Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO POZNAŃ KONTAKT
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-11
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 14051800491
Przedmiot wniosku W Poznaniu, przy ul. Koszalińskiej, jadąc na północ przed ul. Wałecką, znajdują się niestrzeżone parkingi, ogrodzone słupkami. W załączeniu poglądowa mapa wskazująca to miejsce.1. Czy grunt, na którym znajdują się te parkingi jest własnością Miasta
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy PK-II.7124.1.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2018-05-14
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 14051802653

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0