Umowa

Numer umowy ZKB-II.2635.15.2.2018
Data zawarcia 2018-02-27
Kontrahent PKP ENERGETYKA S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE-USŁUGI
Przedmiot sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb zasilania kamery monitoringu ul. Dworcowa
Informacja o aneksie -
Typ terminu
Wartość 400 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-12 16:17:45.0