Umowa

Numer umowy DZP/108/2019
Data zawarcia 2019-05-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-10 do 2020-05-10
Kontrahent Edwards Lifesciences Poland Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa
Przedmiot

Dostaa sprzętu do operacji zastawek serca  dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 923940.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 08:58:29.0