Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-15
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 15051801258
Przedmiot wniosku Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sarmackiej.
Kategoria rewitalizacja
Znak sprawy KPRM-IV.1431.9.2018
Tryb dostępu do informacji przekształcenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-06-11
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 11061803743

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0