Umowa

Numer umowy CIS.44.20.2018
Data zawarcia 2018-11-20
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-11-30
Kontrahent Giftmax Mariusz Domanowski
Przedmiot

Przygotowanie gadżetów promocyjnych dla Miejskiej Rady Seniorów.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1778,50 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-27 10:36:13.0