Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO RADY MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-02
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 02051802781
Przedmiot wniosku Kopie odpowiedzi na interpelację radnej Lidii Dudziak
Kategoria transport
Znak sprawy RM-IV.1431.10.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wgląd do dokumentów urzędowych
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-02
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 02051800001

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-21 16:15:18.0