Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-09
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 09051801208
Przedmiot wniosku status konserwatorski nieruchomości położonej przy ul. Zagórze, dz. 22, ark. 15, obręb Śródka
Kategoria postępowanie administracyjne
Znak sprawy MKZ-VI.1431.14.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-16
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 15051803415

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-21 16:15:18.0