Umowa

Numer umowy ANEKS NR 2
Data zawarcia 2019-05-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-06 do 2019-06-18
Kontrahent KONWERGA SP. Z O.O.
Przedmiot zmiana terminu realizacji umowy
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie aneks do umowy nr ZKB-II.272.5.2018
Typ terminu -
Wartość 0 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:21:00.0