Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-09
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 11051800470
Przedmiot wniosku Prośba o informację, która z jednostek odpowiedzialna jest za utrzymanie porządku na nier. obr/ark 60/31,dz 196/16 pomiędzy nier. nr 29 i 31 ul.Tyca.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.53.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-23
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 21051801345

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-21 16:15:18.0