Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-09-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
STARY BROWAR Sp. z o.o.:

Umowa na montaż i demontaż podestów scenicznych, nagłośnienia startu i mety 19. PKO Poznań Maratonu

wartość: 28900,00 PLN
2018-09-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P.P.H.U. Juliusz Szymanowski:

Umowa na renowację budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego na terenie Toru Regatowego Malta

wartość: 180608,81 PLN
2018-09-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Eugeniusz Nowak „Malbud” Zakład Remontowo-Budowlany:

Umowa na wykonanie wielobranżowej modernizacji hali sportowej C, Poznań, ul. Spychalskiego 38 oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót

wartość: 389000,00 PLN
2018-09-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Król SET. Service Expo Team; Hasan Events Witold Król:

Umowa na wykonanie bram startu i mety, konstrukcji tablic za podium, budowę wejść do stref startowych na ppotrzeby 19. PKO Poznań Maraton

wartość: 66050,00 PLN
2018-09-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Węgrzynowski DWS Legal Solutions kancelaria radcy prawnego:

Umowa na wykonywanie stałej obsługi prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w zakresie procesów budowlanych oraz w zakresie udzielania zamówień

wartość: 10620,00 PLN
2018-09-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Miasto Poznań – Zarząd Transportu Miejskiego:

Umowa na przejazdy środkami transportu zbiorowego obsługiwanego taborem MPK Poznań 1200 osób obsługujących Wydarzenie 19 PKO Poznan Maraton

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Miasto Poznań – Zarząd Transportu Miejskiego:

Umowa na przejazdy ok. 8000 uczestników 19 PKO Poznań Maraton środkami transportu zbiorowego, obsługiwanego taborem MPK Poznań

wartość: 10000,00 PLN
2018-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni Grzegorz Sobolewski:

Wykonanie zagospodarowania terenu nieruchomości przy ul. ks. E Nawrota 14 w Poznaniu, tzw. Plaży Parkowej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych"

wartość: 346767,27 PLN
2018-09-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Bonikowski SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Docieplenie budynku obsługi imprez obiekt 302 zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu 

wartość: 7930,00 PLN
2018-09-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agata Szada-Borzyszkowska Jakub Szada-Borzyszkowski Studio Soho s. c.:

Umowa na realizację dzieła - promocyjnych materiałów filmowych na potrzeby 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 13500 PLN
2018-09-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanisław Hoffa:

Umowa zlecenie na nadzorowanie infrastruktury technicznej oraz technologicznej w Oddziale Chwiałka w Poznaniu

wartość: 12096,00 PLN
2018-09-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe COLD POINT Wincenty Klappa:

Zakup i podłączenie dla Oddziału Rataje POSiR dwóch podrzewaczy do wody w zapleczu kortów tenisowych

wartość: 4900,00 PLN
2018-09-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sky Net 24 Michał Stempski:

Wykonanie 7 odcinków kanalizacji kablowej przy ul. Warmińskiej 1

wartość: 46975,00 PLN
2018-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tadeusz Wielgosz:

Umowa zlecenie na obsługę sędziowską turnieju tenisowego w dn. 31.08.2018 na kortach ziemnych oraz hali tenisowej w Oddziale Rataje

wartość: 200 PLN
2018-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jacek Olejniczak:

Umowa zlecenie na obsługę sędziowską turnieju tenisowego w dn. 31.08.2018 na kortach ziemnych oraz hali tenisowej w Oddziale Rataje

wartość: 200 PLN
2018-08-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Sp. z o.o.:

Wykonanie docieplenia budynku obsługi imprez - obiekt 302 na terenie Toru Regatowego Malta, ul Krańcowa oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót. 

wartość: 999974,38 PLN
2018-08-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
EMIDA AGENCJA ARTYSTYCZNA Sp. z o.o.:

Umowa na zapewnienie oprawy muzycznej na trasie 19. PKO Poznań oraz obsługi spikerskiej Maraton

wartość: 26460,00 PLN
2018-08-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad. pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu

wartość: 14747,70 PLN
2018-08-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nzawą Wykonanie modernizacji dachu budynku recepcji na Campingu Malta

wartość: 3400,00 PLN
2018-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pracownia Dendrologiczna „Lynx” Ryszard Dudzic:

Umowa na wykonanie ekspertyzy dendorologicznej z opinią ornitologiczną dla stadionu im. E Szyca

wartość: 2500,00 PLN
2018-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sylwia Szerenos:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy podczas Akcji Lato 2018

wartość: 1350,00 PLN
2018-08-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Elmark-Hale Namiotowe:

Umowa na montaż i demontaż namiotów

wartość: 41500,00 PLN
2018-08-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojciech Włodarczyk Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia fragmentu stropu konstrukcyjnego nad parterem budynku Chwiałka.

wartość: 39900,00 PLN
2018-08-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"ELEKTROHURT P. P. H. U. Jacek Połczyński:

Umowa na sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych.

wartość: 128814,87 PLN
2018-08-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TRANS-KOP Sp. z o. o. Sp. k.:

Umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku B na terenie MOS.

wartość: 28000,00 PLN
2018-08-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Ratajszczak:

Umowa zlecenie na osobiste świadczenie czynności określonych ustawą z dn. 6 lipca 1982 o radcach prawnych

wartość: 14900,00 PLN
2018-08-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
REDOPOL Sp. z o. o.:

Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

wartość: 323577,23 PLN
2018-08-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestroskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta.

wartość: 14490,00 PLN
2018-08-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Grzeskowiak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności kelnera w O/Zaplecze Sportowe

wartość: 2775,00 PLN
2018-08-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WA-ART Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji:

Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją modernizacji trybun Głównych-etap III na terenie Toru Regatowego Malta.

wartość: 19220,00 PLN
2018-08-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "CETUS" Sp. Z o. o.:

Umowa na zakup i dostawę 12 ton granulatu EPDM z recyklingu dla O/MOS

wartość: 15000,00 PLN
2018-08-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SALUS Przemysław Krysztofiak:

Umowa na wykonanie modernizacji trybun głównych na Torze Regatowym Malta-etap III oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

wartość: 1916138,52 PLN
2018-08-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria Pach:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów wstępu na basen letni w Parku Kasprowicza, udzielanie informacji.

wartość: 3000,00 PLN
2018-08-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochrony Osób i Mienia Sowa:

Umowa na realizację usługi ochrony 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 167948,63 PLN
2018-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MTP sp. Z o.o.:

Umowa na najem powierzni w czasie targów sportowych oraz wzajemna reklama

wartość: 27698,00 PLN
2018-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Music Store Sp. z o. o.:

Umowa na sprzedaż i dostawę dla O/Rataje zestawu nagłośnieniowego.

wartość: 10815,00 PLN
2018-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Grabarczyk:

Umowa zlecenie na sprzątanie biur i innych pomikeszczeń na Stadionie Miejskim.

wartość: 3450,00 PLN
2018-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Alberska:

Umowa zlecenie na obsługę urządzeń biurowych, e-mailowa i telefoniczna obsługa klienta, prowadzenie dokumetacji biurowej w dziale Organizacji Imprez i Marketingu.

wartość: 11400,00 PLN
2018-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa Astra Plus Sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie usługi codziennego sprzątania zewnętrznych terenów boiska i siłowni przy ul. Szpaków i ul. Majakowskiego.

wartość: 25200,00 PLN
2018-07-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Biuro Inżynierskie Dariusz Zawada:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania budowa oświetelenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej strony jeziora na terenie O/Malta.

wartość: 8000,00 PLN
2018-07-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz:

Umowa na wykonanie modernizacji dachu budynku recepcji na Campingu Malta oraz na sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

wartość: 137626,35 PLN
2018-07-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ELMARK Hale Namiotowe Sp. z o. o.:

Umowa na wynajem, montaż i demontaż namiotu na terenie MTP na potrzeby 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 8500,00 PLN
2018-07-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika:

Umowa na wykonanie i dostawę medali dla biegaczy 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 61600,00 PLN
2018-07-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nadzory Budowlane Mariusz Jankowski:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestroskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych w zakresie obejmującym budowę mariny (cz. I)

wartość: 9000,00 PLN
2018-07-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Myslak:

Utrzymanie czystości niecek basenowych oraz sprzątanie terenu na basenie w Parku Kasprowicza

wartość: 6000 PLN
2018-07-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
KKS Lech Poznań S.A.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 19 PKO Poznan Maraton organizacja strefy, przekazanie nagród, emisja spotu

wartość: 2000,00 PLN
2018-07-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa licencyjna-jednorazowa na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 600,00 PLN
2018-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PHU "KAMA" Małgorzata Janicka:

Umowa na usunięcie pali po pomostach drewnianych oraz innych odpadów zalegających przy brzegu Jeziora Rusałka.

wartość: 31500,00 PLN
2018-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GreenQL sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie prac z zakresu pielęgnacji terenów zieleni na terenie Campingu Malta-usunięcie jednego drzewa oraz posadzenie jednego drzewa i objęcie go pielęgnacją.

wartość: 3775,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
STOART Związek Artystów Wykonawców:

Umowa generalna na korzystanie z artystycznych wykonań - 19 PKO Poznań Maraton

wartość: 1263,09 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rozalia Lechna:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji instruktora tenisa ziemnego podczas Akcji Lato 2018 na O/Rataje.

wartość: 1020,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Dziegciar:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji instruktora tenisa ziemnego podczas Akcji Lato 2018 na O/Rataje.

wartość: 2040,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" S. A.:

Umowa na świadczenie usługi reklamy 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 6700,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Siekierski:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi instalacji chłodzącej taflę lodowiska w budynku i na terenie O/Chwiałka.

wartość: 17644,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marek Czuryłło:

Umowa na zezwolenie wykonania zależnego prawa autorskiego do utworu będącego opracowaniem projektu modernizacji dachu na budynku recepcji, na terenie Campingu Malta.

wartość: 500,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Przybylski:

Umowa zlecenie na obsługę instalacji chłodzącej taflę Lodowiska Chwiałka.

wartość: 17644,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Jankowski:

Umowa zlecenie na obsługę maszyny wyrównującej lód na terenie Lodowiska Chwiałka.

wartość: 17644,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Pieszyk:

Umowa zlecenie na obsługę maszyny wyrównującej lód na terenie Lodowiska Chwiałka.

wartość: 17644,00 PLN
2018-07-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hubert Kruk:

Umowa zlecenie na obsługę maszyny wyrównującej lód na terenie Lodowiska Chwiałka.

wartość: 17644,00 PLN
2018-07-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
AGORA S. A.:

Umowa na ustalenie zasad i warunków współpracy w ramach promocji 19 PKO Poznań Maraton
- reklama na łamach prasy oraz portalu Agory

wartość: 35000 PLN
2018-07-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radosław Kuchta Radello Sport:

Umowa o wzajemnej wymianie świadczeń w ramach 11 PKO Poznań Półmaraton- Dostawa 12 000 szt pastylek energetycznych Dextro Energy

wartość: 2500 PLN
2018-07-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Derkacz-Duchewicz Sp. Z o. o.:

Umowa na wykonanie przeglądu membrany dachowej Stadionu Miejskiego

wartość: 20500,00 PLN
2018-07-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Nowak:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnera na O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 2850,00 PLN
2018-07-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Golda:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności dozorowania budynków i terenu O/Chwiałka.

wartość: 4760,00 PLN
2018-07-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jerzy Górski Sport Górski:

Umowa na przygotowanie zaplecza Biegu dla dzieci i młodziezy oraz 19 PKO Poznan Maraton w zakresie zabezpieczenia wyznaczonej trasy, okolic startu i mety

wartość: 25000 PLN
2018-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Kulikowski:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji animatora podczas zajęć bezpłatnych Akcji Lato 2018

wartość: 2000,00 PLN
2018-07-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MTS STUDIO Marcin Baran:

Umowa na dostawę urządzeń i montaż nagłośnienia Trybun Głównych toru regatowego Malta.

wartość: 30250,00 PLN
2018-07-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WC Serwis Sp. z o. o. Sp. k.:

Umowa na zapewnienie obsługi sanitarnej-wynajem, montaż i serwis toalet przenośnych, kontenera biurowego i płotków lekkich na potrzeby 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 16832,80 PLN
2018-07-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wizja Multimedia Sp. Z o. o.:

Umowa na obsługę techniczną imprezy wynajem, transport, montaż, demontaż na potrzeby imprezy 19 PKO Poznań Maraton sprzętu-ekranów ledowych oraz telewizorów LCD oraz obsługi technicznej tego sprzętu

wartość: 15500,00 PLN
2018-07-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
THETA Katarzyna Witkowska:

Umowa na malowanie pomieszczeń sędziowskich w O/Malta.

wartość: 28555,00 PLN
2018-07-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ALARMED PROJEKT Maciej Medyński:

Umowa na wykonanie przeglądów central p-poż na O/Malta.

wartość: 3400,00 PLN
2018-07-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartłomiej Daniłowski:

Umowa zlecenie na obsługętechniczną trzech basenów w Parku Kasprowicza.

wartość: 6000,00 PLN
2018-07-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Usługi Transportowe Iwona Zimowska:

Umowa na dostawę i montaż 20 szt stojaków rowerowych na O/Kasprowicza.

wartość: 5535,00 PLN
2018-07-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anastazja Romel:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów na basen letni w Parku Kasprowicza, udzielanie informacji.

wartość: 6000,00 PLN
2018-07-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"GARDENS" Zakład Kształtowania Zieleni Grzegorz Sobolewski:

Umowa na budowę mariny na terenie nieruchomości przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

wartość: 510000,00 PLN
2018-07-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. z o.o.:

Umowa na realizacje usługi kompleksowego zabezpieczenia medycznego imprezy 19 PKO Poznań Maraton oraz przeprowadzenie badan antydopingowych

wartość: 70695 PLN
2018-07-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pro-Line Szymon Borowski:

Umowa na obsługę logistyczną 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 42900,00 PLN
2018-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fundacja Runport:

Umowa na pozyskanie wolontariuszy dla potrzeb 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 15000,00 PLN
2018-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Trzuskawska:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej w Klubie Nice Lady Fitness na O/Rataje.

wartość: 6000,00 PLN
2018-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Patrycja Grochowska:

Umowa na obsługę klientów baru kręgielni na O/Rataje.

wartość: 15000,00 PLN
2018-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PROCOM-Serwis Jakub Walczak:

Umowa na wykonanie sieci światłowodowej na wieży sędziowskiej toru

regatowgo Malta.

wartość: 18989,66 PLN
2018-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Piskorski "Budmal" Zakład Usług Technicznych:

Umowa na wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania podczas 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 80000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Yuliya Mariushchenko:

Umowa zlecenie na obsługę klientów baru kręgielni na O/Rataje.

wartość: 10000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Jabłoński:

Umowa zlecenie na obsługę komputerowego systemu sterowania torami bowlingowymi w O/Rataje.

wartość: 20000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hubert Romel:

Umowa zlecenie na obsługę komputerowego systemu sterowania torami bowlingowymi w O/Rataje.

wartość: 20000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Yuliya Mariushchenko:

Umowa zlecenie na obsługę kortów tenisowych ziemnych oraz hali tenisowej w O/Rataje.

wartość: 20000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Jabłoński:

Umowa zlecenie na obsługę kortów tenisowych ziemnych oraz hali tenisowej w O/Rataje.

wartość: 20000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dominika Rzęsa:

Umowa zlecenie na obsługę klientów baru kręgielni w O/Rataje.

wartość: 15000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na obsługę klientów baru kręgielni w O/Rataje.

wartość: 15000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Jambor:

Umowa zlecenie na obsługę klientów baru kręgielni w O/Rataje.

wartość: 15000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sandra Kwiatkowska:

Umowa zlecenie na obsługę klientów baru kręgielni w O/Rataje.

wartość: 15000,00 PLN
2018-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Hamrol:

Umowa zlecenie na obsługę klientek Nice Lady Fitness na O/Rataje.

wartość: 20000,00 PLN
2018-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbigniew Walczak:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnera na terenie O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 2775,00 PLN
2018-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sandra Kwiatkowska:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów wstępu na basen letni w Parku Kasprowicza.

wartość: 6000,00 PLN
2018-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Wielobranżowa modernizacja hali sportowej C".

wartość: 15490,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Telewizja Polska S. A.:

Umowa na emisję na antenie TVP Poznań spotów reklamowych 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 3900,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Będzieszak:

Umowa zlecenie na obsługę parkingu Malta oraz Bula Parku.

wartość: 5500,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksandra Grzybowska:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnerki-pomocy kuchennej w O/Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska.

wartość: 2240,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów wstępu na basen letni w Parku Kasprowicza oraz sprzątanie terenu.

wartość: 6000,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiktoria Mocydlarz:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów wstępu na basen letni w Paruku Kasprowicza oraz sprzątanie tereniu.

wartość: 6000,00 PLN