Umowa

Numer umowy ZOU-VI.2512.1.77.2018
Data zawarcia 2018-06-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2018-06-06 do 2018-06-18
Kontrahent PERFEKT MARIA DEMBINA
Przedmiot usługi wod-kan
Rodzaj umowy zamówienia
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2583 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-21 16:13:29.0