Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-05-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” Spółka Akcyjna:

Umowa na modernizację drogi wewnętrznej i placu przystadionowego POSiR Golęcin

wartość: 257225,42 PLN
2019-05-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania Modernizacja Skateparku w Oddziale Rataje

wartość: 8900,00 PLN
2019-05-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Janusz:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności obsługi parkingu POSiR oraz Bula Parku na terenie O/Malta

wartość: 12000,00 PLN
2019-05-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Jankowski:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności: przeglądy, konserwacje naprawy, montaż demontaż, obsługa urządzeń toru regatowego, wykonywanie prac porządkowych

wartość: 12000,00 PLN
2019-05-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Prestige Sport Aneta Mieczkowska:

Umowa na dostawę wyposażenia obiektu lekkoatletycznego POSiR Golęcin

wartość: 278272,00 PLN
2019-05-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Inventini Sp. z o.o.:

Umowa na zakup i dostawę 2 namiotów rozkładanych z nadrukami na potrzeby Oddziału Rataje

wartość: 10022,60 PLN
2019-05-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Agacińska:

Umowa zlecenie na kompleksową obsługę w zakresie BHP oraz ochrony ppoż.

wartość: 1100,00 PLN
2019-05-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.:

Umowa na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej 1

wartość: 965853,66 PLN
2019-05-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IDL Projekt Marek Kopiński:

Umowa zlecenie na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwa w wyborze wykonawcy dla zadania pn. "Usunięcie usterek instalacji odprowadzania wody deszczowej z poziomu "0" I trybuny Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu

wartość: 9800,00 PLN
2019-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Proskos Sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń stron w ramach cyklu turniejów siatkówki plażowej promocja i reklama napiachu.pl

wartość: 500,00 PLN
2019-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TOI TOI Polska Sp. z o.o.:

Umowa na wynajem i montaż toalet przenośnych na potrzeby biegu Wings For Life World Run 2019

wartość: 5480,00 PLN
2019-04-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aorta Event Sp. z o.o.:

Umowa na współpracę stron w zakresie organizacji imprezy Wings For Life World Run

wartość: 1000,00 PLN
2019-04-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ROL INVEST Małgorzata Turostawska:

Umowa zakupu traktorka spalinowego ogrodowego wraz z wyposażeniem

wartość: 18180,00 PLN
2019-04-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bernard Guziałek:

Umowa o dzieło - wykonanie zdjęć w formie reportażu z cyklu koncertów #naFalach

wartość: 400,00 PLN
2019-04-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stary Browar Sp. z o.o.:

Umowa na wynajem, montaż i demontaż podestów scenicznych na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaraton i 20. PKO Poznań Maraton

wartość: 58900,00 PLN
2019-04-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz:

Umowa na wykonanie strefy grillowej na terenie OW Strzeszynek

wartość: 11476,00 PLN
2019-04-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Alphabit Sp. z o.o.:

Umowa na demontaż kamer i montaż 10 kamer szybkoobrotowych na Stadionie Miejskim w Poznaniu

wartość: 25000,00 PLN
2019-04-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TECHRAMPS Sp. z o.o. Spółka komandytowa:

Umowa na budowę obiektów małej architektury w ramach zadania "Modernizacja skateparku" w Oddziale Rataje

wartość: 397500,00 PLN
2019-04-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SIS Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Umowa na wykonanie koncepcji nowej aranżacji przestrzeni budynku 302 w Oddziale Malta wraz z dokumentacją

wartość: 29590,00 PLN
2019-04-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.:

Umowa na podstawienie i odbiór kontenerów na odpady zielone do oddziałów POSiR

wartość: 1295,00 PLN
2019-04-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GÓRAMI Firma Handlowo Usługowa Marta Górecka:

Umowa na realizację usługi pielęgnacji trawników na terenie Oddziału Malta oraz Camping-Hotelu Malta

wartość: 153716,20 PLN
2019-04-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GÓRAMI Firma Handlowo Usługowa Marta Górecka:

Umowa na realizację usługi pielęgnacji trawników na terenie Oddziału Kasprowicza

wartość: 19444,44 PLN
2019-04-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Grześkowiak:

Umowa zlecenie w charakterze kelnera w Restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 3515,00 PLN
2019-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o.:

Umowa na demontaż niesprawnego silnika bramy przeciwpożarowej i montaż nowego oraz modernizację sterowania centrali AFG na stadionie miejskim

wartość: 10490,00 PLN
2019-04-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich:

Umowa wzajemnych świadczeń w ramach Dni Ułana 2019 - reklamowanie POSiR w czasie imprezy

wartość: 50000,00 PLN
2019-04-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Sp. z o.o.:

Umowa na dostawę, montaż i uruchomienie silnika zaburtowego na potrzeby Oddziału Malta

wartość: 12500,00 PLN
2019-04-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Michalak:

Umowa zlecenie na czynności związane z wykonaniem robót polegających na przedsezonowym przygotowaniu kortów ziemnych w oddziale Rataje

wartość: 1750,00 PLN
2019-04-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Leszek Andrzejczak:

Umowa zlecenie na czynności związane z wykonaniem robót polegających na przedsezonowym przygotowaniu kortów ziemnych w oddziale Rataje

wartość: 1750,00 PLN
2019-04-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Śliwicka:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie prelekcji dla biegaczy 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 450,00 PLN
2019-04-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Stefanowicz:

Umowa zlecenie na start i uczestnictwo w 12. PKO Poznań Półmaratonie w celu podniesienia poziomu sportowego

wartość: 2004,00 PLN
2019-04-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hubert Kruk:

Umowa zlecenie na czynności związane z zabezpieczeniem odcinka trasy 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 500,00 PLN
2019-04-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Jankowski:

Umowa zlecenie na czynności związane z zabezpieczeniem odcinka trasy 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 500,00 PLN
2019-04-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karol Szumlicz:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą fanpage'u 12 PKO Poznań Półmaraton, Twittera, Instagrama i prowadzenie relacji online

wartość: 1700,00 PLN
2019-04-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Jacewicz:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą techniczną maszyn i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie bowlingu Oddział Rataje

wartość: 4500,00 PLN
2019-04-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Kaliszan:

Umowa zlecenie na czynności związane z zabezpieczeniem odcinka trasy 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 500,00 PLN
2019-04-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PPHU Proton Krzysztof Radzikowski:

Umowa na wykonanie prac związanych z przeglądem i naprawą oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Gdańskiej 1

wartość: 19200,00 PLN
2019-04-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Kaźmierczak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-04-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Celina Kontek-Szczygielska:

Umowa zlecenie na czynności związane z poprowadzeniem rozgrzewki dla biegaczy 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1500,00 PLN
2019-04-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Barbara Stachowiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Sobala:

Umowa zlecenie na usługę kierowania pojazdem w tym przewozy pracowników na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 201,00 PLN
2019-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Szmidt:

Umowa zlecenie na usługę kierowania pojazdem w tym przewozy pracowników na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 201,00 PLN
2019-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Nowak:

Umowa zlecenie na usługę kierowania pojazdem w tym przewozy pracowników na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 201,00 PLN
2019-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dariusz Bączyk:

Umowa zlecenie na usługę kierowania pojazdem w tym przewozy pracowników na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 201,00 PLN
2019-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„MAC – BENZ” Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Sp. jawna:

Umowa na zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin

wartość: 160000,00 PLN
2019-04-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Inchcape Motor Polska Sp. z o.o.:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w zakresie promocji i organizacji 12 PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 3000,00 PLN
2019-04-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
DAL-MIERZ s.c. Firma Geodezyjna Lech Chybicki – Tomasz Chybicki:

Umowa na wykonanie map do celów projektowych dla nieruchomości przy ul. Chojnickiej

wartość: 10200,00 PLN
2019-04-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agata Czarnecka:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness Oddział Rataje

wartość: 4000,00 PLN
2019-04-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Kaźmierczak „PRO_BUD” Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży na potrzeby pływalni letniej

wartość: 4000,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maruszewski Adam Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa:

Umowa na wykonanie naprawy elementów bandy żużlowej

wartość: 6412,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.:

Umowa współpracy przy organizacji 12. PKO Poznań Półmaratonu oraz targów Poznań Sport Expo

wartość: 26817,65 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Time S.A.:

Umowa świadczeń obustronnych na emisję reklam dźwiękowych na antenie Radia Eska Poznań

wartość: 4500,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zygmunt Mieloszyk Meliopoz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Umowa na realizację robót polegających na serwisie systemu automatycznego nawadniania

wartość: 12000,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zdzisław Śnieżyński:

Umowa zlecenie na czynności związane z zabezpieczeniem odcinka trasy 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 400,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Woltyńska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Górski:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gędziorowska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1600,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
dhosting.pl Sp. z o.o.:

Umowa o świadczenie usługi elastycznego web hostingu

wartość: 1700,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Kaniewski:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adrian Dziśkiewicz:

Umowa zlecenie na czynności związane z przeprowadzeniem zajęć sportowych w klubie Nice Lady Fitness w Oddziale Rataje

wartość: 2500,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ADI Krzysztof Dwórznik:

Umowa na dostawę dwupłaszczowego zbiornika na ropę 1500 1 ECO dla Oddziału Golęcin

wartość: 4200,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Grzegorzewska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na czynności obsługi recepcji Golęcin noclegi ul. Warmińska

wartość: 6400,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski:

Umowa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie przeciwdziałania nadużyciom

wartość: 3400,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piękarnia Zakątek Karolina Nowak:

Umowa na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem zajęć sportowych w klubie Nice Lady Fitness

wartość: 5500,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gruszczyńska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness Oddział Rataje

wartość: 6000,00 PLN
2019-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrii Nahorniak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą techniczną maszyn i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie bowlingu Oddział Rataje

wartość: 5000,00 PLN
2019-03-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Litex Promo Sp. z o.o.:

Umowa na dostarczenie 7 namiotów rozkładanych oraz kompletu ścian z nadrukiem cyfrowym

wartość: 15677,00 PLN
2019-03-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dreamart Ewa Kowalska:

Umowa na przygotowanie programu artystycznego o tematyce świątecznej dla uczestników zawodów "Sportowy Zajączek

wartość: 5000,00 PLN
2019-03-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grażyna Tomczak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1600,00 PLN
2019-03-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Elżbieta Galczewska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1600,00 PLN
2019-03-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mariusz Borowski:

Umowa na koordynację zadań związanych z organizacją 12 PKO Poznań Półmaratonu logistyką i infrastrukturą biegu

wartość: 4150,00 PLN
2019-03-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WIKOSS-SPORT Monika Kossobudzka:

Zakup trofeów sportowych na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaraton, 20. PKO Poznań Maraton, oraz turnieje siatkówki plażowej "Chwiałka Open"

wartość: 6089,72 PLN
2019-03-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Frost Systems Firma Handlowo-Usługowa Mueller Paulina:

Umowa na dostawę jabłek i bananów na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 11000,00 PLN
2019-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojciech Weiss:

Umowa zlecenie na prowadzenie dekoracji generalnych, klasyfikacji dodatkowych na scenie mety 12. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1200,00 PLN
2019-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Natalia Borowska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grzegorz Hałasik:

Umowa zlecenie na prowadzenie konferencji prasowej 12. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 500,00 PLN
2019-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Przybylski:

Umowa zlecenie na czynności związane z zabezpieczeniem odcinka trasy 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 500,00 PLN
2019-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sylwia Grodzka:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Monika Sobkowiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Tomczak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1400,00 PLN
2019-03-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego:

Porozumienie ws. przejazdów służbowych przy użyciu karty PEKA

wartość: 994,00 PLN
2019-03-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Garden Robert Gawel:

Umowa na dostawę nawozów oraz usługę pielęgnacji boiska stadionu centralnego Golęcin

wartość: 39026,74 PLN
2019-03-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pracownia Dendrologiczna „LYNX” Ryszard Dudzic:

Umowa na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na terenie Oddziału Golęcin cz. północno-zachodnia

wartość: 8500,00 PLN
2019-03-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Stachowiak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1600,00 PLN
2019-03-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Haremski:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą biura zawodów oraz startu i mety podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1600,00 PLN
2019-03-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Podeszwa:

Umowa zlecenie na czynności związane z informowaniem mieszkańców o utrudnieniach w ruchu podczas 12 PKO Poznań Półmaraton

wartość: 1000,00 PLN
2019-03-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Miasto Poznań ZDM:

Umowa dzierżawy pl. A. Mickiewicza na strefę dopingu podczas 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 153,60 PLN
2019-03-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Emida Agencja Artystyczna Sp. z o.o.:

Umowa na zapewnienie oprawy muzycznej, obsługi DJ i spikerskiej na potrzeby 12 PKO Poznań Półmaraton oraz 20 PKO Poznań Maraton

wartość: 43262,00 PLN
2019-03-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa:

Umowa na zapewnienie obsługi sanitarnej - wynajem montaż, serwis toalet przenośnych, podwójnego kontenera biurowego oraz płotków lekkich-niskich na potrzeby 12 PKO Poznań Półmaraton i 20 PKO Poznań Maraton

wartość: 35000,00 PLN
2019-03-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
OLIKATO BUD:

Umowa na wykonanie przeglądów okresowych: półrocznych, rocznych i pięcioletnich kominiarskich, gazowych, budowlanych na obiektach POSiR

wartość: 39100,00 PLN
2019-03-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Rybka:

Umowa na czynności związane z odświeżeniem znakowania trasy, przygotowaniem dokumentacji, mapy trasy i pomocą przy montażu oznakowań kilometrowych na trasie 12 PKO. Poznań Półmaraton

wartość: 1900,00 PLN
2019-03-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański Gastropol:

Umowa na realizację usługi cateringowej dla uczestników 12 PKO Poznań Maraton

wartość: 124690,00 PLN
2019-03-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika:

Umowa na wykonanie i dostawę medali dla biegaczy 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz imprezy towarzyszącej

wartość: 123750,00 PLN
2019-03-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
RM-PLAN Robert Milkiewicz:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi wewnętrznej i placu przystadionowego w POSiR O Golęcin

wartość: 9670,00 PLN
2019-03-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o.:

Umowa na przebudowę pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży

wartość: 933000,00 PLN
2019-03-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”:

Umowa wsparcia na wzajemne świadczenia w ramach 12. PKO Poznań Półmaratonu prawo do umieszczenia logotypu na stronie Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, prawo do dystrybucji materiałów reklamowych

wartość: 3500,00 PLN
2019-03-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie usługi sprzątania wzdłuż trasy 12.PKO Poznań Półmaratonu i Wings for Life World Run

wartość: 55000,00 PLN
2019-03-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Producentów Audio-Video:

Umowa generalna na odtwarzanie videogramów i fonogramów na Campingu Malta

wartość: 1941,56 PLN
2019-03-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Swim Live – KB7 – Krzysztof Bunk:

Umowa na wykonanie naprawy ogrodzenia zewnętrznego i rozbiórkę konstrukcji metalowej w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1

wartość: 5500,00 PLN
2019-03-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Henry Kruse Sp. z o.o.:

Umowa na dostarczenie worków foliowych na potrzeby 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz 20 PKO Poznań Maratonu

wartość: 4045,50 PLN