Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ireneusz Skrzypczak IR BUD Firma Handlowo Usługowa:

Umowa na wykonanie instalacji CO i odwodnień w ośrodku Kiekrz ul. Chojnicka 35

wartość: 18563,33 PLN
2018-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej strony jeziora Malta

wartość: 6390,00 PLN
2018-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GEO-AQUA Wojciech Książkiewicz:

Umowa na wykonanie pięciu wiertniczych otworów badawczych, wykonania sondowania statycznego CPU oraz opinii geotechnicznej obręb Wilda

wartość: 5900,00 PLN
2018-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Alberska:

Umowa zlecenie na czynności polegające na obsłudze urządzeń biurowych, bieżącej obsłudze klienta, prowadzeniu dokumentacji biurowej zleconych przez kierownika Działu Organizacji Imprez i Marketingu

wartość: 3800,00 PLN
2018-10-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Rembacz ELEKTROMIC Instalatorstwo Elektryczne:

Umowa na wykonanie remontu Sali C Budynku Obsługi Imprez na terenie Odziału Malta

wartość: 148274,58 PLN
2018-10-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
REDOPOL Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie robót w postaci ułożenia arotów pod przyszłe oświetlenie oraz monitoring przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Nadolnik

wartość: 8599,89 PLN
2018-10-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mirosław Macioszek Pracownia Projektów MODUS:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Modernizacja skateparku" os. Piastowskie 106 A

wartość: 20000,00 PLN
2018-10-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Vigor Security Sp. z o.o. Sp k., Vigor Security Sp. z o.o., Biuro Ochrony Vigor Sp. z o.o.:

Umowa na ochronę obiektu - byłego stadionu im. E. Szyca w Poznaniu

wartość: 74188,48 PLN
2018-10-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu:

Umowa o przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury konkursowej dotyczącej wyboru koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym Malta

wartość: 13700,00 PLN
2018-10-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Grześkowiak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności kelnera w Restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 2960,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dominika Szczepaniak:

Umowa zlecenie w charakterze kucharza w oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 3420,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo sp. z o.o. Sp. k.:

Umowa na naprawę 5 hydrantów zewnętrznych w oddziale POSiR Golęcin

wartość: 28000,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.:

Umowa na wykonanie modernizacji oświetlenia wokół stadionu LA w Poznaniu przy ul. Warmińskiej

wartość: 99550,00 PLN
2018-10-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sport Plus” Szymon Niepsuj:

Umowa na dostawę piłkochwytów wraz z montażem na hali sportowej C, Oddział Chwiałka

wartość: 18143,25 PLN
2018-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Elmark – Wynajem Sp. z o.o.:

Umowa na montaż namiotu o rozmiarach 20 m x 45 m

wartość: 4500,00 PLN
2018-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Szymon Kulka:

Umowa zlecenie na start i uczestnictwo w 19 PKO Poznań Maraton w celu podniesienia poziomu sportowego maratonu

wartość: 5930,00 PLN
2018-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Yurii Rusiuk:

Umowa zawodnika na start w 19. PKO Poznań Maratonie w celu podniesienia poziomu sportowego Maratonu

wartość: 3300,00 PLN
2018-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nastassia Ivanova:

Umowa zawodnika na start w 19. PKO Poznań Maratonie w celu podniesienia poziomu sportowego Maratonu

wartość: 14550,00 PLN
2018-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Abdelkabir Saji:

Umowa zawodnika na start w 19. PKO Poznań Maratonie w celu podniesienia poziomu sportowego Maratonu

wartość: 7810,00 PLN
2018-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Jabłoński:

Umowa zlecenie na czynności związane z koordynacją nad rozstawieniem i funkcjonowaniem 1 punktu odżywczego na trasie 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 800,00 PLN
2018-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ARTMOST s.c. Paulina Kraszewska, Joanna Kraszewska:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Roboty budowlane w oddziale Rataje POSiR"

wartość: 50200,00 PLN
2018-10-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Winkler:

Umowa zlecenie na wykonanie usług w charakterze kucharza w Oddziale Zaplecze Sportowe

wartość: 2090,00 PLN
2018-10-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adriana Napierała:

Umowa zlecenie na czynności związane z koordynacją nad rozstawieniem i funkcjonowaniem 3 punktu odżywczego na trasie 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 900,00 PLN
2018-10-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dariusz Bączyk:

Umowa zlecenie na wykonanie usługi w zakresie kierowania autobusem na potrzeby 19. PKO Poznań Maratonu

wartość: 201,00 PLN
2018-10-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Sobala:

Umowa zlecenie na wykonanie usługi w zakresie kierowania autobusem na potrzeby 19. PKO Poznań Maratonu

wartość: 201,00 PLN
2018-10-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Szmidt:

Umowa zlecenie na wykonanie usługi w zakresie kierowania autobusem na potrzeby 19. PKO Poznań Maratonu

wartość: 201,00 PLN
2018-10-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MAGELEKTRO Kaźmierczak Spółka jawna:

Umowa na wykonanie robót uzupełniających - wymiana szafki, rozdzielni, montaż dodatkowej rozdzielni, wykonanie oświetlenia na terenie Polany Harcerzy Oddział Malta

wartość: 91509,72 PLN
2018-10-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane Maj Anna Tadeusz:

Umowa na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku zaplecza technicznego HWS Arena

wartość: 4500,00 PLN
2018-10-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Wyrobów Metalowych „Dojnikowscy” sp.j.:

Umowa na wykonanie dostawę i montaż dwóch pomostów pływających z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem na jeziorze Rusałka.

wartość: 194758,54 PLN
2018-10-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Kubisiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z porządkowaniem magazynu 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 2000,00 PLN
2018-10-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„Nabucho” Jacek Kaczmarek:

Umowa na montaż płyty lodowiska na terenie Oddziału Malta

wartość: 15000,00 PLN
2018-10-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Maćkowiak:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 800,00 PLN
2018-10-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
BIL-CUP Szymon Sikora:

Umowa na przygotowanie i dostarczenie 2000 sztuk medali z biało-czerwoną wstążką i emblematem zgodnie z ofertą

wartość: 3739,84 PLN
2018-10-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Grzegorzewska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1800,00 PLN
2018-10-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nadzory Budowlane Mariusz Jankowski:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta

wartość: 6000,00 PLN
2018-10-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Toboła:

Umowa zlecenie na wykonywanie sprzedaży usług, pobierania opłat, wystawiania faktur, kontroli i uzgadniania stanów kasy, przygotowywania raportów i zestawień na lodowisku Malta

wartość: 15000,00 PLN
2018-10-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Kijowski:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą elity biegu, opiekę nad zawodnikami na starcie i mecie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 1100,00 PLN
2018-10-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
mbs projekt Maciej Święch:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu

wartość: 1788,62 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WA-ART Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Waldemar Kajoch:

Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją renowacji budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego na terenie Toru Regatowego Malta

wartość: 5050,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GreenQL sp. z o.o.:

Umowa na usługę polegającą na wykonaniu prac z zakresu pielęgnacji zieleni na nieruchomościach POSiR

wartość: 50100,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pracownia Dendorlogiczna „LYNX” Ryszard Dudzic:

Umowa na wykonanie wstępnej oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewów na terenie stadionu im. E. Szyca

wartość: 21000,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Daniela Rybska:

Umowa zlecenie w zakresie ratownictwa wodnego na basenie krytym Oddziału Chwiałka

wartość: 10560,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Kaliszan:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 800,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TOMER Tomasz Różycki:

Umowa na dostawę i montaż zestawu 4 kontenerów socjalnych na potrzeby Lodowiska Malta

wartość: 86000,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ENT Systemy Teleinformatyczne Sławomir Połczyński:

Umowa na weryfikację zapisów umowy dzierżawy Inea Stadion w Poznaniu w zakresie branży teleinformatycznej

wartość: 9000,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanisław Kulas:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą komputerowego systemu sterowania torami bowlingowymi w Oddziale Rataje

wartość: 7000,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radosław Książkiewicz:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Pajchrowski:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Skowroński:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Banach:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Jankowski:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Przybylski:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 800,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MAGELEKTRO Kaźmierczak Spółka Jawna:

Umowa na budowę oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej na terenie Oddziału Malta

wartość: 645051,04 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Leszek Andrzejczak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą kortów ziemnych oraz hali tenisowej w Oddziale Rataje

wartość: 18000,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Sobkowiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1300,00 PLN
2018-10-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INTEGRA Sp. z o.o.:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania pn. "Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta"

wartość: 25000,00 PLN
2018-09-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
POLSPORT Maciej Falkiewicz:

Umowa na wykonanie, dostawę i montaż trybun składanych z siedziskami drewnianymi w hali sportowej C Oddział Chwiałka

wartość: 32000,00 PLN
2018-09-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót uzupełniających zadania inwestycyjnego pn. "Wielobranżowa modernizacja hali sportowej C"

wartość: 3000,00 PLN
2018-09-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TOYADESIGN Tomasz Wojtkowiak:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania pn. "Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem"

wartość: 6500,00 PLN
2018-09-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksander Pietryga:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-09-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jędrzej Klepacki:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-09-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Autoplatforma Sp. z o.o.:

Umowa na sponsorowanie 19 PKO Poznań Maratonu oraz świadczenie usług marketingowych na rzecz sponsora

wartość: 10000,00 PLN
2018-09-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Licheniak:

Umowa zlecenie na czynności związane z koordynacją, rozstawieniem i funkcjonowaniem punktu żywieniowego na trasie 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 900,00 PLN
2018-09-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Jakubiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z koordynacją, rozstawieniem i funkcjonowaniem punktu żywieniowego na trasie 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 900,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ryszard Pasała:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 800,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kamil Szulc:

Umowa zlecenie na wykonanie szefa pierwszego odcinka trasy 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1600,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Lewandowicz:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sławomir Kortus:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Janusz:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Kościelniak:

Umowa zlecenie na czynności związane z koordynacją, rozstawieniem i funkcjonowaniem punktu żywieniowego na trasie 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 900,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mirosław Ohly:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sergiusz Zimny:

Umowa o dzieło - wykonanie wizualizacji mety 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 800,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Demczuk:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grażyna Tomczak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Barbara Stachowiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą punktu informacji dla biegaczy podczas 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 800,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Plenzler:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Grabarczyk:

Umowa zlecenie na na czynności związane z obsługą biura prasowego 19. PKO Poznań Maratonu

wartość: 1700,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie usługi sprzątania wzdłuż trasy 19. PKO Poznań Maraton w trakcie i po imprezie biegowej

wartość: 50750,00 PLN
2018-09-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aneta Mikołajczyk „LANDAME”:

Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Nadolnik w Poznaniu"

wartość: 2900,00 PLN
2018-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Stachowiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą punktu informacji dla biegaczy podczas 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 1000,00 PLN
2018-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Małgorzata Grzybowska:

Umowa zlecenie na czynności związane z  19 PKO Poznań Maraton, punkt informacji, przygotowanie strefy dekoracji oraz ceremonii dekoracji

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria Konwińska:

Umowa zlecenie na czynności związane z  19 PKO Poznań Maraton, punkt informacji, przygotowanie strefy dekoracji oraz ceremonii dekoracji

wartość: 800,00 PLN
2018-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Danuta Jessa:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 2000,00 PLN
2018-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kinga Haremska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 2500,00 PLN
2018-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grzegorz Hałasik:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie konferencji prasowej 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 500,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Filipiak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi maszyny do ostrzenia łyżew, szatni oraz kasy na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 8020,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Buczyńska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi wypożyczalni łyżew oraz kasy wypożyczalni na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 11228,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Buczyńska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi wypożyczalni łyżew oraz kasy wypożyczalni na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 11228,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Siewert:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności kasjerki w kasie lodowiska i obsługi lodowiska na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 15300,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kacper Szymkowiak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi maszyny do ostrzenia łyżew, szatni oraz kasy na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 11228,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oliwia Owczarek:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi maszyny do ostrzenia łyżew, szatni oraz kasy na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 12030,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Eliza Plich:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi lodowiska w budynku i na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 12030,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Robert Nowak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi lodowiska w budynku i na terenie Lodowiska Chwiałka w Poznaniu

wartość: 9624,00 PLN
2018-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Śliwa:

Umowa zlecenie na obsługę wypożyczalni łyżew i kasy na terenie Lodowiska Chwiałka

wartość: 11228,00 PLN
2018-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojciech Mikołajczyk:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków, rozwieszenie taśmy, weryfikacji zapór drogowych na trasie 19 PKO Poznań Maratonu

wartość: 600,00 PLN
2018-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojciech Weiss:

Umowa zlecenie na prowadzenie dekoracji oraz losowania nagród na scenie mety 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1200,00 PLN
2018-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Adamska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas trwania 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Doroszkiewicz:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą gości VIP w biurze prasowym 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1600,00 PLN
2018-09-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Nowakowski:

Umowa zlecenie na pełnienie funcji koordynatora trasy 19 PKO. Poznań Maraton

wartość: 3000,00 PLN
2018-09-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jarosław Forycki:

Umowa zlecenie na czynności związane z przygotowaniem planu nagłośnienia, koordynacją oprawy medialnej, koordynacją prowadzących oraz scenariusza na starcie i mecie 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 2000,00 PLN