Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-07-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"GARDENS" Zakład Kształtowania Zieleni Grzegorz Sobolewski:

Umowa na budowę mariny na terenie nieruchomości przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

wartość: 510000,00 PLN
2018-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PROCOM-Serwis Jakub Walczak:

Umowa na wykonanie sieci światłowodowej na wieży sędziowskiej toru

regatowgo Malta.

wartość: 18989,66 PLN
2018-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Piskorski "Budmal" Zakład Usług Technicznych:

Umowa na wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania podczas 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 80000,00 PLN
2018-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IdL Projekt Marek Kopiński:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Wielobranżowa modernizacja hali sportowej C".

wartość: 15490,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksandra Grzybowska:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnerki-pomocy kuchennej w O/Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska.

wartość: 2240,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów wstępu na basen letni w Parku Kasprowicza oraz sprzątanie terenu.

wartość: 6000,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiktoria Mocydlarz:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów wstępu na basen letni w Paruku Kasprowicza oraz sprzątanie tereniu.

wartość: 6000,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Emilia Polak:

Umowa zlecenie na sprzedaż biletów wstępu na basen letni w Parku Kasprowicza oraz sprzątanie terenu.

wartość: 6000,00 PLN
2018-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
DIsport Izabela Dylewska-Światowiak:

Umowa na przeprowadzenie wycieczek kajakowych, zapewnienie obsługi oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo uczesnikom wycieczek w ramach Akcji Lato 2018.

wartość: 3394,30 PLN
2018-06-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"UGO" Hugon Kowalski:

Umowa na wykonanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót nowej aranzacji przestrzeni "przy źródełku" oraz modernizacji części ścieżki leśnej na O/Malta.

wartość: 36000,00 PLN
2018-06-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o. o.:

Umowa na określenie zasad i warunków współpracy dot. promocji 19 PKO Poznań Maraton-realizacjia kampanii informacyjno-reklamowej.

wartość: 20000,00 PLN
2018-06-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ENEA Operator Sp. z o. o.:

Umowa o przyłączenie instalacji w obiekcie zasilanie potrzeb administracyjnych w Poznaniu przy ul. Wiankowej do sieci ENEA Operator.

wartość: 4600,00 PLN
2018-06-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na sezonowym kąpielisku odkryta pływalnia w Parku Kasprowicza w Poznaniu.

wartość: 79950,00 PLN
2018-06-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ratownictwo Wodne Filip Orłowski:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na sezonowym kąpielisku Chwiałka.

wartość: 169740,00 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Lutomski:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy podczas Akcji Lato 2018 na O/Chwiałka.

wartość: 1350,00 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Michałowski:

Umowa zlecenie na nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem basenów Pływalni Letniej w Parku Kasprowicza w zakresie kontroli ilości chemii oraz utrzymania czystości niecek basenowych.

wartość: 9000,00 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kinga Maćkowiak:

Umowa zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie turnieju szachowego, warcabowego na O/MOS.

wartość: 1800,00 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksandra Grudziak:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy podczas Akcji Lato 2018.

wartość: 4050,00 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Armin Bezler:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji kierownika wypoczynku w ramach Akcji Lato 2018.

wartość: 5400,00 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Socjomania Sp. z o. o.:

Umowa na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego: "Szkolenie z zakresu social media dla pracowników zajmujących się organizacją wydarzeń sportowych".

wartość: 12300,00 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na sezonowym kąpielisku "Krzyżowniki" nad Jeziorem Kierskim oraz kąpielisku Kaskada".

wartość: 83638,35 PLN
2018-06-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. z o. o.:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na sezonowym kąpielisku Malta.

wartość: 45108,00 PLN
2018-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na obsługe recepcji Golęcin Noclegi na O/Golęcin.

wartość: 6000,00 PLN
2018-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MAGELEKTRO Kaźmierczak Sp. j.:

Umowa na budowę sieci kablowych wraz ze stacją transformatorową kontenerową oraz budowa elektroenergetycznej soeco kablowej  wraz ze słupami oświetlenia parkowego na O/Malta.

wartość: 345836,51 PLN
2018-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Firma Handlowo-Usługowa Marzena Sękowska:

Umowa na montaż i demontaż dwupiętrowego staka dla fotoreporterów na potrzeby 19 PKO Poznań Maraton.

wartość: 8500,00 PLN
2018-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Nowak:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnera w O/Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska.

wartość: 2850,00 PLN
2018-06-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dominika Rzęsa:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z pomocą w organizacji obchodów jubileuszu Nice Lady Fitness.

wartość: 800,00 PLN
2018-06-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Architektura Plus Design Studio Michał Marczak:

Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wielobranżowa modernizacja hali sportowej C" wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.

wartość: 21000,00 PLN
2018-06-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adam Matuszewski:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy podczas Akcji Lato 2018 na O/Chwiałka i O/Rataje.

wartość: 4050,00 PLN
2018-06-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
AQUANET SA:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 19 PKO Poznań Maraton- dostarczenie 39200 litrów wody pitnej zawodnikom.

wartość: 3000,00 PLN
2018-06-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Michalak:

Umowa zlecenie na obsługę kortów ziemnych oraz hali tenisowej w O/Rataje.

wartość: 2000,00 PLN
2018-06-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nadzory Budowlane Mariusz Jankowski:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych" w zakresie remont i przebudowa parterowego pawilonu.

wartość: 9900,00 PLN
2018-06-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum merkury Piotr Wojtczyk:

Umowa na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości dla Oddziałow; Dyrekcji, Chwiałka, Malta, Kasprowicza, MOS, Inea Stadion, Zaplecze Sportowe, Rataje, Golęcin, Kąpielisko Krzyżowniki, Kąpielisko Strzeszynek.

wartość: 134776,38 PLN
2018-05-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Time S. A.:

Umowa na określenie zasad i warunków współpracy w związku z organizowaną akcją pod nazwą Eska Sommer City - nadanie tytułu partnera i emisja reklamy.

wartość: 14000,00 PLN
2018-05-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.:

Umowa na wynajem części nieruchomości MTP wraz z całą infrastrukturą na czas trwania XXI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oraz na organizację Strefy Kibica, strefy sportowej i wydarzeń rekreacyjnych i sportowych.

wartość: 900000,00 PLN
2018-05-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M. K.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze pomocy kuchennej w O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 2520,00 PLN
2018-05-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"Malbud" Zakład Remontowo-Budowlany:

Umowa na wykonanie wielobranżowej modernizacji hali sportowej C oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

wartość: 959153,19 PLN
2018-05-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu:

Umowa na wykonanie badania jakości wód w kąpieliskach: Malta, Rusałka, Strzeszynek, Krzyżowniki, Kaskada.

wartość: 6206,40 PLN
2018-05-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"LANDAME" Aneta Mikołajczyk:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich obejmujących dokumentację zagospodarowania terenu dla zadania budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową przy ul. Nadolnik w Poznaniu.

wartość: 3300,00 PLN
2018-05-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Milmore Sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie projektów naprawczych elementów konstrukcji żelbetowej Stadionu Miejskiego zgodnie ze wskazaniami raportu z przeglądu stanu technicznego.

wartość: 8500,00 PLN
2018-05-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"EKO-ŁAD" Łukasz Kubera:

Umowa na opróżnianie nieczystości płynnych "bytowych" ze zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego w Krzyżownikach.

wartość: 3000,00 PLN
2018-05-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Orange Polska S. A.:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w ramach telefonii komórkowej.

wartość: 27554,32 PLN
2018-05-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Biuro Inżynieryjno-Budowlane Janusz Żak:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacji drugiej części tarasu przy Restauracji Rycerska.

wartość: 1000,00 PLN
2018-05-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"Instal-Met" Alina Bromber, Anna Galasińska Sp. j.:

Umowa na sukcesywną dostawę farb, artykułów malarskich i impregnatów dla POSiR.

wartość: 111292,32 PLN
2018-05-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"MM-ZUT" Marek Mroczkowski:

Umowa na naprawę dna dużego basenu pływalni letniej Chwiałka oraz wykonanie uzupełnienia betonem ubytków, oczyszczenie starych dylatacji i wykonaniu nowych dylatacji dna basenu.

wartość: 126112,40 PLN
2018-05-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "COLD POINT":

Umowa na ułożenie nowych ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej  na O/Rataje.

wartość: 59730,00 PLN
2018-05-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IGO TECH Górczak Damian:

Umowa na dostarczenie i montaż dwóch szt klimatyzatorów na terenie O/Rataje.

wartość: 8980,00 PLN
2018-05-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P. B.:

Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych w budynku i na terenie O/Chwiałka.

wartość: 3500,00 PLN
2018-05-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Spółka Athlete Sp. z o. o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń stron w ramach 19 PKO Poznań Maraton- przeprowadzenie kampani banerowej na portalu internetowym TreningBiegacza.pl, publikację informacji prasowych.

wartość: 5650,00 PLN
2018-05-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"GARDENS" Zakład Kształtowania Zieleni Grzegorz Sobolewski:

Umowa na przebudowę parterowego pawilonu obsługującego kąpielisko miejskie "Krzyżowniki" wraz z najbliższym otoczeniem oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

wartość: 680000,00 PLN
2018-05-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
R. Ś.:

Umowa zlecenie na wykonanie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych na terenie O/Rataje.

wartość: 5000,00 PLN
2018-05-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Motor-Presse Polska Sp. z o. o.:

Umowa na publikację reklamy 19 PKO Poznan Maraton w Runner"s World.

wartość: 10000,00 PLN
2018-05-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojcieszak, Basiński i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.:

Umowa na sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością przeprowadzenia loterii "Poznań Maraton 2018" dla uczestników 19. PKO Poznań Maratonu.

wartość: 1950,00 PLN
2018-05-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Harvest Sp. z o. o.:

Umowa na dostarczenie i montaż klimatyzatorów w budynku bowlingu na O/Rataje.

wartość: 38900,00 PLN
2018-05-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
NABUCHO Jacek Kaczmarek:

Umowa na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych po zalaniu ma O/Malta.

wartość: 7500,00 PLN
2018-05-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
L. A.:

Umowa zlecenie na obsługę kortów tenisowych oraz hali tenisowej O/Rataje.

wartość: 18000,00 PLN
2018-05-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
A. W.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze pomocy kuchennej w O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 1540,00 PLN
2018-05-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Z. W.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnera w O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 2775,00 PLN
2018-05-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
J. J.:

Umowa zlecenie na obsługę boiska do siatkówki plażowej i skateparku na O/Rataje.

wartość: 15000,00 PLN
2018-05-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"GARDENS" Zakład Kształtowania Zieleni Grzegorz Sobolewski:

Umowa na dostawę piasku wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem na plaży nad jeziorem Rusałka.

wartość: 22000,00 PLN
2018-05-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M. G.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnera na O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 2550,00 PLN
2018-05-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TODO Jakub Kawa:

Umowa na przygotowanie i dostarczenie koszulek zawodniczych plażowych męskich i topów plażowych żeńskich.

wartość: 7512,00 PLN
2018-05-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M. P.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności przy organizacji 19 PKO Poznań Maraton, opracowanie opisu funkcjonowania komunikacji miejskiej i kołowej, czynności w magazynie.

wartość: 4700,00 PLN
2018-05-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Elmark-Hale Namiotowe Sp. z o. o.:

Umowa na demontaż namiotu na O/Malta.

wartość: 4500,00 PLN
2018-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ASKO Andrzej Musiał, Wojciech Radziejewski Sp. jawna:

Umowa na wyburzenie wszystkich drewnianych figur skateparku na os. Piastowskim wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją odpadów na O/Rataje.

wartość: 8000,00 PLN
2018-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
K. J.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze kelnerki w O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 2475,00 PLN
2018-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M. B.:

Umowa zlecenie na wykonanie działań związanych z organizacją biegowej imprezy charytatywnej  Wings for life World Run na terenie MTP oraz na działania związane z rozliczeniem 11 PKO Poznań Półmaratonu.

wartość: 4700,00 PLN
2018-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
K. N.:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej w Klubie Nice Lady Fitness O/Rataje.

wartość: 7000,00 PLN
2018-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.:

Umowa na utrzymanie czystości terenów wzdłuż trasy biegu Wings for Life World Run.

wartość: 22000,00 PLN
2018-04-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
S. K.:

Umowa zlecenie na obsługę komputerowego systemu sterowania torami bowlingowymi w O/Rataje.

wartość: 10000,00 PLN
2018-04-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
R. Sz.:

Umowa zlecenie na dozorowanie oraz kompleksowe utrzymanie w czystości toalet zlokalizowanych na OW Strzeszynek.

wartość: 18500,00 PLN
2018-04-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
LPT Projekt Krzysztof Tomkiewicz:

Umowa na sporządzenie operatu wodnoprawnego na terenie O/Rataje.

wartość: 4300,00 PLN
2018-04-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ITL Media Group Michał Walczewski:

Umowa na przeprowadzenie kampanii reklamowej imprezy 19 PKO Poznan Maraton na portalu internetowym MaratonyPolskie.PL

wartość: 8950,00 PLN
2018-04-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M. D.:

Umowa zlecenie na obsługę parkingu Malta oraz obsługę Bula Parku.

wartość: 5000,00 PLN
2018-04-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PPHU PARKAN SERWIS Monika Basek:

Umowa na dostawę ogrodzenia o dł. 82 mb na terenie nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu.

wartość: 20243,00 PLN
2018-04-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"Leszek Gzyl":

Umowa na przygotowanie trzech ziemnych, zewnętrznych kortów tenisowych na Ośrodku Rataje.

wartość: 6000,00 PLN
2018-04-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrzej Górny GÓRNY A. T.:

Umowa na wykonanie wymiany poszycia pomostu molo na terenie OW Rusałka.

wartość: 11940,00 PLN
2018-04-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
K. A.:

Umowa zlecenie na obsługę urządzeń biurowych, prowadzenie dokumentacji biurowej w Dziale Organizacji Imprez i Marketingu.

wartość: 11400,00 PLN
2018-04-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pro-Eko PHU Andrzej Nowak:

Umowa na nadzór, konserwację i obsługę instalacji c. o. i cw kotłowni olejowych na O/Golęcin.

wartość: 3550,00 PLN
2018-04-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.:

Umowa na podstawienie i odbiór kontenerów na odpady zielone oraz kontenerów na odpady zielone z imprez masowych z O/Malta, O/Golęcin, O/Chwiałka, O/Rataje, O/Zaplecze Sportowe, O/MOS.

wartość: 60000,00 PLN
2018-04-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robów docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 O/Malta oraz wykonanie dokumentacji projektowej - wymiana okien i drzwi w budynku Trybun Głównych O/Malta.

wartość: 18400,00 PLN
2018-04-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anton New Technology Sp. z o. o.:

Umowa na demontaż tablic z regulaminem kąpielkiska i informacją o kąpieliskku, wykonanie nowych tablic dot. kąpieliska Strzeszynek, Krzyżowniki, Kaskada, Rusałka, Malta.

wartość: 3429,00 PLN
2018-04-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Z. O.:

Umowa zlecenie na stałąkontrolę, drobne naprawy, konserwację, zabezpieczenie niebezpiecznych elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznych, pomostów na terenie OW Strzeszynek, OW Krzyżowniki, plaży Parkowej, OW Rusałka.

wartość: 10400,00 PLN
2018-04-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MKSPORT Organizacja Imprez Sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie dwóch przeglądów wraz z czyszczeniem 87 szt koszy systemu odprowadzenia wody PLUVIA na membranie dachowej Inea Stadion w Poznaniu.

wartość: 34000,00 PLN
2018-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
J. P. M.:

Umowa zlecenie na obsługę parkingu Malta oraz obsługę Bula Parku.

wartość: 9000,00 PLN
2018-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M. D.:

Umowa zlecenie na obsługę parkingu Malta oraz obsługe Bula parku na terenie O/Malta.

wartość: 10000,00 PLN
2018-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
REDOPOL Sp. z o. o.:

Umowa na naprawę piłkochwytu na boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią oraz remont piłkochwytu wokół kortu na O/MOS.

wartość: 20102,40 PLN
2018-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
R. A.:

Umowa na wykonanie ekspertyzy na temat przewietrzania zieleni miasta Poznania w obszarze planowanej inwestycji Hali Lekkoatletycznej na Golęcinie.

wartość: 13187,00 PLN
2018-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P. T.:

Umowa zlecenie na obsługę parkingu Malta oraz obsługę Bula Parku.

wartość: 6000,00 PLN
2018-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Remontowo-Budowlany "Delbud" Delikatna Sabina:

Umowa na wykoanie modernizacji tarasu wraz z podjazdem przy Restauracji Rycerska.

wartość: 21482,60 PLN
2018-04-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ELIN. Sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie instalacji elektrycznej trójfazowej do zamontowania ogrzewaczy przepływowych wraz z rozbudową rozdzielni na obiekcie zaplecza szatniowego na OPR.

wartość: 11000,00 PLN
2018-04-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Gospodarstwo Rybackie Jeziorowe-Rzeczne Chrystian Szpoper:

Umowa na wykonanie zarybień Zbiornika Malta.

wartość: 14990,00 PLN
2018-04-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Producentów Audio-Video ZPAV:

Umowa generalna na okreslenie wysokości oraz warunków wynagrodzenia z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych oraz artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych dot. 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 3257,31 PLN
2018-04-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
B. S.:

Umowa zlecenie na obsługę punktu informacji dla biegaczy 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 900,00 PLN
2018-04-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
H. K.:

Umowa zlecenie na ustawienie płotków w wyznaczonych miejscach trasy 11 PKO Poznań Półmaraton, rozwieszenie taśmy, weryfikacja zapór drogowych.

wartość: 600,00 PLN
2018-04-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
D. S.:

Umowa zlecenie na start i uczestnictwo w 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 3000,00 PLN
2018-04-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
D. N.:

Umowa zlecenie na start i uczestnictwo w 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 1010,00 PLN
2018-04-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
D. P.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z koordynacją obchodów urodzina Nice Lady Fitness.

wartość: 2000,00 PLN
2018-04-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Empik S. A.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 11 PKO Poznań Półmaraton- dostarczenie banerów reklamowych, flag, publikacja postów, zamieszczanie logotypu, emisja reklamy.

wartość: 8000,00 PLN
2018-04-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
B. B.:

Umowa zlecenie na start i uczestnictwo w 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 5000,00 PLN