Umowa

Numer umowy ANEKS NR 1 DO UM RACH BIEŻ
Data zawarcia 2015-04-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2015-02-01
Kontrahent PKO BP S.A.
Przedmiot Do rachunki bankowego w złotych polskich w ramach pakietu Biznes Sukces Plus PKO zozbowiązuje sie do wydawania kart typu Partner oraz do rozliczania operacji dokonanych przy uzyciu tych kart. Ustala się nowe brzmienie zał. nr 11 do Umowy z mocą obowiazywania od 01.02.2015r
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie aneks do umowy nr GMM.V/3420-21/06
Typ terminu -
Wartość  PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:18:42.0