Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący GABINET PREZYDENTA
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-16
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 16011703518
Przedmiot wniosku Realizacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
Kategoria konsultacje i projekty społeczne
Znak sprawy Prd-II.1431.1.2017
Tryb dostępu do informacji przekształcenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-02-22
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 23021702384

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:21:23.0