Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ OŚWIATY
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-02
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 02051801400
Przedmiot wniosku Udostępnieie treści protokołów z posiedzeń zespołu ds. utworzenia nowej placówki oświatowej.
Kategoria oświata
Znak sprawy Ow-VIII.1431.14.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-16
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 16051802232

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-08-14 08:16:17.0