Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU
Data wpływu wniosku do UMP 2018-04-30
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 30041803057
Przedmiot wniosku Budżet miasta Poznania w latach 2004-2017
Kategoria finanse
Znak sprawy BK-I.1431.2.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-11
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 10051801366

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0