Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-09
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 9011703904
Przedmiot wniosku dot. umów lub zlecenień na wyłapywanie zwierząt w 2016r.
Kategoria gosp. komunalna i mieszkaniowa
Znak sprawy GKo-V1431.3.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-01-12
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 12011703173

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:13:33.0