Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący GABINET PREZYDENTA
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-05
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 5011702023
Przedmiot wniosku Podstawy prawne wydawania zgody na organizowanie spotkań i treningów biegowych na terenie parków.
Kategoria gosp. komunalna i mieszkaniowa; gospodarka gruntami
Znak sprawy
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Wydziału wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2017-01-05
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 5011702023

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:13:18.0