Umowa

Numer umowy CWR.III.2202.8.2018
Data zawarcia 2018-01-15
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-31
Kontrahent PPHU Tel. - Poż ISKRA
Przedmiot

przeglądy, naprawy, legalizacje oraz ładowanie sprzętu gaśniczego, przeglądy, naprawy, badania ciśnienia i wydajności w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 160,37 PLN
Organizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-18 14:29:26.0