Umowa

Numer umowy ZG-FAT.2101.1.33.2018
Data zawarcia 2018-06-06
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-06
Kontrahent BAUMAL BIS s.c.
Przedmiot

mat. prac. konserw.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 31,51 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-06-11 13:21:09.0