Umowa

Numer umowy CWR.V.2511.14.2016
Data zawarcia 2016-08-11
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-08-31
Kontrahent InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Przedmiot

POLISA ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1225 PLN
Organizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-12-14 13:56:16.0