Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-137/17/Z
Data zawarcia 2017-12-28
Kontrahent BOLT Michał Ćwiertnia
Przedmiot

Ochrona i dozór mienia na CZW przy ul. Księcia Józeja w Poznaniu na 2018r.

Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 41180,00 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-01-04 12:27:46.0