Umowa

Numer umowy DZP/209/2019
Data zawarcia 2019-08-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-02 do 2020-08-02
Kontrahent Biotronik Polska Murawa 12-18 61-655 Poznań
Przedmiot

Dostawa sprzętui dla potrzeb Pracowni badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektr4ofizjologicznych wraz z dzierżawą

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 416700.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-12 11:19:07.0