Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO RADY MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-09
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 09051802825
Przedmiot wniosku Dane dotyczące obywatelu Ukrainy na terenie metropolii poznańskiej
Kategoria działalność gospodarcza; ewidencja mieszkańców; konsultacje i projekty społeczne; sprawy meldunkowe; statystyka
Znak sprawy RM-IV.1431.11.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2018-05-14
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 14051800982

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-21 16:15:18.0