Umowa

Numer umowy EL.342.50.2018
Data zawarcia 2018-02-26
Kontrahent ERPLAST, ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
Przedmiot

Dostawa uchwytów uniwersalnych do znaków, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiących załączniki do umowy.

Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 19680,00 PLN
Organizacja Zarząd Dróg Miejskich

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-27 12:47:52.0