Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-14
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 15051801311
Przedmiot wniosku Umowy najmu/dzierżawy obiektów połozonych przy ul. Słowiańskiej 78 w Poznaniu (Klub Sportowy POSNANIA). Dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM DLA SPORTU.
Kategoria gospodarka gruntami; sport
Znak sprawy GN-VIII.1431.54.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2018-05-24
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 24051802051

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0