Umowa

Numer umowy CIS.201.8.2017
Data zawarcia 2017-12-27
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-31
Kontrahent CGF Grzegorz Członkowski
Przedmiot

Zamówienie usługi hostingu strony internetowej www.centrumis.pl

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 246 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-12 10:17:54.0