Umowa

Numer umowy ZKB-II.2635.4.12.2018
Data zawarcia 2018-06-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2018-06-05 do 2018-07-05
Kontrahent MACIEJ TRZASKOWSKI - GEODETA UPRAWNIONY
Przedmiot aktualizacja map do celów projektowych na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania w obszarze Parku Czarneckiego i Rataj - etap III
Rodzaj umowy zamówienia
Informacja o aneksie -
Typ terminu -
Wartość 1476 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:16:09.0