Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-02
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 02051801625
Przedmiot wniosku wniosek o udzielenie informacji publicznej o statusie konserwatorskim nieruchomości polożonej przy ul. Niestachowskiej, dz. 64/2, 63
Kategoria postępowanie administracyjne
Znak sprawy MKZ-VI.1431.13.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-11
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 10051801433

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-08-14 08:16:17.0