Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Data wpływu wniosku do UMP 2018-04-26
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 26041802532
Przedmiot wniosku spółki prawa hnadlowego
Kategoria gosp. komunalna i mieszkaniowa
Znak sprawy nw-III.1431.9.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-07
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 4051801094

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0