Umowa

Numer umowy CIS.201.9.2017
Data zawarcia 2017-12-08
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-31
Kontrahent Robican s.c.
Przedmiot

dzierżawa kopiarko-drukarki

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 165,05 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-12 10:20:00.0