Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI
Data wpływu wniosku do UMP 2018-04-25
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 26041802615
Przedmiot wniosku Remont ul. Sokoła w Poznaniu.
Kategoria transport
Znak sprawy TZ-V.1431.53.2018
Tryb dostępu do informacji przekształcenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-14
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 14051802453

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:15:05.0