Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ OŚWIATY
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-15
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 15021701357
Przedmiot wniosku Informacja w sprawie Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego przeciwko P. J.
Kategoria oświata
Znak sprawy Ow-VIII.1431.6.2017
Tryb dostępu do informacji przekształcenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-03-15
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 15031703172

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:13:34.0