Umowa

Numer umowy WSM/13/2019
Data zawarcia 2019-05-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-08 do 2020-05-07
Kontrahent Valeant Pharma Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
Przedmiot

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 132780.60 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-13 09:27:44.0