Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-18
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 18051801460
Przedmiot wniosku Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla nieruchomości przy ul. H. Konopackiej 20.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy TZ-V.1431.61.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2018-05-21
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 21051801636

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0