Umowa

Numer umowy ZKB-II.2635.10.2.2018
Data zawarcia 2019-03-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2018-07-01 do 2021-11-30
Kontrahent ORANGE POLSKA S.A.
Przedmiot usługi ISDN dotyczące uzyskania dostępu (przyłączenie zakończenia sieci) oraz opłata abonamentowa
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 10660 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:26:45.0