Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ FINANSOWY
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-08
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 09051802610
Przedmiot wniosku zapytanie dot. umów z kancelariami doradztwa podatkowego
Kategoria finanse
Znak sprawy Fn-XIII.1431.10.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-21
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 18051800380

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-21 16:15:18.0