Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-05
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 5011702023
Przedmiot wniosku Organizowanie spotkań oraz treningów biegowych w parkach.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy TZ-V.1431.3.2017
Tryb dostępu do informacji przekształcenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-02-03
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 3021702350

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:21:23.0