Umowa

Numer umowy ZSS-VII.272.3.2018
Data zawarcia 2018-06-06
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent POLITECHNIKA GDAŃSKA
Przedmiot dot. przeprowadzenia szkolenia pt.: "Wdrożenie Standardów Dostępności Miasta Poznania w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego"
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu -
Wartość 8500 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-20 08:18:04.0