Umowa

Numer umowy ZKB-II.2635.4.2.2018
Data zawarcia 2018-03-05
Kontrahent FALEŃSKI KRZYSZTOF
Przedmiot aktualizacja map do celów projektowych na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania
Informacja o aneksie -
Typ terminu
Wartość 14575.5 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:16:22.0