Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tęczowy Pstrąg Sprzedaż Ryb i Owoców Morza Hurt-Detal:

Umowa na sukcesywną dostawę ryb dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 46168,80 PLN
2019-01-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Firma Handlowo-Usługowa Mueller Paulina:

Umowa na sukcesywną dostawę warzyw i owoców dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 78862,00 PLN
2019-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„Garmond Press” S.A.:

Umowa o systematyczną dostawę prasy do siedziby POSiR

wartość: 4016,68 PLN
2019-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochrony „Pewność” Sp. z o.o.:

Umowa na transport wartości pieniężnych z POSiR Oddział Zaplecze Sportowe do Banku PKO BP

wartość: 1920,00 PLN
2018-12-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa ASTRA INVESTMENT sp. z o.o.:

Umowa na świadczenie usługi sprzątania pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin

wartość: 179580,00 PLN
2018-12-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o., Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc:

Umowa na usługę ochrony imprez 12 PKO Poznań Półmaraton i 20 PKO Poznań Półmaraton oraz imprez na Malcie

wartość: 360747,00 PLN
2018-12-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Integra Sp. z o.o.:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p. Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta

wartość: 19900,00 PLN
2018-12-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy

wartość: 32500 PLN
2018-12-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paulina Kraszewska, Joanna Kraszewska ARTMOST s.c.:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz STWiOR dla naprawy i zabezpieczenia budynku kręgielni w związku z powstającymi uszkodzeniami w narożu zabudowy parterowej na terenie Ośrodka Przywodnego Rataje

wartość: 47967,48 PLN
2018-12-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrzej Nowak Pro-Eko Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Umowa na naprawę 2 pieców olejowych w oddziale POSiR Golęcin

wartość: 24500,00 PLN
2018-12-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochrony „Pewność”:

Umowa na ochronę stałych obiektów POSiR: O/Malta, Camping Malta, O/MOS, O/Rataje, Lodowisko Chwiałka, O/Golęcin, Dyrekcja POSiR, Ośrodek w Kiekrzu, Ośrodek w Krzyżownikach; sezonowych obiektów: Lodowisko Malta, Baseny Letnie Chwiałka, Pływalnia w Parku Kasprowicza

wartość: 2039219,31 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hanna Żylińska:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Wysocka:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Małgorzata Wybieralska:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrz

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agata Wojtkowiak:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oliwia Tatara:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julia Szwerkolt:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Szczepaniak:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcel Skrzywanek:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krystian Rzesoś:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Muszyńska:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Konstanty Mikołajczak:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kamila Melka:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jan Matusewicz:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michalina Linkowska:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Kuś:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksandra Krutnik:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Krawczyk:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Krasucka:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samuel Kostecki:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jagoda Konieczna:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nadia Kołda:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Klocek:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agata Holdenmajer:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Martyna Gruszka:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dagna Dembiecka:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Danielak:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria Chmal:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paulina Błoch:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksandra Biernacka:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Baszak:

Umowa o przeniesienie praw autorskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji w Kiekrzu

wartość: 1,00 PLN
2018-12-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PHU TOM Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce 6 domków ciechanowskich na terenie Oddział POSiR Golęcin

wartość: 118000,00 PLN
2018-12-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Enea Operator Sp. z o.o.:

Umowa na przyłączenie instalacji w obiekcie: Pływalnia Kryta na Ratajach, Os. Piastowskie 55a do sieci ENEA z mocą przyłączeniową 290 kW przy napięciu 15 kV

wartość: 21350,00 PLN
2018-12-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Kształtowania Zieleni „Gardens” Grzegorz Sobolewski:

Umowa na wykonanie rewitalizacji plaży na terenie O/W Rusałka

wartość: 60000,00 PLN
2018-12-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.:

Umowa na wykonanie i zabudowę rozdzielni RB-1 wraz z zasileniem istniejącego złącza ZK1-1p na terenie O/W Krzyżowniki

wartość: 8000,00 PLN
2018-12-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Błękitna Fala Mateusz Gąsiorek:

Umowa na dostarczenie wyposażenia kąpielisk w zakresie sprzętu ratunkowego i pomocniczego

wartość: 19507,18 PLN
2018-12-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrzej Maciej Maleszka:

Umowa o dzieło na konsultacje przy tworzeniu projektu modernizacji budynku głównego Oddziału Rataje

wartość: 2635,50 PLN
2018-11-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Kurzawa:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 5000,00 PLN
2018-11-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe s.c.:

Umowa na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pt. "Czas pracy dla pracowników samorządowych"

wartość: 7800,00 PLN
2018-11-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Blanka Sawicka:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 5000,00 PLN
2018-11-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Zieliński:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 7000,00 PLN
2018-11-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Miele Sp. z o.o.:

Umowa na zakup kolumny piorąco-suszącej składającej się z pralnicy PWT 6089 Vario LP ED oraz suszarki PT 7189 ED montaż i dostawa na Camping Malta

wartość: 31423,23 PLN
2018-11-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MCM COMPUTER Marcin Walkowiak:

Umowa na wyposażenie Oddziału Rataje POSiR w oprogramowanie gastronomiczne oraz przeszkolenie pracowników z dostarczonego oprogramowania GASTRO SZEF i GASTRO POS

wartość: 12675,00 PLN
2018-11-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Tyranowska, Anna Tyranowska „TiT” s.c.:

Umowa na dostarczenie i montaż dwóch szt. ścian szklanych w budynku dyrekcji POSiR

wartość: 8030,00 PLN
2018-11-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
HRK SP. Z O.O.:

Umowa na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu toalet zlokalizowanych przy ul. Koszalińskiej 15

wartość: 2500,00 PLN
2018-11-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Artur Osman Usługi Sportowe Atlet Maraton Serwis:

Umowa na dostawę sprzętu sportowego na stadion lekkoatletyczny na terenie Oddziału Golęcin

wartość: 65635,21 PLN
2018-11-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fabryka 5 Katarzyna Koziarek:

Umowa na modernizację toalet w pawilonie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Strzeszynek

wartość: 61000,00 PLN
2018-11-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka Jawna:

Umowa na dostawę ramy SISIS z dwiema belkami zgrzebła podwójnego na Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

wartość: 10800,00 PLN
2018-11-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pracownia Dendrologiczna „Lynx” Ryszard Dudzic:

Umowa na pełnienie nadzoru nad realizacją umowy na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w zieleni na terenie stadionu im. E. Szyca

wartość: 3300,00 PLN
2018-11-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PIL-IF-BUD Grzegorz Adamski:

Umowa na wykonanie naprawy usterek konstrukcyjnych Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 17

wartość: 129600,02 PLN
2018-11-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PPHU POL-KRAM Radosław Kramer:

Umowa na wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie stadionu im. E. Szyca

wartość: 100150,00 PLN
2018-11-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GreenQL sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie prac z zakresu pięlęgnacji terenów zieleni na nieruchomościach POSiR Strzeszynek, Golęcin, Rataje

wartość: 64800,00 PLN
2018-11-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Grześkowiak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu sali, obsłudze gości i uporządkowaniu sali w oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 3515,00 PLN
2018-11-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aneta Łukowska:

Umowa zlecenie w charakterze kelnera w oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 2584,00 PLN
2018-11-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dorota Szalbierz:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu sali, obsłudze gości i uporządkowaniu sali w oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 2584,00 PLN
2018-11-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Szymon Kaniewski:

Umowa zlecenie na  przygotowaniu surowców do potraw, przygotowaniu dań a la carte, sprzątaniu miejsca pracy w oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 2090,00 PLN
2018-11-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Kształtowania Zieleni „Gardens” Grzegorz Sobolewski:

Umowa na robotę budowlaną - wykonanie strefy grillowej na terenie OW Strzeszynek

wartość: 26000,00 PLN
2018-11-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P.H.U. ART-MON Artur Pachuta:

Umowa na remont biur POSiR na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej

wartość: 48150,00 PLN
2018-11-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu:

Umowa na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów projektowych na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35

wartość: 45670,00 PLN
2018-11-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Eto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa:

Umowa na zaprojektowanie i instalację systemu automatycznego nawadniania boiska LA Golęcin

wartość: 71600,00 PLN
2018-11-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jarosław Weiss Elmax-Serwis:

Umowa na wymianę 50 szt. lamp LED-owych na Hali Sportowej C w Poznaniu

wartość: 15200,00 PLN
2018-10-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nadzory Budowlane Mariusz Jankowski:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych"

wartość: 4000,00 PLN
2018-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Wyrobów Metalowych „Dojnikowscy” sp.j.:

Umowa na wykonanie dostawę i montaż podwyższonego stanowiska ratowniczego na kąpielisku przy ul. Nawrota 14

wartość: 13550,00 PLN
2018-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ireneusz Skrzypczak IR BUD Firma Handlowo Usługowa:

Umowa na wykonanie instalacji CO i odwodnień w ośrodku Kiekrz ul. Chojnicka 35

wartość: 18563,33 PLN
2018-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej strony jeziora Malta

wartość: 6390,00 PLN
2018-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GEO-AQUA Wojciech Książkiewicz:

Umowa na wykonanie pięciu wiertniczych otworów badawczych, wykonania sondowania statycznego CPU oraz opinii geotechnicznej obręb Wilda

wartość: 5900,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Marek Janusz:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 8000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Orlen Paliwa sp. z o.o.:

Umowa na zakup gazu płynnego propan techniczny dla celów grzewczych dla Oddziału Rataje

wartość: 181200,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Szymkowiak:

Umowa na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta w Poznaniu

wartość: 10000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakłąd Kształtowania Zieleni „Gardens” Grzegorz Sobolewski:

Umowa na budowę mariny (cz. II) na terenie nieruchomości ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu

wartość: 112000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Roszak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 9500,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Dobrołowicz:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 15000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Wróblewski:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 6000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Dudziak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 15000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 7000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Olejniczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 10000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Szydzik:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na lodowisku Malta

wartość: 15000,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Alberska:

Umowa zlecenie na czynności polegające na obsłudze urządzeń biurowych, bieżącej obsłudze klienta, prowadzeniu dokumentacji biurowej zleconych przez kierownika Działu Organizacji Imprez i Marketingu

wartość: 3800,00 PLN
2018-10-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Wyrobów Metalowych „Dojnikowscy” sp.j.:

Umowa na dostawę i montaż trzech podwyższonych stanowisk ratowniczych  Strzeszynek, Rusałka, Krzyżowniki

wartość: 40650,00 PLN
2018-10-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Rembacz ELEKTROMIC Instalatorstwo Elektryczne:

Umowa na wykonanie remontu Sali C Budynku Obsługi Imprez na terenie Odziału Malta

wartość: 148274,58 PLN
2018-10-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
REDOPOL Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie robót w postaci ułożenia arotów pod przyszłe oświetlenie oraz monitoring przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Nadolnik

wartość: 8599,89 PLN
2018-10-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mirosław Macioszek Pracownia Projektów MODUS:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Modernizacja skateparku" os. Piastowskie 106 A

wartość: 20000,00 PLN
2018-10-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Vigor Security Sp. z o.o. Sp k., Vigor Security Sp. z o.o., Biuro Ochrony Vigor Sp. z o.o.:

Umowa na ochronę obiektu - byłego stadionu im. E. Szyca w Poznaniu

wartość: 74188,48 PLN
2018-10-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu:

Umowa o przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury konkursowej dotyczącej wyboru koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym Malta

wartość: 13700,00 PLN
2018-10-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Grześkowiak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności kelnera w Restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 2960,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dominika Szczepaniak:

Umowa zlecenie w charakterze kucharza w oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 3420,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo sp. z o.o. Sp. k.:

Umowa na naprawę 5 hydrantów zewnętrznych w oddziale POSiR Golęcin

wartość: 28000,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.:

Umowa na wykonanie modernizacji oświetlenia wokół stadionu LA w Poznaniu przy ul. Warmińskiej

wartość: 99550,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sport Plus” Szymon Niepsuj:

Umowa na dostawę piłkochwytów wraz z montażem na hali sportowej C, Oddział Chwiałka

wartość: 18143,25 PLN
2018-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Endale Abayneh Belachew:

Umowa zawodnika na start w 19. PKO Poznań Maratonie w celu podniesienia poziomu sportowego Maratonu

wartość: 6375,00 PLN