Umowa

Numer umowy DZP/111/2019
Data zawarcia 2019-05-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-10 do 2020-05-10
Kontrahent Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa
Przedmiot

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 120960.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 11:15:12.0