynaryjny; Poznań:

Nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w Palmiarni i nadzór nad pokazami i wystawami zwierząt na terenie Palmiarni.

wartość: 1500,00 PLN
2018-01-02 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcy Prawnego; Września:

Kompleksowa obsługa prawna Palmiarni

wartość: 36900,00 PLN
2018-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalisztyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ; Poznań:

Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Palmiarni

wartość: 2500,00 PLN
2017-12-29 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk Centrum Superkomputerowo - Sieciowe; Poznań:

Usługa trnsmisji danych pomiędzy siecią komputerową Funkcjonująca w siedzibie Palmiarni, a korporacyjną siecią Komputerową Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 5904,00 PLN
2017-12-19 Palmiarnia Poznańska
Texol Milewski, Zakrzewski sp. j. Swarzędz:

Sprzedaz i dostawa wlasnym transportem do siedziby Palmiarni 10.000 l

oleju grzewczego

wartość: 28167,00 PLN
2017-11-20 Palmiarnia Poznańska
Tomasz Nickel; " Bosman Greenhouse Building"; Przeźmierowo:

Naprawa i konserwacja systemów wietrzenia Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 9100,00 PLN
2017-11-02 Palmiarnia Poznańska
"Bosman Greenhuse Building" Wysogotowo:

Modernizacja pawilonu III A, polegająca na wymianie szyb w czterech basenach wystawowych.

wartość: 23247,00 PLN
2017-10-24 Palmiarnia Poznańska
Veolia Energia Poznań S.A.:

" Optymalizacja pracy węzła cieplnego Palmiarni Pozanńskiej "

wartość: 29520,00 PLN
2017-10-12 Palmiarnia Poznańska
ERPROBUT Radosław Piechnik Pozmnań:

Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z remontem toalet męskich w budynku biurowym Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 1476,00 PLN
2017-10-11 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radców Prawnych; Poznan:

Zastępstwo procesowe w pierwszej instancji.

wartość: 4305,00 PLN
2017-10-10 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów usług Budowlanych i Produkcji Różnej: Poznań:

Remont toalet meskich w budynku biurowym Palmiarni.

wartość: 52826,75 PLN
2017-10-06 Palmiarnia Poznańska
BLUMEX Dolata Spólka Jawna; Poznan:

Sprzedaż i dostawa 2 szt. Macrozamia moorei, 1 szt. Dypsis lasteliana.

wartość: 95750,00 PLN
2017-10-05 Palmiarnia Poznańska
"SAN-EKO" Zakład Usług Komunalnych; Poznań:

Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu jednostki Palmiania Poznańska.

wartość: 16600,00 PLN
2017-08-11 Palmiarnia Poznańska
TIP PLUS Poznań:

Sprzedaż i dostawa 1 szt. kosiarki samojezdnej ze zbieraczem

wartość: 29900,00 PLN
2017-07-17 Palmiarnia Poznańska
Andrzej Nowak; Poznań:

Opracowanie materiałów dla przeprowadzenia procedury konkursowej "Koncepcja kompleksowej przebudowy obiektów Palmiarni Poznańskiej"

wartość: 5495,00 PLN
2017-07-04 Palmiarnia Poznańska
Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości - Gdańsk:

" Analiza ekonomoczno - wykonawcza z koncepcją" w akwarium Pawilonu IIIA Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 10000,00 PLN