Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-18
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21051801116
Przedmiot wniosku dot. udostępnienia wniosku aplikacyjnego związanego z konkursem: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka - Świderkowo.
Kategoria pomoc społeczna
Znak sprawy ZSS-XII.1431.36.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji zapis danych na nośniku elektronicznym
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-22
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 21051803194

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0