Umowa

Numer umowy IPI.220.0028.J.2019
Data zawarcia 2019-07-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-29 do 2019-12-16
Kontrahent Przedsiębiorstwo Ekologiczne "EKO-SOLAR" M. Gładysiak, Poznań
Przedmiot

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Pomorskiej z wylotem A35 do cieku Bogdanka oraz budową zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Kaszubskiej
z wylotem A36 do cieku Bogdanka

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 7380,00 PLN
Organizacja Zarząd Dróg Miejskich

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-05 09:28:35.0