Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący GABINET PREZYDENTA
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-16
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 16011703502
Przedmiot wniosku Administrowanie profilem "Miasto Poznań"; działania Miasta związane z realizacją inicjatyw społecznych dotyczących upamiętnienia osób.
Kategoria komunikacja; kultura
Znak sprawy Prd-II.1431.3.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-01-27
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 27011702437

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:34:33.0