Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-03-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o.:

Umowa na przebudowę pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży

wartość: 933000,00 PLN
2019-03-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Swim Live – KB7 – Krzysztof Bunk:

Umowa na wykonanie naprawy ogrodzenia zewnętrznego i rozbiórkę konstrukcji metalowej w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1

wartość: 5500,00 PLN
2019-03-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
OTCF Spółka Akcyjna:

Umowa na dostawę koszulek technicznych - oddychających dla uczestników 12. PKO Poznań Półmaratonu oraz 20. PKO Poznań Maratonu

wartość: 393870,00 PLN
2019-03-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TODO Jakub Kawa:

Umowa na sukcesywną dostawę gadżetów reklamowych na imprezy sportowe organizowane przez POSiR

wartość: 57865,17 PLN
2019-03-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TODO Jakub Kawa:

Umowa na sukcesywną dostawę koszulek bawełnianych na imprezy sportowe organizowane przez POSiR

wartość: 40804,88 PLN
2019-03-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TODO Jakub Kawa:

Umowa na dostawę 12000 sztuk toreb dla biegaczy 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz 7500 toreb i 7000 sztuk kominów na szyję dla biegaczy 20 PKO Poznań Maratonu

wartość: 151450,00 PLN
2019-03-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
POS-BUD Rafał Pospiech:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. wykonanie robót modernizacyjnych na terenie Toru Regatowego Malta: modernizacja posadzek tarasu i ogródka letniego, schodów tzw. kapliczki widokowej, wzmocnienie konstrukcji podjazdu

wartość: 4850,00 PLN
2019-03-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PM Services Poland Sp. z o.o.:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy slipu do wodowania sprzętu wodnego na północnym brzegu jez. Rusałka wraz z modernizacją drogi dojazdowej

wartość: 2900,00 PLN
2019-03-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański GASTROPOL:

Umowa na realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i wydaniu herbaty dla uczestników imprez organizowanych przez POSiR

wartość: 12300,00 PLN
2019-03-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański GASTROPOL:

Umowa na realizację usługi cateringowej podczas imprezy Spartakiada Seniorów

wartość: 4104,00 PLN
2019-03-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański GASTROPOL:

Umowa na realizację usługi cateringowej dla uczestników imprez organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

wartość: 50760 PLN
2019-03-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański GASTROPOL:

Umowa na realizację usługi cateringowej dla uczestników imprez organizowanych w Ośrodku Rataje

wartość: 75600,00 PLN
2019-03-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maniac Gym Arkadiusz Leszczyński wspólnik spółki cywilnej Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy:

Umowa na zakup analizatora składu ciała dla potrzeb Oddziału Rataje POSiR

wartość: 10648,15 PLN
2019-03-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa ASTRA Plus sp z o.o.:

Umowa na wykonanie usługi sprzątania na terenie kompleksu administrowanego przez Oddział MOS

wartość: 50000,00 PLN
2019-03-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Green Center Polska Sp. z o.o.:

Umowa na dostawę i montaż automatu płatniczego monetowo-banknotowego typ Econom oraz wyposażenia dodatkowego na terenie Oddziału Malta

wartość: 42500,00 PLN
2019-03-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa ASTRA Plus sp z o.o.:

Umowa na wykonanie usługi sprzątania na terenie Oddziału Malta

wartość: 283333,33 PLN
2019-02-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Kształtowania Zieleni „Gardens” Grzegorz Sobolewski:

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji molo na terenie OW Rusałka w systemie zaprojektuj i wybuduj

wartość: 255000,00 PLN
2019-02-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa na udzielenie licencji na odtwarzanie utworów muzycznych dla Restauracji Rycerska Oddział Zaplecza Sportowego

wartość: 2973,36 PLN
2019-02-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fundacja „Maraton Warszawski”:

Umowa na zakup reklamy i współpracę barterową w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu.

wartość: 3400,00 PLN
2019-02-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie modernizacji kanalizacji kablowej stadion LA przy ul. Warmińskiej

wartość: 6500,00 PLN
2019-02-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet SA:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz 20. PKO Poznań Maratonu 35 tys. litrów wody pitnej

wartość: 6000,00 PLN
2019-02-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ERMS Plus:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej w Poznaniu

wartość: 18500,00 PLN
2019-02-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Kulikowski:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej część 8 - Siłownia w klubie Nice Lady Fitness Oddział Rataje

wartość: 37800,00 PLN
2019-02-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Adamek:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej część 5 - AEROBIK V w klubie Nice Lady Fitness Oddział Rataje

wartość: 28560,00 PLN
2019-02-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hubert Romel:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej część 4 - AEROBIK IV w klubie Nice Lady Fitness Oddział Rataje

wartość: 28560,00 PLN
2019-02-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hubert Kocikowski:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej część 3 - AEROBIK III w klubie Nice Lady Fitness Oddział Rataje

wartość: 4080,00 PLN
2019-02-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Natalia Zadłużna- Soboczyńska:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej część 1 - AEROBIK II w klubie Nice Lady Fitness Oddział Rataje

wartość: 16320,00 PLN
2019-02-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dorota Ledworowska:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej część 1 - AEROBIK I w klubie Nice Lady Fitness Oddział Rataje

wartość: 32640,00 PLN
2019-02-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Constructo sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie robót modernizacyjnych na terenie Toru Regatowego Malta - modernizacja posadzek tarasu, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych w obiekcie 302

wartość: 330395,67 PLN
2019-02-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Maltańskiego (PIX)

wartość: 45000,00 PLN
2019-02-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MKSPORT Organizacja Imprez Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie dwóch przeglądów wraz z czyszczeniem systemu odprowadzania wody na Stadionie Miejskim w Poznaniu

wartość: 34000,00 PLN
2019-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Gabinet Osteopatii i Fizjoterapii dr hab. Sławomir Marszalek:

Umowa na zapewnienie na 12 PKO Poznań Półmaratonie 100 masażystów oraz koordynacji zespołów obsługujących punkty odświeżające na trasie biegu

wartość: 10700,00 PLN
2019-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu udostępnienie pokoi, salki konferencyjnej i voucherów

wartość: 3635,77 PLN
2019-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Terravita Sp. z o.o.:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu zapewnienie produktów czekoladowych do pakietów startowych

wartość: 30622,08 PLN
2019-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekspertis Budownictwo sp. z o.o. Sp. k.:

Umowa na wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego i sieci światłowodowej przy ul. Warmińskiej 1

wartość: 79500,00 PLN
2019-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Śpiączka:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności biurowych, obsługę magazynu, prace przy organizacji 12 PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 11050,00 PLN
2019-02-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agora SA:

Umowa na współpracę w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu i 20 PKO Poznań Maratonu  - publikacja reklam, logotypów na łamach Gazety Wyborczej

wartość: 48000,00 PLN
2019-02-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Termy Maltańskie sp.z o.o.:

Umowa na powierzenie zarządu przynależną Miastu Poznań częścią kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Termy Maltańskie"

wartość: 969342,00 PLN
2019-02-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Integra Sp. z o.o.:

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja otoczenia Wieży sędziowskiej Toru Regatowego Malta

wartość: 2500,00 PLN
2019-02-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz:

Umowa na budowę slipu do wodowania sprzętu wodnego na północnym brzegu jeziora Rusałka

wartość: 194117,09 PLN
2019-02-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Foxter Group Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie pomiaru czasu dla uczestników biegu Memoriał Bronisława Szwarca i Sztafetowych Biegów Przełajowych

wartość: 10515,20 PLN
2019-02-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„DAL-MIERZ” s.c. Firma Geodezyjna Lech Chybicki – Tomasz Chybicki:

Umowa na wykonanie map do celów projektowych dla nieruchomości w rejonie ul. Droga Dębińska

wartość: 4500,00 PLN
2019-02-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz:

Umowa na realizację robót polegających na usunięciu roślinności (trzciny) z brzegów zbiornika Malta

wartość: 38000,00 PLN
2019-02-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
STS-2:

Umowa na wykonanie pomiaru czasu dla uczestników 12 PKO Poznań Półmaraton oraz 20 PKO Poznań Maraton

wartość: 198550,00 PLN
2019-02-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa na udzielenie licencji na jednorazowe odtwarzanie utworów muzycznych w ramach 12. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 430,00 PLN
2019-02-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Artystów Wykonawców "Stoart":

Umowa o korzystanie z z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie - licencja jednorazowa na 12. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 4661,91 PLN
2019-02-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie przeglądu serwisowego silników Yamaha w siedzibie Oddziału Malta

wartość: 7200,00 PLN
2019-02-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa licencyjna na odtwarzanie utworów

wartość: 8858,55 PLN
2019-02-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Artur Sobczak „SIS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe:

Umowa na dostarczenie 800 sztuk boi dla Toru Regatowego Malta

wartość: 16800,00 PLN
2019-02-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
KKS Lech Poznań:

umowa wzajemne świadczenie stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu - organizacja strefy kibica, ufundowanie nagród

wartość: 3400,00 PLN
2019-02-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
METPO SERWIS Paweł Popławski:

Umowa na wynajem, transport, montaż i demontaż trybun na potrzeby 12.PKO Poznań Półmaratonu oraz 20.PKO Poznań Maratonu

wartość: 36000,00 PLN
2019-02-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Błękitna Fala Mateusz Gąsiorek:

Umowa na dostarczenie łodzi ratowniczej typu BL-2

wartość: 3999,00 PLN
2019-02-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PILIFBUD Grzegorz Adamski:

Umowa na wykonanie pokrywy kanału kablowego na Stadionie Miejskim w Poznaniu

wartość: 5800,00 PLN
2019-02-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Nowak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności charakterze kelnera w Oddziale Zaplecze Sportowe, Restauracja Rycerska

wartość: 3515,00 PLN
2019-02-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Kujawa:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności charakterze pomocy kuchennej w Oddziale Zaplecze Sportowe, Restauracja Rycerska

wartość: 2880,00 PLN
2019-02-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Piskorski „Budmal” Zakład Usług Technicznych:

Umowa na przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicach Poznania na czas 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 36900,00 PLN
2019-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Spółka z o.o.:

Umowa na wykonanie, dostawę oraz montaż elektronicznej tablicy wyników do Hali C Oddział Chwiałka

wartość: 29500,00 PLN
2019-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radello Sport Radosław Kuchta:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz 20. PKO Poznań Maratonu i dostarczenie 16200 sztuk pastylek Dextro Energy

wartość: 8500,00 PLN
2019-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sportivio Mariusz Pęczek:

Umowa na współpracę stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz 20 PKO Poznań Maratonu - zdjęcia, meteriały wideo i dyplomy z półmaratonu i maratonu

wartość: 6000,00 PLN
2019-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanisław Hoffa:

Umowa zlecenie na czynności nadzorowania infrastruktury technicznej oraz technologicznej w Oddziale Chwiałka

wartość: 15120,00 PLN
2019-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. z o.o.:

Umowa na realizację kompleksowego zabezpieczenia medycznego oraz przeprowadzenie badań antydopingowych na potrzeby 12. PKO Poznań Półmaratonu i 20. PKO Poznań Maratonu

wartość: 128315,00 PLN
2019-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Icerunners Rollrunners Sp. z o.o.:

Umowa na prowadzenie szkółki nauki jazdy na łyżwach na Lodowisku Malta

wartość: 15000,00 PLN
2019-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agora S.A.:

Umowa na współpracę stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz 20 PKO Poznań Maratonu - zamieszczanie informacji i materiałów reklamowych na Serwisie Polska Biega

wartość: 28000,00 PLN
2019-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Drukarnia Classic Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie i dostarczenie druków reklamowych dla potrzeb POSiR

wartość: 62000,00 PLN
2019-01-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„Press-Service” Monitoring Mediów Sp. z o.o.:

umowa na monitorowanie mediów prasa, radio telewizja na potrzeby POSiR

wartość: 14245,00 PLN
2019-01-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jadwiga Mikołajczak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności porządkowych i sprzątanie w budynku i na terenie Oddziału Chwiałka

wartość: 11408,00 PLN
2019-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Grześkowiak:

Umowa zlecenie w charakterze kelnera w Restauracji Rycerska Oddział Zaplecza sportowego

wartość: 3325,00 PLN
2019-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Budimar Sp. z o.o.:

Umowa na realizację prac budowlanych - remont 3 łazienek i 5 natrysków w domkach kempingowych przy ul. Krańcowej 98

wartość: 33397,00 PLN
2019-01-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna:

Umowa na sukcesywną dostawę produktów mięsnych i wędlin dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 160920,40 PLN
2019-01-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Browar Fortuna Spółka z o.o. Spółka Komandytowa:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach 12 PKO Poznań Półmaratonu oraz 20. PKO Poznań Maratonu

wartość: 6000,00 PLN
2019-01-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności obsługi recepcji Golęcin noclegi

wartość: 1800,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Time S.A. w Warszawie:

Umowa na produkcję i emisję reklamy dźwiękowej na antenie radia Eska Poznań

wartość: 4000,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Łukaszczyk:

Umowa zlecenie na sprzątaniu biur i pomieszczen na Stadionie Miejskim w Poznaniu

wartość: 8280,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
RODAN sp. z o.o.:

Umowa na dostawę artykułów biurowych na potrzeby dyrekcji i oddziałów POSiR

wartość: 43000,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Eugeniusz Rybka:

Umowa zlecenie na czynności: znakowania trasy 12 PKO. Poznań Maraton, obsługa punktu informacyjnego podczas 12 PKO Poznań Maraton, obsługa sędziowska Spartakiady Seniorów.

wartość: 2400,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę artykulów suchych dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 45607,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę przypraw dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 17094,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę artykułów mrożonych dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 18575,00 PLN
2019-01-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę przetworów dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 20661,00 PLN
2019-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kamena Polanowo-Zdroje:

Umowa na dostawę wody pitnej w butlach zwrotnych dla dyrekcji i oddziałów POSiR

wartość: 23200,00 PLN
2019-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakłąd Usług Pralniczych JKM:

Umowa na usługę prania bielizny pościelowej, zasłon, firan, obrusów, ścierek, koców, pokrowców, poduszek, kołder w Oddziale Zaplecze Sportowe i Golęcin

wartość: 127908,00 PLN
2019-01-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Artmask group Mateusz Kowalski:

Umowa na wykonanie i dostawę projektów reklamowych na potrzeby POSiR w roku 2019

wartość: 101770,00 PLN
2019-01-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Ebertowska:

Umowa zlecenie na czynności związane z pomocą w bieżącej obsłudze administracyjno-biurowej i realizacji zadań związanych z działalnością Stadionu Miejskiego w Poznaniu

wartość: 2200,00 PLN
2019-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Rembowski KOLAŻ:

Umowa na montaż i demontaż stojaków z oznaczeniem km na trasie 12 PKO Poznań Maraton oraz 20.PKO Poznań Półmaraton

wartość: 9400,00 PLN
2019-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SERMAR Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę mleka i artykułów mlecznych dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 78158,50 PLN
2019-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„Euro Projekt” Przemysław Górny:

Umowa na wynajem, montaż i demontaż namiotu o rozmiarach 10x20 m na potrzeby 12 PKO Poznań Półmaraton oraz 20. PKO Poznań Maraton

wartość: 15000,00 PLN
2019-01-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fundacja Runport:

Umowa na pozyskanie, rozlokowanie wolontariuszy dla 12. PKO Poznań Półmaraton oraz 20. PKO Poznań Maraton

wartość: 27000,00 PLN
2019-01-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Raczyńska:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy w ramach Akcji Zima 2019

wartość: 1350,00 PLN
2019-01-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jerzy Górski SPORT GÓRSKI:

Umowa na czynności związane z przygotowaniem zaplecza 12. PKO Poznań Półmaratonu i 20. PKO Poznań Maratonu - wynajem, montaż, demontaż płotków zabezpieczających

wartość: 47000,00 PLN
2019-01-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Artystów Wykonawców „Stoart”:

Umowa generalna na korzystanie z artystycznych wykonań

wartość: 621,42 PLN
2019-01-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbigniew Osiński:

Umowa zlecenie na stałą kontrolę, drobne naprawy i konserwacje placów zabaw, siłowni, pomostów i małej architektury na terenie OW Strzeszynek, OW Krzyżowniki, plaży Parkowej ul. Nawrota, OW Rusałka, Kaskada

wartość: 20400,00 PLN
2019-01-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Włodzimierz Kaczmarek:

Umowa zlecenie na systematyczną kontrolę, sprzątanie nieruchomości - Krzyżowniki

wartość: 32400,00 PLN
2019-01-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Robert Idaszak:

Umowa zlecenie na systematyczną kontrolę, sprzątanie nieruchomośći - Camping Baranowo

wartość: 22932,00 PLN
2019-01-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tęczowy Pstrąg Sprzedaż Ryb i Owoców Morza Hurt-Detal:

Umowa na sukcesywną dostawę ryb dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 46168,80 PLN
2019-01-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Kasprowiak:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji kierownika wypoczynku w ramach Akcji Zima

wartość: 5400,00 PLN
2019-01-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Firma Handlowo-Usługowa Mueller Paulina:

Umowa na sukcesywną dostawę warzyw i owoców dla restauracji Rycerska na terenie Campingu Malta

wartość: 78862,00 PLN
2019-01-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ASPIN Patryk Nowicki:

Umowa na przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki przeciw uzależnieniom dla uczestników półkolonii zimowych

wartość: 4000,00 PLN
2019-01-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„Wirtuozi smaków” Monika Kordalska:

Umowa na realizację usługi cateringowej - dostarczenie posiłków dla uczestników półkolonii

wartość: 17295,00 PLN
2019-01-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sylwia Szerenos:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy w ramach Akcji Zima 2019

wartość: 1350,00 PLN
2019-01-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Żaneta Pawlik:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy w ramach Akcji Zima 2019

wartość: 1350,00 PLN