Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-16
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 23011703232
Przedmiot wniosku Informacja o realizacji inwestycji siłowni zewnętrznych wraz z podmiotami prywatnymi w 2016 r.
Kategoria finanse; sport
Znak sprawy Or-I.1431.6.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku 2017-01-30
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat nie
Sposób rozpatrzenia wniosku bez rozpatrzenia (bd. adresowych do decyzji admin. lub art.23g.4.)
Data udostępnienia informacji 2017-01-27
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 27011701221

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:21:23.0