Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ OŚWIATY
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-16
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 16011701386
Przedmiot wniosku Szkoły policealne dla dorosłych, kształcące w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, w latach 2004-2015.
Kategoria oświata
Znak sprawy Ow-VIII.1431.1.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-01-19
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 19011702329

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-22 16:17:05.0