Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-17
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 17051801058
Przedmiot wniosku Przekazanie informacji publicznej w sprawie przetargu dotyczącego sprzedaży lokali w budynku przy ul. Wronieckiej 24 w Poznaniu.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.56.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-06-01
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 24051804281

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0