Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-04
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 09051801113
Przedmiot wniosku zaopatrzenie w ciepło, en. elektryczną i paliwa gazowe
Kategoria gosp. komunalna i mieszkaniowa
Znak sprawy GKo-V.1431.18.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wniosek w trakcie rozpatrywania
Data udostępnienia informacji 2018-05-15
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 15051802352

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-21 16:15:18.0